Projektiesittely ---

REDI SOTE kiihdytti innovaatioiden hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla

Artikkelikuva: Projektiesittely

Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut -hanke (REDI SOTE) helpotti teknologiayritysten ja sosiaali- ja terveysalan (sote) kohtaamista ja uusien palveluiden ja tuotteiden käyttöönottoa.

Koronapandemia koetteli sosiaali- ja terveysjärjestelmän tehokkuutta ja vaati uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Samaan aikaan teknologiateollisuuden vienti laski. Terveysteknologian kysyntä sen sijaan kasvoi. Terveyspuolella olisi tarvetta uusille ratkaisuille ja pandemian aiheuttamien myllerrysten myötä niille oltaisiin entistä valmiimpia.

Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut (REDI SOTE) -hanke saattoi yhteen teknologiayritykset ja julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Hanke auttoi osaltaan teknologiayrityksiä kohdistamaan teknologioitaan sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin.

Tavoite

REDI SOTE -hankkeella oli neljä keskeistä tavoitetta. Niiden toteutuessa yritykset saisivat jatkossa ratkaisunsa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön nykyistä helpommin. Ajatuksena oli, että uudet ja muille toimialoille tuotetut innovaatiot löytäisivät sovelluskohteita myös sote-alalta.

Ensimmäiseksi yritykset piti saada mukaan sote-alan palveluekosysteemien toimintaan. Siinä auttoi edellytysten ja tavoitteiden tunnistaminen sekä priorisointi.

Toiseksi hankkeen aikana piti syntyä toimintamalli, joka edistäisi ja tukisi eri aloilla kehitettyjen teknologisten innovaatioiden hyödyntämistä sote-alalla.

Kolmanneksi uusien innovaatioiden kehittämistä varten luotiin toimintamalli, joka takasi, että yritykset saivat tukea kehityksen eri vaiheissa ja pääsivät yhteiskehittämään tuotetta tai palvelua. Malli auttoi yrityksiä, rahoittajia sekä liiketoiminnan kasvua tukevia organisaatioita työskentelemään keskenään.

Neljäs tavoite oli luoda etäyhteyksien välityksellä toteutettavan yhteiskehittämisen prosessimalli.

Hankkeessa hyödynnettiin aiemmin rahoitettujen hankkeiden kuten Cocreated Health and Wellbeing -hankkeen tuloksia.

Kesto, partnerit, rahoittaja ja kokonaisbudjetti

Kesto: 1.8.2021-31.8.2023

Partnerit: Forum Virium Helsinki, Laurea Ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu

Rahoittajat:  EAKR (Uudenmaan liitto), Helsingin kaupungin vastinrahoitus

Budjetti: 1 016 365 euroa, josta Forum Virium Helsingillä 250 650 euroa

Meidän roolimme

Forum Virium Helsingin rooli hankkeessa oli kokeilujen toteuttaminen. Hankkeen aikana toteutettiin useita erilaisia kokeiluja aidoissa sairaalaympäristöissä. Ne koskivat muun muassa kuntoutusta ja robotiikkaa.

Hyödyt Helsingille

Helsingin sairaalat ja terveysala saivat uusia toimivia työvälineitä, joita kokeilla edelleen ja ottaa käyttöön. Lisäksi hankkeesta löytyi malleja, jotka tukevat uusien teknologioiden löytämistä ja yritysten ja sote-alan kohtaamista.

Hankkeen myötä teknologiayrityksille, matalan teknologian sote-alan yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville avautui uusia kaupallisia mahdollisuuksia. Hankkeen myötä teknologiayrityksille, matalan teknologian sote-alan yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville avautuu uusia kaupallisia mahdollisuuksia. Kokeilujen myötä yhä useampi yhteiskehitetty tuote ja palvelu menestyy jatkossa kaupallisesti.