Etätapaamiset jäivät pysyvään käyttöön Helsingin kaupungin Kuntouttavassa työtoiminnassa

Artikkelikuva: Etätapaamiset jäivät pysyvään käyttöön Helsingin kaupungin Kuntouttavassa työtoiminnassa

Pandemia toi työtoiminnan toteuttamiseen uusia haasteita, mutta toi samalla esiin etätyötoiminnan mahdollisuudet. Uuden toimintamallin myötä asiakkaille ja työntekijöille tarvittiin uudenlainen digitaitojen oppimispolku.

Helsingin kaupunki reagoi ripeästi koronan aiheuttamaan tarpeeseen järjestää kuntouttavaa työtoimintaa etänä. Vastuu kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ei kuitenkaan kadonnut koronan myötä. Nopea reagointi käynnisti prosessin, jonka tuloksena helsinkiläiset kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat voivat suorittaa työelämätaitoja ja osaamispisteitä verkossa.

“Kun korona sulki työtoimintapaikat keväällä 2020, kuntouttavan työtoiminnan työvalmentajien ja pitkäaikaistyöttömien väliset tapaamiset korvattiin aluksi puhelinsoitoilla. Alkuvaiheessa osalle asiakkaista koronan tuomat Teams-tapaamiset saattoivat olla myönteinen muutos sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyen”, kertoo kuntouttavan työtoiminnan työvalmentaja Titta Niemonen Helsingin kaupungilta. 

Niemonen kollegoineen kehitti toimintaa nopealla aikataululla, jotta viikottaiset tapaamiset pystyttiin järjestämään tapaamisrajoituksista huolimatta. Asiakkaat saivat perehdytyksen puhelimitse ja osallistuivat etätyövalmennukseen muun muassa Teamsin välityksellä. Tarvittiin kuitenkin selkeämpi ja tietoturvallisempi ratkaisu sekä asiakkaille laitteita, jotta toimintaa voitiin jatkaa etänä.

Osallistavaa yhteiskehittämistä etänä

Vuosina 2022–2023 Helsingin kaupungin innovaatiyhtiö Forum Virium Helsingin ja Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveyspalveluiden kesken toteutettu Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Helsingin kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ja henkilöstön digitaalista osaamista ja pilotoida digitaalista oppimisympäristöä. Lopputuotoksena hanke kehitti tietoturvallisen ja käyttäjäystävällisen digitaalisen oppimisalustan sekä sen sisällöt. 

“Stadin soten Virtuaaliverstaan toimintaa on kehitetty aidosti asiakkaat osallistaen. Yhteiskehittäminen näyttäytyy parhaimmillaan kuntouttavan työtoiminnan asiantuntijoiden ja pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden kesken. Virtuaaliverstaan alustalla pilotoidaan yhdessä muun muassa osaamisen tunnistamista, tekoälytyökaluja ja digitaalista osallisuutta”, Forum Virium Helsingin projektipäällikkö Meri Vainio kertoo. 

Tukea työnhakuun erityisesti pitkäaikaistyöttömille 

Digitaalisten palveluiden kehittäminen jatkuu tiiviissä yhteistyössä asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa Työtoiminnasta työelämään -hankkeessa, jossa oppimisympäristöön kehitetään digiratkaisuja ja tuodaan sisältöjä tukemaan työllistymistä. Pitkäaikaistyöttömien on mahdollista tehdä osaamisen tunnistamista työtoiminnan oppimisympäristössä ja jopa suorittamaan kaikille yhteisiä tutkintojen osia, kuten Työelämätaitojen osaamiskokonaisuus.  

Ammatillisten perustutkintojen yhteiset tutkinnon osat -opintoihin kuuluva Työelämätaitojen osaamiskokonaisuus on kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille ja sitä pilotoidaan nyt toukokuussa. Asiakkaat osallistuivat kehittämistyöhön alusta asti määrittelemällä tavoitteita ja vaatimuksia digitaaliselle alustalle. 

“Nykyinen digitoiminta on tutkimukseen ja näyttöön perustuva, toimiva palvelu. Nähdään, miten vuorovaikutus alustalla ja toiminnan aito yhteiskehittäminen on tuonut käyttäjät aktiivisesti mukaan. Asiantuntijoiden ja asiakkaiden kesken vallitsee luottamus”, Niemonen iloitsee. Osallisuus palveluiden pilotointiin sitouttaa asiakkaat toimintaan ja ryhmän voima vie oppimista eteenpäin. 

“Työsopimus- ja työturvallisuusteemoihin palaaminen on varsin hyödyllistä ja varmasti palvelee tavoitettani palata työelämään. Kokonaisuudessaan Cv, työhakemus, kuvaus työpaikasta ja sen lähettäminen on kehittänyt ja palauttanut tietotekniikan osaamista, kuten tekstinkäsittelyä ja skannausta”, kertoo työtoiminnan asiakas

Kuva: Silja Minkkinen, Helsinki Partners

Lisätietoa

Projektipäällikkö Meri Vainio

Meri Vainio
Projektipäällikkö
+358 40 683 0660
meri.vainio@forumvirium.fi

Lue myös