VTT:n selvitys: julkisille palveluille hyötyä innovaatiojohtamisen menetelmistä

VTT:n johtaman asiantuntijaryhmän selvityksen mukaan innovaatiojohtamisen menetelmiä kannattaisi hyödyntää nykyistä laajemmin julkisen sektorin palvelujen ja hallinnon kehittämisessä. Selvityksessä todetaan, että tarvitaan muun muassa kehittämisympäristöjä, joissa uusien palvelujen ja käytäntöjen toimivuutta voidaan kokeilla keräämällä asiakaspalautetta rajatulta joukolta ihmisiä.

VTT on Forum Virium Helsingin jäsen.

Lue myös