Projektiesittely ---

REDI SOTE kiihdyttää innovaatioiden hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla

Artikkelikuva: Projektiesittely

Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut -hanke (REDI SOTE) helpottaa teknologiayritysten ja sosiaali- ja terveysalan (sote) kohtaamista ja uusien palveluiden ja tuotteiden käyttöönottoa.

Koronapandemia on koetellut sosiaali- ja terveysjärjestelmän tehokkuutta ja vaatinut uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Samaan aikaan teknologiateollisuuden vienti on laskenut. Terveysteknologian kysyntä on sen sijaan noussut. Terveyspuolella olisi tarvetta uusille ratkaisuille ja pandemian aiheuttamien myllerrysten myötä niille oltaisiin entistä valmiimpia.

Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut (REDI SOTE) -hanke saattaa yhteen teknologiayritykset ja julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Hanke auttaa osaltaan teknologiayrityksiä kohdistamaan teknologioitaan sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin.

Tavoite

REDI SOTE -hankkeella on neljä keskeistä tavoitetta. Niiden toteutuessa saisivat jatkossa nykyistä helpommin ratkaisunsa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön. Ajatuksena on, että uudet ja muille toimialoille tuotetut innovaatiot löytäisivät sovelluskohteita sote-alalta.

Ensimmäiseksi yritykset pitää saada mukaan sote-alan palveluekosysteemien toimintaan. Siinä auttaa edellytysten ja tavoitteiden tunnistaminen sekä priorisointi.

Toiseksi hankkeen aikana pitäisi syntyä toimintamalli, joka edistää ja tukee eri toimialoilla kehitettyjen teknologisten innovaatioiden hyödyntämistä sote-alalla.

Kolmanneksi uusien innovaatioiden kehittämistä varten luodaan toimintamalli, joka takaa, että yritys saa tukea kehityksen eri vaiheissa ja pääsee yhteiskehittämään tuotetta tai palveluaan. Mallin auttaa yrityksiä, rahoittajia sekä liiketoiminnan kasvua tukevia organisaatioita työskentelemään keskenään.

Neljäs tavoite on luoda etäyhteyksien välityksellä toteutettavan yhteiskehittämisen prosessimalli.

Hankkeessa hyödynnetään aiemmin rahoitettujen hankkeiden, kuten Cocreated Health and Wellbeing tuloksia.

Kesto, partnerit, rahoittaja ja kokonaisbudjetti

Kesto: 1.8.2021-31.8.2023

Partnerit: Forum Virium Helsinki, Laurea Ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu

Rahoittajat:  EAKR (Uudenmaan liitto), Helsingin kaupungin vastinrahoitus

Budjetti: 1 016 365 euroa, josta Forum Virium Helsingillä 250 650 euroa

Meidän roolimme

Forum Virium Helsingin rooli hankkeessa on kokeilujen toteuttaminen. Hankkeen aikana on tarkoitus toteuttaa viisi erilaista kokeilua aidoissa sairaalaympäristöissä.

Hyödyt Helsingille

Jos hanke onnistuu, Helsingin sairaalat ja terveysala saavat uusia toimivia työvälineitä käyttöönsä ja ennen kaikkea löytyy malleja, jotka tukevat uusien teknologioiden löytämistä ja yritysten ja sote-alan kohtaamista.

Hankkeen myötä teknologiayrityksille, matalan teknologian sote-alan yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville avautuu uusia kaupallisia mahdollisuuksia. Hankkeen myötä teknologiayrityksille, matalan teknologian sote-alan yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville avautuu uusia kaupallisia mahdollisuuksia. Kokeilujen myötä yhä useampi yhteiskehitetty tuote ja palvelu menestyy jatkossa kaupallisesti.