Digitaalinen kaksonen auttaa sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin

Artikkelikuva: Digitaalinen kaksonen auttaa sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo nyt tuntuvia Suomessa. Äärimmäiset hellejaksot ja rankkasateet yleistyvät, ja niiden riskivaikutukset kasvavat myös kaupungeissa. Tämä lisää sopeutumistarvetta, jossa digitaalinen kaksonen voi olla tehokas työkalu.

Digitaalista kaksosta voidaan käyttää tehokkaana työkaluna ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointiin ja sopeutumiseen. Digitaalinen kaksonen tarkoittaa virtuaalista kopiota todellisesta kohteesta, esimerkiksi kaupungista tai infrastruktuurista. Sitä voidaan käyttää simulaatio- ja analyysivälineenä sekä auttaa optimoimaan suorituskykyä. Digitaalisia kaksosia voidaan käyttää myös kaupunkisuunnitteluun, päätöksentekoon ja riskien arviointiin.

Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin Regions4Climate-hankkeessa toteutettavan Uudenmaan demonstraation tavoitteena on kehittää digitaalisen kaksosen kokeilua ja parantaa Uudenmaan kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Digitaalisessa kaksosessa keskitytään erityisesti lämpösaarekkeiden ja hulevesitulvien riskivaikutuksiin. Keskeisiä demonstraatiokumppaneita ovat VTT, Uudenmaan liitto ja Helsingin yliopisto.

Digitaalisen kaksosen demoon on liitetty datoja esimerkiksi rakennuksista, väestöntiheydestä, viherrakenteesta ja kaupunkimetsistä. Lisäksi on hyödynnetty lämpöhaavoittuvuusindeksiä sekä yhdistetty kokeellisesti sosio-ekonomisia datoja. Mukana on hankekumppani VTT:n tuottama tulvademo.

Hankkeen sidosryhmiä ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen parissa työskentelevät asiantuntijat, kaupunki- ja aluesuunnittelijat, ympäristöasiantuntijat, pelastustoimi ja sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat. Sidosryhmien yhtenä toiveena on ymmärtää paremmin pitkäaikaista kehitystä ja ennustaa tulevia kehityskulkuja sekä sitä, mihin viherrakennetta tulisi sijoittaa viilennysvaikutuksen ja hulevesien hallinnan tueksi. Yleisesti ottaen hulevesillä tarkoitetaan sadevettä, joka ei imeydy maaperään vaan valuu pintavesinä. Hulevesi voi sisältää roskia, likaa ja muita aineita, jotka voivat pilata vesistöjä.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen koskettaa kaikkia ihmisryhmiä myös Suomessa

Sopeutumisella tarkoitetaan toimia, joilla pyritään vähentämään ilmastonmuutoksen haittoja. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia pyritään hillitsemään vähentämällä ilmastoa lämmittäviä päästöjä, mutta sopeutuminen on välttämätöntä myös Suomessa.

“Esimerkiksi helleriskiä voi pienentää erilaisilla luontopohjaisilla viherratkaisuilla. Hankkeen digikaksosen demoon on integroitu maanpeite- ja metsädatoja, jotka lisäävät ymmärrystä kasvillisuuden viilennysvaikutuksesta”, kertoo Forum Virium Helsingin projektipäällikkö Heli Ponto.

Kaupunkilaisilla on erilaisia valmiuksia ja mahdollisuuksia sopeutua sään ääriolosuhteisiin sosio-ekonomisesta taustasta riippuen. Riskiryhmiin kuuluvia voivat olla esimerkiksi pienet lapset ja ikääntyneet sekä ihmiset, joilla ei ole taloudellista puskuria yllättäviin tilanteisiin.

Ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti määritellä kuka kuuluu riskiryhmiin. Esimerkiksi toimistotilat saattavat kuumeta yllättävillä hellejaksoilla voimakkaasti ja hankaloittaa työskentelyä. Siksi sopeutumistyö vaatii erilaisia näkökulmia.

Kuva: Helsingin keskustan rakennusten lämpökuorma on korkeampi alueilla, joilla on vähän viilentävää viherrakennetta.

Kuva: Helsingin keskustan rakennusten lämpökuorma on korkeampi alueilla, joilla on vähän viilentävää viherrakennetta.

Digitaalinen kaksonen voi auttaa arvioimaan riskiä, suunnittelemaan sopeutumisratkaisuja ja tekemään tietoonpohjaavia päätöksiä. Lisäksi voidaan tunnistaa alueita, jotka ovat erityisen alttiita sään ääri-ilmiöiden vaikutuksille.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi ja sopeutuminen ovat monimutkaisia prosesseja, jotka vaativat monipuolista osaamista. Digikaksonen on yksi työkalu, joka voi auttaa näiden prosessien toteuttamisessa. Teknisen kehittämisen hankkeessa yleistajuistetaan digitaalisia kaksosia ja niiden käyttömahdollisuuksia ja autetaan arvioimaan niitä kriittisesti.

Regions4Climate-hanke pyrkii etsimään vastauksia näihin ongelmiin yhdessä sidosryhmien kanssa. Mukaan voi tulla esimerkiksi erilaisten työpajojen muodossa tai ottamalla yhteyden hankkeen yhteyshenkilöihin.

Regions4Climate on saanut rahoitusta Euroopan Unionin “Large scale demonstrators of climate resilience creating cross-border value”-rahoitusohjelmasta. Hankkeessa on 46 osatoteuttajaa ja 12 alueellista demostraatiota eri puolilta Eurooppaa, ja sitä koordinoi VTT. Hankkeen kokonaisbudjetti on 26 510 550,50 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 881 750,00 euroa. Hankkeen Grant agreement ID: 101093873.

Artikkelin kuva: Jussi Hellsten.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Heli Ponto

Heli Ponto
Projektipäällikkö
+358 40 501 5357
heli.ponto@forumvirium.fi

Lue myös