Projektiesittely ---

SEDIMARK-projekti edistää datan turvallista hyödyntämistä

Artikkelikuva: Projektiesittely

SEDIMARK-projekti pyrkii kehittämään hajautetun datamarkkinapaikan edistämään turvallista ja tehokasta tiedonkeruuta, joka edistää sekä datan tehokasta hyödyntämistä eri toimijoiden välillä että EU:n yhteisen data-avaruuden palveluja.Data-markkinoiden arvon ennustetaan kasvavan huimaan 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Tämä korostaa tarvetta turvallisille ja tehokkaille datanhallintaratkaisuille. SEDIMARK-projekti edistää hajautettujen datamarkkinoiden syntymistä tunnistamalla datan taloudelliset mahdollisuudet.

Tavoite

SEDIMARK-projektin (SEcure Decentralised Intelligent Data MARKetplace) tavoitteena on rakentaa turvallinen hajautettu datamarkkinapaikka, joka edistää datan tehokasta hyödyntämistä. Projektin keskeisenä päämääränä on luoda järjestelmä, joka mahdollistaa datan turvallisen ja luotettavan jakamisen eri toimijoiden välillä. Tällainen datamarkkinapaikka edistää uusia innovaatioita, talouskasvua ja tutkimusta, joka hyödyttää kaikkia datan jakamiseen osallistuvia toimijoita.

Projektissa pyritään kehittämään uusia teknologioita, kuten lohkoketjua (DLT) ja tekoälyä hyödyntäviä menetelmiä (AI), jotka varmistavat datan luottamuksellisuuden ja eheyden.

Hajautetun datamarkkinan hyödyt:

  • Tehostettu tietoturvallisuus
  • Parannettu tietojen laatu
  • Lisääntynyt yhteentoimivuus ja yhteistyö
  • Hajautettu tiedonhallinta ja luottamus

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Projektin kesto on 1.10.2022 – 30.9.2025
  • SEDIMARK-projektia johtaa ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL 
  • SERIMARKin konsortio on eurooppalainen, jossa on kaksitoista osatoteuttajaa kahdeksasta eri maasta.
  • Projekti saa rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelmasta. Koko hankkeen budjetti on 5 250 985 euroa, josta Forum Viriumin osuus on 149 250 euroa.  

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki vastaa projektin Helsinki-pilotin osatoteutuksesta. Mobility Digital Twin in Helsinki -pilotin tavoitteena on kokeilla SEDIMARK-datamarkkinapaikkakonseptin toimivuutta ja välittää tietoa liikenteen digitaalisen kaksosen kautta. SEDIMARKin kontekstissa Helsingin käyttötapaus tarkoittaa sitä, että kaupungin olemassa olevaa digitaalista kaksosta päivitetään ja laajennetaan kolmansien osapuolien tarjoamilla tiedoilla sekä kaupungin omalla infrastruktuurilla.

Hyödyt Helsingille

Hajautettu datamarkkinapaikka edistää yhteistyötä kaupungin ja yritysten välillä. Projektissa saadut käytännön kokemukset auttavat ymmärtämään datamarkkinapaikan toimintaa ja yhteistyömallia sekä tunnistamaan liikentoiminnan kannalta tarvittavat näkökulmat.

Vastuullisuus

Hankkeen tavoitteena on luoda luotettava ja kestävä datamarkkinapaikan ekosysteemi, jossa loppukäyttäjät voivat suoraan hyödyntää tuloksia parantaakseen toimintojaan. Energiatehokkaita tekoälytekniikoita käytetään automaattiseen tiedon laadunhallintaan, luokittelemiseen ja merkitsemiseen sekä hajautettuun analytiikkaan ja kehittyneisiin palveluihin datan hyödyntämiseksi.

Linkit hankkeen kanaviin ja www-sivuille

https://sedimark.eu/

https://cordis.europa.eu/project/id/101070074

https://www.linkedin.com/company/sedimark/