Make a BIM keksi keinon vähentää rakennusten energiankulutusta – yritys syntyi hackathonimme inspiroimana

Artikkelikuva: Make a BIM keksi keinon vähentää rakennusten energiankulutusta – yritys syntyi hackathonimme inspiroimana

Mitä hyötyä ohjelmointikilpailuun osallistumisesta on? Ovatko hackathonit liiketoiminnallisesti kannattavia muille kuin voittajajoukkueille? Näihin kysymyksiin vastasivat kaksi yritystä, joista toinen perustettiin LiiDi2-hankkeen järjestämän hackathonin ansiosta!

Vuoden 2022 lopulla järjestetty Digital Twins Hackathon -ohjelmointikilpailu vauhditti kasvuyritysten liiketoimintaa ja johti jopa kokonaan uuden yrityksen perustamiseen. Liikkumisen digitaalinen kaksonen -hankkeemme järjestämässä hackathonissa ratkottiin talvikunnossapidon ja kaupunkilogistiikan haasteita.

Sarjan ensimmäisessä osassa jututimme ohjelmointikilpailun voittajia Winterpacia ja Perfektiota. Tässä osassa kerromme osallistumisen hyödyistä ja vaikutuksista muille kuin varsinaisille voittajille. Ääneen pääsevät Make a BIM:in Leo Salomaa ja CHAOS Architectsin Valeri Tsatsishvili.

1. Miten kuvailisitte palveluanne?

Make a BIM: ”Rakennusten dataan liittyvä laskenta, optimointi ja suunnittelu on edelleen pääosin manuaalista työtä. Koska rakennuksilla on pitkät elinkaaret, epätehokas manuaalinen työ toistuu lukuisia kertoja. Tämä on merkittävä asia, sillä 40 prosenttia EU:n energiasta kuluu rakennuksiin (lähde) ja 37,5 prosenttia EU:n jätteestä syntyy rakentamisesta ja rakennusten purkutöistä (lähde).”

”BIM on lyhenne sanoista Building Information Model. BIM-malleja voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennusten energiakorjausten monitavoiteoptimointiin ja purettavien rakennusten kierrätettävien osien inventointiin. Näiden asioiden tekeminen skaalautuvasti vähentäisi energiankulutusta, hiilijalanjälkeä, jätettä ja kustannuksia. Yleensä BIM-malleja tuotetaan esimerkiksi arkkitehtien ja insinöörien sovelluksilla, mutta me luomme skaalautuvaa ja helppokäyttöistä menetelmää BIM-mallien generoimiseen rakennusten omistajille, sillä vain harvalla rakennuksella sellaista on.”

”Käytännössä palveluamme voi käyttää pian makeabim.com-verkkosivun tai API-rajapinnan kautta. Tekoälylle syötetään pohjapiirustuksia rakennuksen kerroksista ja se palauttaa BIM-mallin avoimessa IFC-formaatissa.”

CHAOS: ”CHAOS on paikkatietoalusta, joka yhdistää kaiken datan kaupunkiympäristöstä ja sen asukkaista ja soveltaa innovatiivisia teknologioita kaupunkiennusteiden ja oivallusten luomiseen kaikille kaupungistumisen sidosryhmille.”

Onnistunut hackathon ja keskustelut Forum Virium Helsingin ja Staran kanssa auttoivat meitä kehittämään skaalautuvaa ratkaisua, ei ainoastaan hackathonin kapeaan haasteeseen, vaan minkä tahansa kaupungin ylläpitotoimintoihin.

Valeri Tsatsishvili, CHAOS Architects

2. Minkälaista hyötyä saitte hackathoniin osallistumisesta ja yhteistyöstä Forum Virium Helsingin ja Staran kanssa? Aiotteko jatkaa yhteistyötä heidän kanssaan?


Make a BIM
: ”Hackathonissa saamamme hyvä palaute, mentorointi ja kehitysideat auttoivat validoimaan konseptia. Kilpailuun osallistuminen kannusti meitä kehittämään teknologiaa yhä paremmaksi, ilmaisemaan sen hyödyt tarkemmin ja ymmärtämään ratkottavaa ongelmaa syvällisemmin.”

