Kaiken takana on tieto

Artikkelikuva: Kaiken takana on tieto

Noin kuusi vuotta sitten Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen päättivät ryhtyä avaamaan hallussaan olevia julkisia tietovarantojaan avoimena datana kenen tahansa vapaasti hyödynnettäväksi. Tasan viisi vuotta sitten, keväällä 2011, tätä varten lanseerattiin Helsinki Region Infoshare HRI -palvelu yhteistyössä Forum Virium Helsingin kanssa. Aluksi kyse oli rohkeasta kokeilusta – HRI oli omalla tavallaan ensimmäisiä askelia kohti kokeilukulttuuria.

Jussi_Pajunen

Tiedon avaamisen hyödyt ovat moninaiset: julkishallinnon läpinäkyvyyden lisääminen ja toiminnan tehostaminen, demokratian edistäminen sekä hyödyt tutkimus- ja kehittämistoiminnalle ja liiketoiminnalle.

Menneiden viiden vuoden aikana on tapahtunut monia mielenkiintoisia asioita kuten:Datan avaaminen lähti vauhdilla käyntiin, ja parin vuoden jälkeen kokeilu muuttui pysyväksi toiminnaksi. Kaupunkien eri toimialat ovat HRI:n tuella avanneet monipuolisesti sadoittain hyödyllisiä julkisia tietoaineistojaan. Paljon on jo avattu, mutta avattavaa vielä riittää eli työ jatkuu.

  1. Olemme avanneet tietoaineistoja, jotka ovat vieneet kaupungin läpinäkyvyyden ihan uudelle tasolle. Tästä erinomaisena esimerkkinä on kaupunkien ostotietojen avaaminen, joka tarjoaa avoimen näkymän kaupungin rahankäyttöön.
  2. On syntynyt käyttäjälähtöisiä, innovatiivisia mobiili- ja verkkopalveluja, jotka tuovat kaupungin päätösasiat hyvin lähelle kuntalaista.
  3. On syntynyt tiedon jakelua yhtenäisellä ja standardilla tavalla edistäviä toimia. Tästä esimerkkinä 6Aika-ohjelma, jossa Suomen kuusi suurinta kaupunkia avaavat dataa samalla tavalla.
  4. Lisäksi Helsinkiin on syntynyt ketterä avoimen ohjelmistokehityksen tiimi, ryhmä koodareita, jotka sekä auttavat tiedon avaamisessa että edesauttavat avoimien rajapintojen hyödyntämistä.

Menneet viisi vuotta ovat olleet huima oppimisprosessi meille kaikille. Matkan varrella on kohdattu monenlaisia haasteita, mutta kiinnostavaa on, että vain pieni osa haasteista liittyy teknisiin kysymyksiin. Joskus datan avaaminen voi tyssätä juridisiin seikkoihin, joskus järjestelmien vanhanaikaisuuteen, mutta enemmän kyse on toimintakulttuurin muutoksesta, asenteesta, rohkeudesta. Voin ylpeänä todeta, että muutos kohti avointa, luovaa yhdessä tekemisen kulttuuria on hyvinkin nähtävissä – tältä pohjalta on erittäin hyvä jatkaa avoimen, älykkään ja hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamisesta.

Kaupunki ei ole vain kaupunkiorganisaatio, vaan se muodostuu meistä kaikista. Me määritämme ja luomme tämän alueen hyvinvointia. Avoimen datan pohjalta voimme yhdessä luoda kaupungeistamme hedelmällisen maaperän toimia entistä parempana kasvualustana hyvälle elämälle ja menestykselle. Kaiken takana on tieto, joten ottakaamme kaikki hyöty irti julkisesta pääomastamme yhteiseksi parhaaksi!

Alkuperäinen uutinen täällä.

Lue myös