Liikkumisen digitaalinen kaksonen luo pohjaa innovaatioille

Artikkelikuva: Liikkumisen digitaalinen kaksonen luo pohjaa innovaatioille

Liikkumisen digitaalinen kaksonen yhdistää erilaisia tietolähteitä ja avaa mahdollisuuksia uusien palvelujen ja toimivan kaupungin kehittämiselle.

Liikkumisen digitaalinen kaksonen kuvaa liikennettä, liikenneympäristöä ja -olosuhteita virtuaalisesti. Se on monien tietolähteiden muodostama kokonaisuus, jonka tehtävänä on luoda yhteyksiä eri järjestelmien ja niiden tietosisältöjen välille. Liikkumisen digitaalinen kaksonen ei ole siten yksi järjestelmä, vaan yhdistelmä avattuja tietolähteitä ja päivittyvää tietoa, jota voidaan soveltaa moniin käyttötapauksiin. 

Mobility Lab Helsinki ja LiiDi2 kehittävät Forum Viriumissa liikkumisen digitaalista kaksosta ja edistävät sen hyödyntämistä uusien palvelujen perustana.

Monien tiedontuottajien, käyttäjien ja käyttötapausten kokonaisuus 

Useat eri toimijat tuottavat ja ylläpitävät liikenteeseen liittyviä tietoja kaupungissa. Erilaisten työkalujen avulla eri tietolähteistä saatua dataa voidaan tutkia, käsitellä, jalostaa ja yhdistää, jolloin olemassa olevasta tiedosta saadaan merkittävää lisäarvoa esimerkiksi suunnittelun tukena.

Liikkumisen digitaalisen kaksosen tiedot voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään:

  • ​Liikenneympäristöä ja -infraa kuvaava tieto (esimerkiksi tieto kadun rakenteesta, liikennemerkeistä, bussipysäkin esteettömyydestä)​
  • Liikennesuoritetta kuvaava tieto (esimerkiksi ajoneuvojen, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden määrät tietyllä kadulla)​
  • Olosuhteita ja kontekstia kuvaava tieto (esimerkiksi tiedot ilmanlaadusta, katutöistä, ylläpidon tarpeesta ja häiriötilanteista)​

Liikkumisen digitaalista kaksosta voidaan hyödyntää esimerkiksi liikenteen tilanteiden ennakointiin ja simulointiin, liikenne- ja kaupunkisuunnitteluun, infrastruktuurin ylläpitoon ja omaisuudenhallintaan sekä logistiikan toiminnanohjaukseen. Jakamalla dataa voidaan myös tukea uusien palveluiden ja yritysten liiketoiminnan kehitystä. 

Esimerkiksi jalankulkijan näkökulmasta digitaalinen kaksonen kuvaa liikkumisympäristönä kaupungin jalkakäytävien ja kävelyteiden verkkoa tai vaikkapa väliaikaisia liikennejärjestelyjä työmaiden ympärillä. Digitaaliseen kaksoseen kuuluvat olosuhteiden kuvaus ja esimerkiksi julkisen liikenteen palveluverkoston pysäkit, reitit ja aikataulut. Liikennettä kuvaavat puolestaan jalankulkijoiden reaaliaikaiset määrät, suunnat ja vaaratilanteet tietyissä sijainneissa. Tällaista “jalankulun digitaalista kaksosta” voidaan tulevaisuudessa hyödyntää ajantasaisten reittien ja opastusten tuottamiseen, katujen ylläpidon tarpeen arviointiin tai kaupungin palveluiden suunnitteluun.

Sateenvarjona on Helsingin kaupungin digitaalinen kaksonen

Liikkumisen digitaalinen kaksonen on osa Helsingin kaupungin digitaalisen kaksosen kehitystä ja laajemmin kaupungin digitalisaatiota. Kaupunkiympäristö on monimutkainen kokonaisuus, jota koskevat tiedot hajautuvat suureen joukkoon erilaisia tietojärjestelmiä. Digitaalinen kaksonen onkin “järjestelmien järjestelmä” joka voi sisältää monia erilaisia näkymiä, jotka palvelevat erilaisia tarkoituksia. Eri käyttötapaukset vaativat erilaisia lähtödatoja sekä erilaisia työkaluja tiedon hyödyntämiseen. Uudet ja yllättävätkin aineistojen yhdistelmät tarjoavat mahdollisuuden tuottaa lisäarvoa ja uutta ymmärrystä. Kaikkia kaupungin digitaalisen kaksosen hyödyntämisen mahdollisuuksia ei vielä tunneta.

Digitaalisessa kaksosessa olennaista on toimintamalli, jonka se tarjoaa: ennen kuin kaupunkiympäristöön tehdään suuria muutoksia reaalimaailmassa, muutosten vaikutuksia voidaan testata ensin digitaalisesti. Tämä säästää resursseja ja auttaa rakentamaan parempaa elämää kaupungeissa, kun kaupunkiympäristöä voi kehittää paremmaksi tietoon perustuvalla päätöksenteolla. 

Liity liikkumisen digikaksosen postituslistalle

Kuva: Julia Kivelä/Helsinki Partners

Lisätietoa

Tekninen asiantuntija Juho-Pekka Virtanen

Juho-Pekka Virtanen
Tekninen asiantuntija
+358 40 635 1212
juho-pekka.virtanen@forumvirium.fi

Lue myös