”Forum Viriumin Helsingin verkosto on auttanut meitä löytämään mahdollisen pilottiprojektin hackathonin jälkeen. Seuraamme jatkuvasti LiiDi2-hankkeen edistystä ja teemme jo yhteistyötä Staran kanssa. Kehitimme aiemman hackathonin tuloksena Staralle parhaillaan käytössä olevan liukkautta ennustavan tekoälyn. Myös Metropolian ja Testbed Helsinki Kiertotalouden klusterin mentoroinnista oli myös runsaasti apua projektin edistämisessä.”

CHAOS: ”Digital Twins -hackathonissa pidimme siitä, että siinä oli hyvin selkeästi määritellyt haasteet. Forum Viriumin ja Staran avulla pääsimme suoraan vuorovaikutukseen niiden ihmisten kanssa, jotka ratkovat talven haasteita joka vuosi. Nämä keskustelut auttoivat meitä kehittämään ratkaisua, joka ei ainoastaan käsittele hackathonin kapeaa haastetta, vaan jota voidaan myös skaalata minkä tahansa kaupungin muihin ylläpitotoimintoihin. Hackathonin jälkeen jatkoimme Staran kanssa keskustelua mahdollisuuksista ja aikatauluista koskien ratkaisumme edelleen kehittämistä ja pilotointia.”

Kilpailuun osallistuminen kannusti meitä kehittämään teknologiaa yhä paremmaksi, ilmaisemaan sen hyödyt tarkemmin ja ymmärtämään ongelmaa syvällisemmin.

Leo Salomaa, Make a BIM


3. Miten teillä menee nyt ja mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmanne, tavoitteenne tai toiveenne?


Make a BIM
: ”Perustimme Make a BIM Oy:n hackathonin jälkeen tietojenkäsittelytieteilijä Ville-Matti Tannisen ja matemaatikko Jami Valorinnan kanssa, itse olen arkkitehti. Hackathonissa projektin nimi oli Floor plan to IFC mutta tämä nimi on mielestämme makeampi.”

”Make a BIM Oy:n pitkäaikainen tavoite on kasvaa nopeasti ja kansainvälisesti koska aikaisemmin mainitsemani haasteet eivät ratkea itsestään. Lyhyen aikavälin tavoite on kehittää ja pilotoida teknologiaa sekä hankkia rahoitusta. Haluamme myös kasvattaa tiimiämme ja olemme aina avoimia yhteistyöhön eri tahojen kanssa eli meihin saa mielellään olla yhteydessä, jos aihepiiri kiinnostaa!”

CHAOS: ”Tavoitteenamme oli käyttää tätä hackathonia mahdollisuutena kehittää CHAOS-alustalle ratkaisu jokaisen kunnan kohtaamaan haasteeseen: miten tarjota häiriötöntä kunnossapitopalvelua kaikille asukkaille, rajallisilla resursseilla. Onnistunut hackathon auttoi meitä terävöittämään ratkaisun liiketoimintamallia. Uskomme, että ratkaisusta tulee vielä osa CHAOS-alustaa.”

Forum Virium Helsinki ja Stara järjestivät yhteishankkeessaan Liikkumisen digitaalinen kaksonen (LiiDi2) yhteistyössä Metropolian ammattikorkeakoulun kanssa Digital Twins Hackathon – Building sustainable futures within the most functional City -ohjelmointikilpailun Helsingissä 25.–27.11.2022. LiiDi2:n haasteet liittyivät Helsingin talvikunnossapitoon ja logistiikkaan. Lähteenä käytettiin muun muassa Staran tuotantodataa.

kuva: Jussi Hellsten

Tilaa uutiskirje – älykaupunkiuutiset suoraan sähköpostiisi!

Haluatko pysyä ajan tasalla tulevaisuuden kaupunkiratkaisuista ja saada ensimmäisenä tiedon avautuvista kokeiluhauista ja innovaatiokilpailuista? Tilaa kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirjeemme!

Hidden
Hidden
Nimi(Pakollinen)
Hyväksyn tietojeni tallentamisen(Pakollinen)
Olen lukenut Forum Virium Helsingin tietosuojaselosteen ja hyväksyn että henkilötietojani käsitellään sen mukaisesti. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR-asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.

Lisätietoa

Lue myös