Projektiesittely ---

Urbanagessa parempaa arkea ikäihmisille

Artikkelikuva: Projektiesittely

Mitkä tekijät vaikeuttavat jokapäiväistä liikkumista kaupungissa? Entä miten ikäihmisten kokemustietoa voitaisiin hyödyntää kaupunkisuunnittelussa? Urbanage-hanke selvittää ikääntyvän väestön kohtaamia haasteita kaupunkitilassa ja tuottaa tietoa kaupunkisuunnittelun ja palveluiden kehittämiseksi.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja ratkaista ikääntyvän väestön kohtaamia haasteita kaupunkitilassa, palveluiden saavutettavuudessa ja ymmärtää miten ikäihmisten kokemustietoa voitaisiin hyödyntää kaupunkisuunnitteluprosessissa.

Kesto, rahoittaja, budjetti ja partnerit

  • Projekti toteutetaan vuosina 2021–2024.
  • Projektin rahoittaa Horizon2020. Projektin rahoitus kokonaisuudessaan on 3 711 653 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 258 125 euroa.
  • Projektin partnereita ovat Engineering Ingegneria Informatica, Tecnalia, iMEC, Athens Technology Center, Helsingin Yliopisto, 21C, Consulting Informatico, AGE Platform Europe, Informatie Vlaanderen ja Santanderin kaupunki

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki vastaa käyttötapausten toteuttamisesta Helsingissä. Roolina on sekä kerätä ja yhdistää olemassa oleva tietoa, että kokeilla uusia tapoja ratkaista ikäihmisten kohtaamia haasteita. Forum Virium Helsinki osallistaa helsinkiläisiä ikäihmisiä mukaan muun muassa ryhmähaastattelujen ja uusien tiedonkeruumenetelmien avulla. Lisäksi myös kaupungin asiantuntijoille tullaan järjestämään yhteiskehittämistyöpajoja.

Hyödyt Helsingille

Yli satatuhatta helsinkiläistä on yli 65-vuotiaita. Tämän osuuden väestöstä odotetaan kasvavan tulevina vuosikymmeninä. Selvittämällä ikäihmisiltä heidän kohtaamat kaupunkitilan pullonkaulat ja ongelmat kaupunki saa tietoa ja työkaluja haasteiden ratkaisemiseen. Parempi kaupunki iäkkäille on parempi kaupunki kaikille.

Lisätietoa

Tutustu projektin nettisivuihin: https://www.urbanage.eu/