Yhteisöllisempi ja fokusoidumpi Forum Virium Helsinki

Forum Virium Helsinki muuttuu uuden strategiansa mukaisesti verkostosta toimijayhteisöksi. FVH:n jäsenet otetaan aikaisempaa aktiivisemmin mukaan FVH:n toimintaan ja samalla jäsenten sekä FVH:n välisiä yhteistyö- ja työskentelytapoja kehitetään entistä yhteisölliseen suuntaan. Forum Virium Helsingin toiminta keskittyy myös jatkossa aikaisempaa selvemmin vain tiettyihin hankealueisiin.

Forum Virium Helsinki on ”voimien tori” ja toimijayhteisö, joka törmäyttää erilaisia yksityisiä ja julkisia toimijoita toisiinsa. Uudenlaisia näkökulmia avaavien törmäytysten avulla FVH synnyttää Helsingin metropolialueelle asiakkaiden tarpeisiin perustuvia ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä digitaalisia palveluja. Uudenlaiset palvelut syntyvät yritysten, julkistahojen ja kansalaisten välisen yhteistyön tuloksena.

Uuden strategiansa mukaan Forum Virium Helsingin varsinaisia asiakkaita ovat palvelujen loppukäyttäjät, eli kaupunkilaiset, yritysten asiakkaat sekä erilaisten palvelujen tuottajat ja kehittäjät. FVH-toimijayhteisöllä on jatkossa kolme toimintalinjaa:

  • Kehityshankkeet, joihin liittyvät uusien hankkeiden ideointi, sparraus, valmistelu ja hallinta
  • Yhteisönhallinta, joka pitää sisällään verkostojen luonnin ja ylläpidon, viestinnän sekä tapahtumiin liittyvät järjestelyt
  • Jäsenpalvelut, jotka räätälöidään jokaiselle jäsenelle parhaiten sopivaan muotoon.

Hyvät ideat nopeasti kehityshankkeiksi

Forum Virium Helsingin kehityshankkeissa on aina ollut tärkeää saada hyvät ideat nopeasti todellisuudeksi. Tämän vuoksi päätöksentekopolun on oltava mahdollisimman selkeä ja nopea.
– Idea muuttuu innovaatioksi vasta siinä vaiheessa, kun se saadaan ihmisten käyttöön, muistuttaa Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo Eskelinen.

Uuden strategian mukaan asiakkaat ja asukkaat ovat Forum Virium Helsingin kehityshankkeissa mukana varsinkin uusien palvelujen kehittäjinä ja sisältöjen tuottajina, mutta edelleen myös palvelujen kuluttajina. Tämän toimintatavan ansiosta FVH kykenee tarttumaan tulevaisuuden haasteisiin aikaisempaa ripeämmin.

Forum Virium Helsingin tärkeimmät hankealueet vuosina 2009 ja 2010 ovat uuden strategian mukaisesti

  • Terveydenhuolto ja hyvinvointi
  • Liikenne ja paikkatieto
  • Media
  • Oppiminen ja koulutus
  • Innovaatioyhteisöt

Jäsenistöstä ja yhteistyökumppaneista muodostuvat innovaatioyhteisöt toimivat yhteistyössä kaikkien näiden hankealueiden kanssa. Lisäksi Innovaatioyhteisöt-hankealueella testataan yhteisöllisten työkalujen käyttöä hanketyöskentelyssä sekä tuodaan Living Lab –menetelmät osaksi toimintaa.

Potkua pk-yritysten toimintaan

Forum Virium Helsingin pk-yrityksille suunnatut aktiviteetit on koottu erityiseksi pk-kumppanuusohjelmaksi. Sen päätavoitteena on Helsingin seudun elinkeinoelämän kehittäminen digitaalisten palvelujen alueella FVH:n ja innovatiivisten pk-yritysten yhteistyöllä.

Pk-kumppanuusohjelma toimii neutraalina, luotettavana kolmantena osapuolena, puhemiehenä, tulkkina ja verkottajana suurten ja pienten yritysten sekä julkisten toimijoiden välillä. Ohjelma toteutetaan Helsingin kaupungin Innovaatiorahaston tuella, jota hallinnoi Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu. Kumppanuusohjelman vetäjänä toimii ohjelmajohtaja Esa Blomberg sekä vastaavana tuottajana Kaisa Sibelius.

LISÄTIETOJA hankealueista ja niillä käynnissä olevista hankkeista saa hankevastaavilta:
kaikki sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi AT forumvirium.fi

Terveydenhuolto ja hyvinvointi
Marianne Dannbom, Ohjelmajohtaja, Terveellinen kaupunginosa +358 40 502 6158

Liikenne ja paikkatieto
Pekka Koponen, Kehitysjohtaja
+358 40 501 7114

Media
Helena Hyvärinen, Vastaava tuottaja, monikanavaiset mediapalvelut
+358 44 587 2077

Oppiminen ja koulutus
Jarmo Eskelinen, Johtaja
+358 50 593 3441

Innovaatioyhteisöt
Pauliina Smeds, Kehitysjohtaja
+358 40 717 3269
Mia Uronen, Kehitys- ja hankepäällikkö, käyttäjäyhteisöt ja
Living Lab
+358 40 501 0017

PK-kumppanuusohjelma
Esa Blomberg, Ohjelmajohtaja
+358 50 328 1280
Kaisa Sibelius, Vastaava tuottaja
+358 40 570 1317

Lue myös