Haku auki: pelillisiä hoitomenetelmiä

Artikkelikuva: Haku auki: pelillisiä hoitomenetelmiä

Pelilliset menetelmät voisivat rikastaa nykyistä hoitoa ja kuntoutusta. REDI SOTE -hanke etsii kekseliäitä, pelillisiä ratkaisuja kokeiltavaksi sosiaali- ja terveysalalle. Kokeiluhaku on auki 15.8. kello 12:00 saakka.

Terveydenhuollossa esimerkiksi kuntoutuksessa käyvät asiakkaat saavat yhä usein ohjeet ainoastaan suullisesti ja kirjallisesti. Nykyiset ohjeistukset eivät motivoi eivätkä usein ole tarpeeksi selkeitä. Terveysalan ammattilainen ei myöskään kykene mitenkään varmistamaan ohjeiden ymmärtämistä oikein eikä hän voi seurata potilaan kehitystä tehokkaasti eikä reaaliaikaisesti. 

Pelilliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät voisivat tukea asiakkaan hoitoa monin tavoin, mutta niitä hyödynnetään vielä vähän. Pelinomaisia kuntoutuskäyttöön ja terveyden ylläpitämiseen tarkoitettuja menetelmiä pyritään lisäämään ja liittämään osaksi virallista kuntoutussuunnitelmaa. Tämän haun tarkoitus on selvittää tarjolla olevia pelillisiä hoito- ja kuntoutusmenetelmä vaihtoehtoja.

Tarjouspyynnön sisältö

Tarjouspyyntö koskee kehittämis- ja kokeiluyhteistyötä, jonka hankkijana toimii Forum Virium Helsinki ja kokeiluympäristönä on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Tarjouspyynnön aiheena ovat pelilliset hoitomenetelmät.

Ratkaisussa tulee huomioida seuraavat asiat:

  • Sovelluksen tulee olla digitaalinen ennalta ehkäisevä tai psykiatrisen tai somaattisen kuntoutuksen
    sovellus.
  • Sovellusta tulee voida käyttää sekä hoitoympäristössä että asiakkaan kotona omatoimisesti.
  • Eduksi katsotaan, jos sovellus mahdollistaa hoidon edistymisen seurannan sekä asiakkaan itsensä
    että ammattilaisen toimesta.
  • Eduksi katsotaan myös, jos sovellus kykenee antamaan hälytyksiä em. kohderyhmille, mikäli
    edistystä ei tapahdu tai sovellusta ei käytetä hoitosuunnitelman mukaisesti.

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on enintään 3–6 kuukautta. Kehittämis- ja kokeiluyhteistyön tarjouksen kustannusarvio voi vaihdella välillä 1000–10 000 euroa suhteutettuna kokeilun kestoon ja ratkaisun ominaisuuksiin. Kokeiluyhteistyö toteutetaan heti tarjouskilpailun päätyttyä.

Tarjouksen jättäminen

Katso koko tarjouspyyntö (pyynnössä mainittu excel alla)

Pyydämme kehittämis- ja kokeiluyhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä lähettämään kuvauksensa tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Tarjous ja palvelun kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 15.8.2022 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: peeter.lange@forumvirium.fi.

Kuvaus ja tarjous tulee muotoilla liitteenä olevaan excel-taulukkoon.

Liitetiedostot ovat sallittuja (esimerkiksi tuotekuvat).


Valintaperusteet

Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereitä. Arviointiperusteina toimivat asiantuntijaraadin näkemykset tarjouksen vastaamisesta tarpeeseen sekä tarjouksen hinta suhteutettuna kokeilun kestoon ja ratkaisun ominaisuuksiin. Tarkat valintaperusteet löytyvät tarjouspyynnöstä.

Hankintayksikkö pidättää itselleen oikeuden jakaa hankinta sekä oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus myös hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon.

Valinnat tehdään 30.9.2022 mennessä.

Kehittämis- ja kokeiluyhteistyö toteutetaan yhteistyössä Forum Virium Helsingin, Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen ja Laakson yhteissairaala hankeen kanssa osana 6Aika Resurssiviisaat sosiaali- ja terveyspalvelut (REDI-SOTE) -hanketta. Lisätietoja www.redisote.fi

Lisätiedot

Peeter Lange
Forum Virium Helsinki Oy
Resurssiviisaat sosiaali- ja terveyspalvelut (REDI-SOTE-hanke)
Puhelin 040 353 0243
Peeter.lange@forumvirium.fi
www.redisote.fi

Kuva: Marja Väänänen / Helsingin kaupungin kuvapankki

Lisätietoa

Lue myös