Uusi digiratkaisu auttaa pitkäaikaistyöttömiä Helsingissä

Artikkelikuva: Uusi digiratkaisu auttaa pitkäaikaistyöttömiä Helsingissä

Digioppimisympäristö on verkossa toimiva alusta, jossa voi tehdä erilaisia tehtäviä, tutustua työpajoihin sekä kehittää omaa osaamista eri tehtävien ja materiaalien avulla. Oppimisympäristöä on pilotoitu Euroopan sosiaalirahaston tukemassa DOT – Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa -hankkeessa. Pilotin tuloksena Helsingin kaupunki on päättänyt jatkaa pitkäaikaistyöttömien digitaalista etätyötoimintaa.

Oppimisympäristöä on kehitetty yhdessä pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden, henkilöstön, yrityksen ja opiskelijoiden kanssa. Sisällöntuottajina digialustalla ovat kevään aikana toimineet Stadin soten työtoiminnan henkilöstö, Metropolian opiskelijaryhmä, sekä vammaistyön virtuaalisten palveluiden henkilöstö. Sisältöä on tuotettu ohjaajien toimesta alhaalta ylöspäin asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet huomioiden.

“Pilotti oli onnistunut. Saimme henkilöstön innostumaan sisällöntuotannosta ja digialustan tarjoamista mahdollisuuksista oppimismuotoilun ja yhdessä tekemisen kautta,” kertoo projektipäällikkö Meri Vainio Forum Virium Helsingistä. 

Digioppimisympäristön tavoite on edistää ​​pitkäaikaistyöttömien digiosaamista, hyvinvointia ja yhteiskuntaosallisuutta sekä tukea heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Alustalla olevat materiaalit ovat vuorovaikutteisia videoita ja sisältöä, ja käyttäjät voivat olla siellä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Palvelu mahdollistaa järkevän resurssien kohdistamisen 

Digioppisympäristö hyödyttää pitkäaikaistyöttömiä asiakkaita ja kaupunkia siinä, että opintoja tai työnhakua ei aina tarvitse aloittaa alusta. Kaupungilla on 1800 asiakasta mukana työtoiminnassa, pilottiin osallistui joitain kymmeniä. 

Forum Virium Helsinki hankki palvelun Clanedilta elokuuhun 2023 saakka. Helsingin kaupunki on tehnyt päätöksen digioppimisympäristön hankkimisesta ja valmistelee jatkuvan hankinnan kilpailutusta työtoiminnan käyttöön. Tavoitteena on saada noin 2000 asiakasta vuosittain käyttämään digioppimisympäristöä. 

Jatkopolkuna alustalla on kokeiltu muun muassa Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus ry Tieken Osaamismerkistöjärjestelmää, joka tuodaan kaikenikäisten asiakkaiden töihin pääsemisen edistämiseksi. Jatkopolkuja ja oppilaitosyhteistyötä kehitetään edelleen keväällä 2023 käynnistyneessä Työtoiminnasta työelämään -hankkeessa.

Toiminta lisää pitkäaikaistyöttömien taitoja ja hyvinvointia 

Toiminnassa mukana oleva pitkäaikaistyötön asiakas on saanut uusia taitoja ja osaamista osallistumisesta, kuten oppinut sähköisessä ympäristössä työskentelystä. 

“Olen pystynyt laajentamaan käsitystä ajankohtaisista aiheista, kuten tekoälystä,” asiakas kertoo. 

Kokemus toimintaan osallistumisesta on ollut positiivista ja hyvinvointia lisäävää. Asiakkaan mukaan hän on viihtynyt erityisen hyvin ja kokee, että ilmapiiri on rento ja mukava. 

“Parasta on mielestäni ollut oma kehittyminen ja itsestään oppiminen. Olen pystynyt ensimmäistä kertaa hahmottamaan omia vahvuuksiani selkeästi. Koen myös, että psyykkinen hyvinvointini on parantunut monella osa-alueella. Toiseksi parasta on ollut hyvä yhteishenki,” asiakas kertoo. 

Myös työtoiminnan henkilöstö on ollut tyytyväinen kokeiluun. Toimintaa toteutetaan kaikissa kolmessa yksikössä Uusix-verstailla, Pakilassa ja Avotyötoiminnassa. Evelin Vlahopoulou Virtuaaliverstaan tiimistä johtaa Työtoiminnan digi- ja etäpalveluiden työyksikköä, johon kuuluu lisäksi Digipaja- ja Viestinnän osasto.  

“Digi- ja etäpalveluissa on tavoitteena mahdollistaa työtoiminnan asiakkaille erilaisia osallistumisen paikkoja. Digi kuuluu kaikille ja sen tulee taipua asiakkaiden tarpeisiin,” kertoo Vlahopoulou. 

Avotyötoiminnan ohjaaja Jari Pappisen mukaan kokeilu on ollut todella mielenkiintoista ja kokemus on ollut pelkästään positiivinen. Pappisen mukaan sekä avustajat että asiakkaat, jotka vielä tarvitsevat palvelua toivovat, että toiminta jatkuisi. Tavoitteena on, että asiakas pääsee toiminnasta töihin tai opiskelemaan. 

Työnjohtaja Pertti Grönfors Pakilan työkeskus- ja logistiikkaosastolta pitää järjestelmää kaikille oikeudenmukaisena. Hänestä järjestelmä tukee niin sanottua perinteistä perehdytystä erittäin hyvin. Yhteistä asiakkaille on se, että he ovat tottuneet käyttämään digipalveluja. 

“Riippumatta asiakkaan taustasta, järjestelmä yhdistää kaikki palvelun parissa työskentelevät, tiedot ovat samat kaikille. Tämä luo yhteenkuuluvuuden tunteen. Asiakkaat pystyvät keskenään keskustelemaan sisällöistä ja edistämään niitä antamalla palautetta ohjaajille ja työnjohtajille,” kertoo Grönfors. 

Lue lisää Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa -hankkeesta.

Kuva: Julia Kivelä, Visit Finland

Lisätietoa

Projektipäällikkö Meri Vainio

Meri Vainio
Projektipäällikkö
+358 40 683 0660
meri.vainio@forumvirium.fi

Lue myös