Digitaalinen kaksonen

Kaupungin digitaalinen kaksonen tuo yhteen eri tietolähteitä ja tukee tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Esimerkiksi digitalisoituva liikenne tuottaa yhä tarkempaa tietoa sekä liikkumisesta että kaupunkiympäristöstä. Kaupungin digitaalinen kaksonen on kuitenkin enemmän kuin pelkkä ympäristön 3D-malli.

Mikä on digitaalinen kaksonen?

Lähtökohta on tuotekehityksestä – Teollisuudessa ja tuotekehityksessä digitaalisella kaksosella tarkoitetaan monimutkaisen järjestelmän digitaalista mallintamista ja mallin käyttöä järjestelmän toiminnan simulointiin – jo ennen varsinaisen fyysisen kappaleen valmistusta.

Mikäli jo toteutetusta järjestelmästä on saatavilla sensoritietoa, sitä voidaan digitaalisen kaksosen kanssa hyödyntää järjestelmän toiminnan optimimointiin ja erilaisten tilanteiden simulointiin. Tämä digitaalisen kaksosen toimintamalli on sovellettavissa myös kaupungissa.

Sosiaalinen ulottuvuus – Kaupunki on kuitenkin enemmän kuin fyysinen ympäristö ja infrastruktuuri. Suuri osa kaupungin prosesseista, kuten esimerkiksi kaupunkisuunnittelu, ovat sosiaalisia prosesseja. Kaupungin digitaalista kaksosta rakennettaessa pelkkä fyysisen ympäristön digitaalinen mallinnus ei riitä, vaan myös kaupungin sosiaalinen ulottuvuus on otettava huomioon. Esimerkiksi palautetieto on merkittävä osa kaupungin digitaalista kaksosta ja sen sosiaalista ulottuvuutta.

Tietoa yhdistävä järjestelmien järjestelmä – Tiedon yhdisteleminen on kaupungin digitaalisen kaksosen ytimessä. Kaupungin digitaalisesta kaksosesta tulee järjestelmien järjestelmä joka koostuu eri kaupungin järjestelmistä tulevista datalähteistä, jotka tuodaan rajapintojen kautta saataville. Eri tietolähteitä voidaan yhdistellä prosesseja palvelevissa työkaluissa tai näkymissä, jolloin käytettävissä on mahdollisimman ajantasainen kuva kaupungista.

Kaupunkimallinnus digitaalisen kaksosen lähtökohtana – 3D-kaupunkimallit ovat keskeinen aineisto kaupungin digitaalista kaksosta rakennettaessa. Helsingissä 3D-kaupunkimallinnuksella on jo pitkä historia, ensimmäiset mallinnuskokeilut tehtiin 1980 -luvulla. Tutustu Helsingin kaupunkimalleihin, aineistoihin ja kaupunkimallinnuksen historiaan.

Digikaksosen tuottamat edut

Lue lisää kaupungin digitaalisen kaksosen sosiaalisesta ulottuvuudesta ja digikaksosen tuottamista eduista:

Digitaalinen kaksonen hanketoiminnassa

Forum Virium Helsinki on noin 60 asiantuntijan muodostama organisaatio, jolla on kattava kokemus erilaisista EU-rahoituksen instrumenteistä.

Olemme kehittäneet ja hyödyntäneet digitaalista kaksosta esimerkiksi seuraavissa hankkeissa:

Lisätietoa

Tekninen asiantuntija Juho-Pekka Virtanen

Juho-Pekka Virtanen
Tekninen asiantuntija
+358 40 635 1212
juho-pekka.virtanen@forumvirium.fi

Tekninen asiantuntija Jukka Alander

Jukka Alander
Tekninen asiantuntija
+358 40 617 5353
jukka.alander@forumvirium.fi