Vinkit pohjoismaiseen hyvinvointialan innovointiin yrityksille

Artikkelikuva: Vinkit pohjoismaiseen hyvinvointialan innovointiin yrityksille

Tuore Guide to the Nordics on opas yrityksille terveys- ja hyvinvointialan innovaatioihin ja palveluiden yhteiskehittämiseen Pohjoismaissa julkisen sektorin kanssa. Opas kertoo terveys- ja hyvinvointialan organisoinnista, yhtäläisyyksistä ja eroista sekä erilaisista tavoista testata innovaatioita.

Pohjoismaissa vallitsevat samankaltaiset terveysalan suuntaukset. Trendeihin kuuluvat muun muassa väestön ikääntyminen, datan hyödyntäminen ennakoinnissa, pienenevät resurssit, läheinen yhteistyö yritysten ja julkisen sektorin välillä, kotihoito ja yhteisöllisyys, tekoäly ja robotiikka sekä yksilölliset hoitoratkaisut.

Innovaatioiden ja uusien palvelujen käyttöönoton kulttuurissa löytyy eroja Pohjoismaiden välillä. Guide to the Nordics esittelee maiden ominaispiirteitä ja kehittämistyön parhaita käytäntöjä. Pohjoismainen yhteistyö ja toimivat verkostot tarjoavat yrityksille pääsyä suuremmille markkinoille niin Pohjoismaissa kuin maailmanlaajuisesti. Nykyään on tavallista, että julkinen sektori testaa käyttöön otettavat ratkaisut ja palvelut oikeassa ympäristössä sekä tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia testata palveluitaan.  

Opas esittelee esimerkkeinä viisi kansainvälistynyttä terveys- ja hyvinvointialan yritystä. Yritysten vinkit menestykseen terveyden ja hyvinvoinnin markkinoilla ovat yleispäteviä:

  1. Analysoi markkinatilanne huolella.
  2. Hyödynnä paikallisia asiantuntijoita ja partnereita
  3. Selvitä kohdemaan hankintaprosessi. Ota selvää kuka tekee päätökset ja ketkä ovat mielipidevaikuttajia.
  4. Ole kärsivällinen äläkä odota tuloksia hetkessä. Julkisen sektorin toiminta on  monesti hidasta.
  5. Ja kuten muillakin aloilla, tuotteen pitää ratkaista asiakkaan ongelma kilpailijaa paremmin.

Living Labit yleistyvät Pohjoismaissa

Living labit ja testbedit ovat yleistyneet viime vuosina ja niiden hyödyntäminen julkisen sektorin kehittämisen välineenä on yhä tavallisempaa. Terveys- ja hyvinvointialalla testaamisen ja yhteiskehittämisen taustalla on usein tarve löytää toimivia tapoja ylläpitää ja parantaa ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä niukkenevien resurssein. Myös yritykset ovat huomanneet kasvavan markkina-alueen ja haluavat tarjota uusia ratkaisuja. Pohjoismaille ominainen julkisen sektorin vahva rooli palvelutuottajana ja sitä kautta merkittävänä asiakasryhmänä kiinnostaa yrityksiä. Yritykset haluavat kehittää palveluita ja ratkaisuja yhdessä julkisen sektorin kanssa.  

Projektin tehtävänä on ollut tarjota kunnille tietoa kuinka tehdä kokeiluja yritysten kanssa Pohjoismaissa. Yritykset ovat saaneet tietoa kuntien tarpeista. Maiden välillä on havaittu selviä eroja. Tanska on pisimmällä ja sieltä löytyy runsaasti living labeja, jotka palvelevat kuntien tarpeita löytää sopivia ratkaisuja esimerkiksi ikääntyneiden tarpeisiin. Suomessa living labien rooli on monesti  elinkeinopoliittinen ja kunnat haluavat tarjota yrityksille mahdollisuuden tehdä tuotekehitystä aidossa ympäristössä eikä tavoitteena välttämättä ole löytää ratkaisuja suoraan kunnan tarpeisiin. Projektin tuomien esimerkkien ja kokemusten ansiosta Oslon kaupunki on perustanut oman living labin. Myös Reykjavikin kaupunki on juuri tehnyt päätöksen living labin perustamisesta ja merkittävästä rahoituksesta sille.

“Projekti on ollut hyvä tapa oppia muilta ja saada ideoita kuinka yhteistyötä yritysten kanssa tehdään. Muun muassa Kööpenhaminassa kehitetty malli eri tuotekehitysvaiheessa olevien ratkaisujen testaukseen ja arviointiin on ollut esimerkkinä Helsingissä”, kertoo yritysasiamies Sanna Hartman Helsingin sosiaali -ja terveystoimialalta.

Nordic Business and Living Lab Alliance -projektin rahoittaja on Nordic Innovation ja siinä ovat mukana Væksthus Hovedstadsregionen Kööpenhaminasta, Oslon kaupunki, Forum Virium Helsinki, Icelandic Federation of Industries ja Mistel Västråsista.
Forum Virium Helsinki toteuttaa projektia yhdessä Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kanssa.

Lue Helsingin kaupungin kokeilu- ja kehittämisyhteistyöstä sosiaali- ja terveystoimialalla. 

Lataa Guide to the Nordics:

Lisätietoja:

Kaisa Sibelius

#databusiness #6aika #start-ups #SMEs #growthcompanies
Mobile: +358 40 570 1317
kaisa.sibelius(at)forumvirium.fi

Lue myös