Projektiesittely ---

ACUMEN-hanke edistää saumatonta liikkumista tekoälytyökalun avulla

Artikkelikuva: Projektiesittely

ACUMEN-projektissa edistetään monimuotoista kaupunkiliikkumista tekoälyavusteisen liikenteenhallintatyökalun avulla.

Tavoite

ACUMENin tavoitteena on vaikuttaa dynaamisesti matkustajien reitti- ja liikennemuodon valintaan kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on tukea saumatonta liikkumista kehittämällä modulaarinen ratkaisu liikenneverkon hallintaan. Tämä tekoälyä hyödyntävä ratkaisu edistää tehokkaampia ovelta ovelle -matkoja ihmisille ja tavaroille, lisää viihtyisyyttä kaupungissa sekä tukee liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta osana vihreää siirtymää.

ACUMENin tavoite on uudistaa nykyisiä liikenteen hallintakäytäntöjä kolmen strategisen päämäärän kautta:

  • Turvallinen ja hajautettu tietokehys. Mahdollistetaan reaaliaikainen tiedonjakaminen kaikille liikkumismuodon tarjoajille ja operaattoreille säilyttäen samalla yksityisyyden suojan.
  • Edistynyt valvonta ja ennustus. Käytetään tekoälyä sujuvan liikenteen valvonta- ja ennustustyökalujen kehittämiseen.
  • Monitasoinen päätöksenteko ja hallinta. Kehitetään ratkaisuja, jotka vaikuttavat kaikilla kaupunkitasoilla ja edistävät yhteistyötä liikkumismuotojen tarjoajien välillä.

Toimenpiteet konseptoidaan ACUMENin digitaaliseen kaksoseen, mikä vähentää kustannuksia ja tarjoaa älykaupungin sidosryhmille ainutlaatuisen “AI-avusteisen monimuotoisen liikenteen hallintatyökalut” -näkemyksen liikennejärjestelmistä ja edustää uusien innovaatioiden kehittämistä.

Kesto, partnerit ja rahoitus

Projektin kesto on 1.6.2023–31.5.2026.

ACUMEN-projektia johtaa Aalto-korkeakoulusäätiö sr. Hankekonsortioon kuuluu 17 osatoteuttajaa kahdeksasta Euroopan maasta.

Projekti saa rahoitusta Euroopan Unionin Horizon Europe -ohjelmasta. Koko hankkeen budjetti on 5 181 248,75 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 217 500 euroa.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki vastaa Helsinki-pilotin toteutuksesta yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa. Pilotin päätavoitteena on testata konseptin toimivuutta AI-avusteisten saumattoman liikkumisen hallinnan kehittämisessä.

Forum Viriumin rooli ulottuu keskeisten sidosryhmien ja toimijoiden yhteistyöhön sekä liikkumisen hallinnan, työkalujen ja vaikutusanalyysin osa-alueille ja tukee projektin päämäärää luoda viihtyisä ja kestävä kaupunkiympäristö. Forum Virium hyödyntää työkaluinaan liikenteen digitaalista kaksoista ja älyliikenteen kokeilualustaa.

Hyödyt Helsingille

Helsingin pilotti edistää liikkumista kohti kestävämpää, tehokkaampaa ja kansalaislähtöisempää liikennejärjestelmää. Hankkeen odotetaan johtavan myönteisiin muutoksiin matkustuskäyttäytymisessä, liikennetottumuksissa ja ympäristövaikutuksissa, mikä edistää kestävämmän ja tehokkaamman kaupunkiympäristön kehittämistä.

Vastuullisuus

ACUMEN edistää vastuullisuutta kestävän liikenteen, asukkaiden osallisuuden ja ympäristöystävällisyyden kautta. Hanke tukee vihreää siirtymää ja tehostaa liikenteen sujuvuutta kehittämällä enegiatehokkaita multimodulaarisia tekoälyratkaisuja.

Linkit hankkeen kanaviin

Seuraa hankkeen kansainvälisiä tapahtumia:

https://acumen-project.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/101103808
https://www.linkedin.com/company/acumen-project/

Kuva: Tern Bicycles