Helsinki kehittää edelläkävijöiden joukossa yhteisiä eurooppalaisia markkinoita datapohjaisille kaupunkipalveluille

Artikkelikuva: Helsinki kehittää edelläkävijöiden joukossa yhteisiä eurooppalaisia markkinoita datapohjaisille kaupunkipalveluille

Kaupungissa kerättävän datan avulla on mahdollista tuottaa kaupunkilaisille tietoa esimerkiksi ilmanlaadusta ja liikenteestä. Helsinki loi kolmivuotisessa SynchroniCity-hankkeessa ensimmäistä kertaa pohjaa markkinoille, joilla yritysten olisi helppoa tuottaa uusia kaupunkien dataa hyödyntäviä palveluja.

Helsinki yhdessä seitsemän eurooppalaisen älykaupungin kanssa haluaa laittaa kaupunkien datan hyötykäyttöön palvelemaan asukkaita ja palveluja kehittäviä yrityksiä sekä luoda datalle markkinat. Haasteena on ollut, että markkinat ovat olleet maakohtaisia, ja teknologiatkin kulloisistakin toimittajista riippuvaisia. Skaalautuvien datamarkkinoiden etuna on, että niiden avulla hyväksi havaittuja palveluja olisi mahdollista ottaa käyttöön maasta riippumatta.

Kolmevuotisessa EU:n rahoittamassa SynchroniCity-hankkeessa Helsinki, Antwerpen, Carouge, Eindhoven, Manchester, Milano, Porto ja Santander ottivat ensimmäisten joukossa askelia kohti kansainvälisiä datamarkkinoita. 

Helsingissä IoT-markkinoiden edistäminen liittyy kaupungin pitkäjänteiseen työhön datan parissa ja on osa kaupungin datastrategiaa.

“Helsingin kaupungilla on valtavasti dataa, jota voidaan hyödyntää omassa toiminnassa ja avata yritysekosysteemin käyttöön ja siten mahdollistaa entistäkin paremmat palvelut kaupunkilaisille. Syncronicity-hankkeessa otettiin tärkeitä askelia kohti avoimempia datamarkkinoita purkamalla siiloja ja parantamalla datan yhteentoimivuutta. Hankkeen oppeja tullaan hyödyntämään datastrategiamme toteuttamisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä mm. OASC-verkoston kanssa”, kertoo Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama

Hankkeen tuloksena tunnistettiin, että kaupunkidatan markkinoilla on myös tarve huomioida reilu tekoäly Fair AI ja My Data eli kaupunkilaisten oma data sekä mahdollisuus päättää sen jakamisesta. Helsinki onkin edistänyt vahvasti tietoisuutta omadatasta toimimalla aktiivisesti mukana MyData.org-liikkeessä

Työ jatkuu aiheen parissa, sillä Helsinki on ottanut tehtäväkseen SynchroniCity-hankkeessa määriteltyjen perusmekanismien (OASC MIMs) kehittämistä Omadatan näkökulmasta.

Pitkän linjan kokemus kaupunkidatasta hyötykäyttöön

Helsingissä SynchroniCity-hankkeen toteutuksesta vastasi kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki, joka on edistänyt kaupungin tavoitteita datan avaamisessa ja hyödyntämisessä sekä vaihtanut oppeja kansainvälisesti jo lukuisissa EU-hankkeissa.

“Meillä on ollut hyviä IoT-hankkeita, joilla olemme kehittäneet Helsingin kyvykkyyttä hyödyntää esineiden internetiä. Nyt päättynyt SynchroniCity-hanke toi Forum Viriumin datan harmonisointiin ja dataliiketoimintaan keskittyneiden aiempien projektien, kuten CitySDK- ja 6Aika-strategian Avoin data ja rajapinnat -hankkeiden, opit IoT-kontekstiin. SynchroniCity-hankkeessa kaupungit jakoivat parhaita käytäntöjään IoT-rajapintamääritelmien, viitearkkitehtuurien, strategiadokumenttien, ohjenuorien ja onnistuneiden käytännön esimerkkien osalta. Oppiminen ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen toisten kaupunkien kanssa oli hankkeen tärkeä tehtävä”, kertoo projektipäällikkö Juha Nummila Forum Virium Helsingiltä. 

Forum Virium Helsinki toteutti Helsingissä neljä pilottia, joiden avulla todennettiin, että avoimuuteen perustuva tekninen viitekehitys toimii ja näin mahdollistaa skaalautumisen. Nyt päättyneen SynchroniCity-hankkeen opit vahvistavat entisestään Helsingin mahdollisuuksia hyödyntää kaupunkidataa ja kehittää siihen pohjautuvia palveluja. Helsinki jatkaa oppien jakamista ja datamarkkinoiden kehittämistä toimimalla Open and Agile Smart Cities (OASC) -verkoston jäsenenä. 

Lue lisää Synchronicity-hankkeen nettisivuilta.

Lataa opas Synchronicityssä kehitettyyn smart city -datan viitekehykseen OASC MIMs.

Kuva: Helsingin kaupunki

 

 

 

 

Lisätietoja

Kuva

Juha Nummila

#circvol #synchronicity
puh. +358 40 586 0887
juha.nummila(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös