Projektiesittely ---

Työtoiminnasta työelämään -hanke vahvistaa helsinkiläisten yhdenvertaisuutta

Artikkelikuva: Projektiesittely

Työtoiminnasta työelämään -hanke vahvistaa helsinkiläisten yhdenvertaisuutta, osallisuutta, työelämätaitoja parantamalla Stadin soten työtoiminnan asiakkaiden palvelumahdollisuuksia.

 

Tavoite

Tuomme työtoimintaan uuden palvelukokonaisuuden, jonka tavoitteena on parantaa monimuotoisen asiakaskunnan mahdollisuuksia kohti työelämää sekä opiskelua. 

Hankkeessa kehitetään työtoimintaan sopiva työhönvalmennuksen malli, jossa asiakasryhmät ja heidän tarpeensa on tunnistettu. Työhönvalmennuksen avulla asiakkaalle mahdollistuu yksilökohtainen vahvempi tuki kohti työllistymistä.

Lisäksi hankkeessa kokeillaan ja kehitetään digitaalisia ratkaisuja kartoittamaan asiakkaiden digi- ja työelämätaitoja sekä tukemaan tutkintojen ja kurssien suorittamista. Digitaalisilla ratkaisuilla edistetään asiakkaiden siirtymistä kohti opintoja tai työelämää.

Kesto, partnerit, rahoittaja ja kokonaisbudjetti

Kesto: 1.3.2023–30.9.2024

Partnerit: Helsingin kaupunki ja Forum Virium Helsinki

Rahoittajat: ESR+ Hämeen ELY-keskus

Budjetti: Yhteensä 400 000 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus 150 000 euroa.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium toimii hankkeessa partnerina ja tukee toimintamallin konseptoinnissa ja digitalisoimisessa hyödyntäen yhteiskehittämistyöpajoja ja -menetelmiä.

Hyödyt Helsingille

Digitaalisten ratkaisujen avulla palvelua voidaan monipuolistaa ja asiakkaiden siirtyminen työtoiminnasta eteenpäin tehostuu ja työhönvalmennukseen saadaan lisää arvoa.

Digitaalisten ratkaisujen tarjoama automatisointi tukee asiakkaiden itseohjautuvuutta ja vapauttaa ohjaajien resursseja.

Artikkelin kuva: Jussi Hellsten, City of Helsinki