Nämä 4 IoT-ratkaisua parantavat helsinkiläisten elämänlaatua

Artikkelikuva: Nämä 4 IoT-ratkaisua parantavat helsinkiläisten elämänlaatua

Erilaiset dataa keräävät sensorit yleistyvät kaikkialla Helsingissä. Niiden avulla voidaan saada reaaliaikaista tietoa vaikkapa liikenteestä, ilmanlaadusta ja palveluista. Tällä tiedolla helsinkiläisten kaupunkipalveluja pystytään kehittämään entistä nopeammin.

Kahdeksan eurooppalaista kaupunkia kokeilevat uusia sensoridatan ja esineiden internetin (IoT, Internet of Things) ratkaisuja Synchronicity-hankkeessa. Helsingissä ratkaisujaan pilotoi neljä yritystä.

1. Pyöräilyverkoston suunnittelu helpottuu

Vivacity Labs, iSensing ja Tracsis -yritysten tiimi pilotoi Helsingissä palvelua, joka mittaa pyöräilyliikennettä sensoreilla eri puolilla kaupunkia. Tämän avulla selviää mitä reittejä pyöräilijät käyttävät eniten ja mitä vaikutuksia pyöräilyllä on muuhun liikenteeseen. Tiedon avulla kaupunki voi suunnitella pyöräilyreittejään paremmin ja edistää siten vähäpäästöistä liikennettä sekä säästää kaupunkilaisten aikaa.

2. Sisäilma paranee seurannalla

Multiagent technology ja Metosin -yritysten tiimi mittaa sensoreilla sisäilman laatua Helsingissä. Kertyvästä datasta luodaan sovellut, joka ilmoittaa sisäilman laadun muutoksista. Näin sisäilmatekniikkaa voidaan huoltaa tehokkaasti ja sisäilmanlaadusta saadaan reaaliaikaista tietoa. Puhdas sisäilma vähentää myös sairaspoissaoloja kouluista ja työpaikoilta.

3. Chatbot ohjaa helsinkiläiset palvelujen pariin

Uhopper-yritys pilotoi Helsingissä Bluealpaca-nimistä chatbottia, joka ohjaa kaupunkilaiset palvelujen ja tapahtumien pariin ympäri vuorokauden. Ohjelma toimii nettipohjaisesti vaikka kännykällä. Se kerää tietoa tapahtumista ja palveluista kaupungin eri lähteistä.

4. Ilmanlaatuymmärrys lisääntyy kouluissa

Koulujen sisäilma on Helsingissä paljon puhuttu aihe. Leapcraft-yritys kokeilee Helsingissä sisäilman mittaus- ja raportointipalvelua koulujen ja perheiden kanssa. Luokkahuoneeseen asennetaan ilmanlaatua mittaava laite, joka tekee ilmanlaadun näkyväksi oppilaille. Laitteen keräämän datan avulla ilmanvaihto voidaan säätää optimaaliseksi. Puhdas ilma vaikuttaa oppimiseen. Pisa-tulokset nousuun!

Helsinki on loistava kehitysalusta yrityksille

“Pilottien tavoitteena on luoda kaupunkilaisille arkielämää helpottavia palveluja, kehittää yritysten dataliiketoimintaa ja lisätä kaupunkien ymmärrystä esineiden internetin ja datan hyödyistä sekä harmonisoinnista”, Forum Virium Helsingin IoT-ohjelmajohtaja Hanna Hugaerts-Niemi sanoo.

Hugaerts-Niemen mukaan Synchronicityn pilotit ovat hyvä esimerkki siitä, miten Forum Virium auttaa yrityksiä käyttämään Helsinkiä kehitysalustana.

“Tarjoamme yrityksille alustan, avoimen ekosysteemin ja yhteiskehittämismallin heidän tuotteidensa pilotointiin.”

SynchroniCity-projektissa on mukana Helsingin lisäksi Antwerpen, Carouge, Eindhoven, Manchester, Milano, Porto ja Santander. Hankkeeseen osallistuvat kaupungit myös Meksikosta ja Etelä-Koreasta. SynchroniCityssä on mukana kaupunkeja, yrityksiä, järjestöjä ja tutkimuslaitoksista. Hankkeen kokonaisbudjetti on 20 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan vuosien 2017–2019 aikana ja se on osa komission Horizon 2020 -ohjelmaa.

Haluatko osallistua näiden jännittävien IoT-ratkaisujen pilotointiin testikäyttäjänä? Liity joukkoon täällä (laita rasti ruutuun ”Kaupunki ja ympäristö”!

Kuva: Julia Kivelä / Visit Finland

Lisätietoja

Kuva

Juha Nummila

#circvol #synchronicity
puh. +358 40 586 0887
juha.nummila(at)forumvirium.fi

Lue myös