Dronekuvauksilla tietoa lintujen pesinnästä ja luonnon kulumisesta Helsingissä

Artikkelikuva: Dronekuvauksilla tietoa lintujen pesinnästä ja luonnon kulumisesta Helsingissä

Saaristomatkailua digiratkaisuilla kehittävässä Urban Eco Islands -projektissa toteutetaan älyratkaisupilotteja kevään ja kesän 2020 aikana. Toukokuussa hankkeessa testattiin dronekuvausta pesivien valkoposkihanhien laskennassa Helsingin Harakan saaressa, joka on hyvin tyypillinen pesimäpaikka Helsingin valkoposkihanhille.

Harakan saaren kartoitus tehtiin kuvaamalla koko Harakan saari 50 metrin korkeudesta yksittäisinä kuvina suoraan alaspäin 90 asteen kulmassa. Tämän jälkeen saadut kuvat yhdistettiin yhdeksi kuvamosaiikkitiedostoksi, joka vietiin paikkatieto-ohjelmaan.

Lintujen pesät lasketaan syntyneestä karttatiedostosta ihmissilmin. Menetelmän validoimiseksi valkoposkihanhien ja kalalokkien pesät laskettiin myös maastossa etukäteen rajatulta alueelta ja pesien sijainnit otettiin ylös perinteisellä gps-laitteella. Näin voidaan myöhemmin vertailla dronekuvaus-menetelmän luotettavuutta ja sitä, miten esimerkiksi erilainen kasvillisuus vaikuttaa pesien havaittavuuteen kuvista.

Harakan saari

Työkalu saaristolintujen pesälaskentaan

Kuvauksista Harakan saaressa vastannut Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja Tuomas Lahti kertoo dronekuvausten sopivuudesta muihin linnustoseurantoihin.

“Meillä on Helsingissä ympäristöpalveluiden toimesta seurattu vuosittain myös katoilla pesivän erittäin uhanalaisen selkälokin pesimismenestystä tavanomaisella tavalla kiipeilemällä entuudestaan tiedetyille lokkikatoille. Dronen käyttö nopeuttaa, tekee turvallisemmaksi ja helpottaa tätä seurantatyötä varmasti. Myös Dronen käytön laajentamista saaristolintukohteiden seurantaan tullaan harkitsemaan, koska dronen käyttö mahdollisesti poistaa tarpeen rantautua häiriöherkille lintusaarille.”

Tehty lintulaskentakuvaus osoitti, että dronekuvauksella on mahdollista saavuttaa aikasäästöjä ainakin sellaisissa tilanteissa, joissa tutkittavalle lintusaarelle tai lokkikatolle pääseminen on hyvin vaivalloista. Kuvauksista ei myöskään koitunut linnuille mitään harmia, eivätkä ne osoittaneet mitään kiinnostusta lennokkia kohtaan.

Dronekuvauksia tullaan Tuomas Lahden mukaan käyttämään ympäristöpalveluissa jatkossakin esimerkiksi ympäristövalvontatehtävissä ja lupakohteiden valvontakäynneillä. Harakan saaressa on dronekuvauksien mukaan 216 valkoposkihanhen pesää ja 49 kalalokin pesää.

Harakan saari linnut dronekuvaus

Dronesta apua kaupunkiluonnon kulumisen seurantaan

Helsingin ulkoilureitit ovat olleet jo ennen koronavirusepidemian aiheuttamaa lähiluontobuumia kovassa käytössä. Tämä aiheuttaa luontoalueilla kulumista ja luontoarvojen heikkenemistä.

Urban Eco Islands -projektissa on suunniteltu toteutettavaksi dronekuvauksia luonnon kulumisen seurantaan kohdistuvassa pilotissa. Pilotissa pyritään määrittelemään luonnon kulumista indikoivia malleja ja selvittämään, korreloiko ihmisten määrä saarilla havaittavaan kulumiseen. Tähän liittyen Vasikkasaaressa ja Vallisaaressa tehdään kolme dronekuvausta kesän aikana. Kesällä kerättävää kuva-aineistoa täydennetään satelliittikuva-aineistolla viimeisen 6–10 vuoden ajalta sekä hyödynnetään Helsingin kaupungin avointa karttadataa vertailuaineistona.

Harakan saari dronekuvaus

Pilotissa toteutetaan interaktiivinen ja käyttäjäystävällinen raportointinäkymä, jolla voidaan luonnon kulumisen lisäksi havainnoida muun muassa sinileväkukintojen vuosittaisia muutoksia. Vallisaaren ja Vasikkasaaren kuvaukset sekä analyysin toteuttaa espoolainen satelliittidatan analysoimiseen keskittyvä yritys Zero Gravity.

Projektin rahoittaa Euroopan Unionin Central Baltic Interreg –ohjelma.

Kuvat: Helsingin kaupunki

Lisätietoja

Kuva

Veli Airikkala

#urbanecoisland #urbanage
puh. +358 50 522 9985
veli.airikkala(at)forumvirium.fi

Kuva


Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös