Haussa navigointi- ja opasturatkaisuja sairaaloihin

Artikkelikuva: Haussa navigointi- ja opasturatkaisuja sairaaloihin

REDI SOTE -hanke etsii palveluja, jotka helpottavat sairaaloissa ja palvelukotiympäristöissä suunnistamista. Haku on auki 15.8.2022 kello 12:00 asti.

Sairaalaympäristöt ovat usein sokkeloisia ja opastus tapahtuu vasta paikan päällä, mikä voi hidastaa sujuvuutta sairaalaan saavuttaessa ja heikentää asiakkaan kokemusta. Työntekijöille opastusta tarvitsevat asiakkaat aiheuttavat keskeytyksiä työskentelyyn. Myös uudet työntekijät perehtyvät reitteihin vasta paikan päällä, mikä sekin haastaa entisestään kiireistä työyhteisöä. Siksi sairaaloihin haetaan nyt opastusratkaisuja REDI-sote-hankkeessa.

Haun tavoitteena on parantaa tiloihin perehdyttämistä sekä terveydenhuollon asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmasta. Asiakkaiden palvelukokemusta ja palveluiden pariin löytämistä halutaan parantaa tarjoamalla mahdollisuus jo kotoa käsin perehtyä hoitoa suorittavan yksikön tiloihin ja reitteihin. Näin asiakkaiden asiointi paikalle päästessä helpottuu. Terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta samaa palvelua tulisi voida hyödyntää henkilökunnan tilakoulutuksessa.

Sähköinen opastus voisi sisältää myös mahdolliset lisäarvopalvelut kuten aula- parkkeeraus-, kahvio- sekä kukka- ja lahjatavaramyymäläpalvelut.

Ratkaisu


Ratkaisussa tulee huomioida seuraavat asiat:

  • Sovelluksen karttapohja on voitava tehdä yleisten karttatiedostojen pohjalta
  • Sovelluksen tulee kattaa kotoa paikalle sekä ulko- ja sisätilaopastuksen
  • Sovelluksen tulee olla selainpohjainen ja mobiilioptimoitu
  • Sovellus on mahdollista integroida olemassa oleviin sähköisiin opastustauluihin
  • Sovellus kykenee näyttämään asiakkaan ja henkilökunnan näkymän erikseen (asiakkaan näkymä
    rajoitettu tilojen laajuuden suhteen)
  • Sovellus kykenee huomioimaan opastuksessa saavutettavuuden
  • Sovellus tukee yleisiä rajapintoja

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on enintään 3–6 kuukautta. Kehittämis- ja kokeiluyhteistyön tarjouksen kustannusarvio voi vaihdella välillä 1000–10 000 euroa suhteutettuna kokeilun kestoon ja ratkaisun ominaisuuksiin. Kokeiluyhteistyö toteutetaan heti tarjouskilpailun päätyttyä.

Tarjouksen jättäminen

Katso koko tarjouspyyntö (pyynnössä mainittu excel alla)

Pyydämme kehittämis- ja kokeiluyhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä lähettämään kuvauksensa tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Tarjous ja palvelun kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 15.8.2022 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: peeter.lange@forumvirium.fi.

Kuvaus ja tarjous tulee muotoilla liitteenä olevaan excel-taulukkoon.

Liitetiedostot ovat sallittuja (esimerkiksi tuotekuvat).

Valintaperusteet

Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereitä. Arviointiperusteina toimivat asiantuntijaraadin näkemykset tarjouksen vastaamisesta tarpeeseen sekä tarjouksen hinta suhteutettuna kokeilun kestoon ja ratkaisun ominaisuuksiin. Tarkat valintaperusteet löytyvät tarjouspyynnöstä.

Hankintayksikkö pidättää itselleen oikeuden jakaa hankinta sekä oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus myös hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon.

Valinnat tehdään 30.9.2022 mennessä.

Kehittämis- ja kokeiluyhteistyö toteutetaan yhteistyössä Forum Virium Helsingin, Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen ja Laakson yhteissairaala hankeen kanssa osana 6Aika Resurssiviisaat sosiaali- ja terveyspalvelut (REDI-SOTE) -hanketta. Lisätietoja www.redisote.fi

Lisätiedot

Peeter Lange
Forum Virium Helsinki Oy
Resurssiviisaat sosiaali- ja terveyspalvelut (REDI-SOTE-hanke)
Puhelin 040 353 0243
Peeter.lange@forumvirium.fi
www.redisote.fi

Kuva: Laura Oja / Helsingin kaupungin kuvapankk

Lisätietoa

Lue myös