Projektiesittely ---

DOT – Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa

Artikkelikuva: Projektiesittely

Tavoite

Pandemia toi työtoiminnan toteuttamiseen uusia haasteita, mutta toi samalla myös esiin etätyötoiminnan mahdollisuudet. Uuden toimintamallin myötä asiakkaille ja työntekijöille tarvittiin uudenlainen digitaitojen oppimispolku. 

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Helsingin kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ja henkilöstön digitaalista osaamista. Tätä tukemaan kehitettiin tietoturvallinen ja käyttäjäystävällinen digitaalinen oppimisalusta sekä sen sisällöt.

Kesto, partnerit, rahoittaja ja kokonaisbudjetti

Kesto: 1.1.2022–31.8.2023
Partnerit: Helsingin kaupunki ja Forum Virium Helsinki
Rahoittajat: ESR REACT-EU (Hämeen ELY-keskus). Hanke rahoitettiin osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Budjetti: Yhteensä 400 000 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus 149 000 euroa. 

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium toimi hankkeessa partnerina ja tuki toimintamallin konseptoinnissa ja digitalisoimisessa hyödyntäen yhteiskehittämistyöpajoja ja -menetelmiä. 

Hyödyt Helsingille

Digitaalisesti järjestettävä työtoiminta on paikkariippumatonta. Asiakasmäärää voitiin kasvattaa ja palvelua monipuolistaa, mikä lisäsi palveluiden saavutettavuutta ja saatavuutta.

Lue lisää hankkeen saavutuksista: DOT-hanke edistää yhteiskuntaosallisuutta ja innostaa ottamaan osaa digimaailmaan

Lue DOT-hankkeen loppuraportti

Lue lisää hankkeen tuloksista

Kuva: Julia Kivelä, Visit Finland