Uusia vastuita ja kasvoja Forum Virium Helsingissä

Artikkelikuva: Uusia vastuita ja kasvoja Forum Virium Helsingissä

Kevään ja kesän 2011 aikana Forum Virium Helsinki on saanut joukkoonsa jälleen lisää lahjakkaita ihmisiä. Nyt esittelyssä äitiyslomalta palannut Pauliina sekä uudet vahvistukset Johannes ja Susanna.

Uusia vastuita

Pauliina Smeds, viestintä- ja kehitysjohtaja

Pauliina Smeds palasi keväällä äitiyslomalta ja vetää tätä nykyä Forum Virium Helsingin viestintä- ja yhteisötiimiä. Hän vastaan Forum Virium Helsingin viestintästrategiasta sekä jäsenyhteistyön kehittämisestä. Pauliina on työskennellyt Forum Virium Helsingissä yhteisön alkumetreiltä asti ja ollut sekä käynnistämässä uusia hankealueita että viestintääkin, kuin myös vetänyt läpi yksittäisiä kehityshankkeita. Ennen Forum Virium Helsinkiä Pauliina työskenteli TeliaSonera Finlandissa ryhmä- ja kehityspäällikkönä. “Viestinnän kehittämisen osalta tavoitteena on muun muassa tehostaa ison kuvan eli ns. tarinan rakentamista ja näkyväksi tekemistä. Lisäksi yhteistyötä jäsenverkoston viestintäyksiköiden kanssa on tarvetta lisätä. Yksi suurimmista haasteista olisi myös saada hanketoimintaamme läpinäkyvämmäksi”. Pauliina toteaa. Tutustu myös Pauliinan tuoreseen kolumniin ”Kasvuyrittäjien helmistä laajemmaksi ilmiöksi”.

Uusia kasvoja

Projektipäällikkö Johannes Koponen
Johannes Koponen aloitti Forum Virium Helsingissä huhtikuussa 2011. Projektipäällikkönä hän suunnittelee digitaalista ulottuvuutta Terveyspysäkkiin, joka on uudenlainen, ennaltaehkäisevä terveydenhoitokonsepti. Projektin kiehtovana haasteena on tavoittaa itähelsinkiläisiä, jotka ovat tietämättään vaarassa sairastua kansantauteihin, kuten diabetekseen tai verenpainetautiin. Koulutukseltaan Johannes on diplomi-insinööri. Työelämässä hän on esimerkiksi tuottanut tietokonepelin, jota käytetään lasten kuulontutkimuksen apuna sairaaloissa. Lisäksi Johannes on johtanut useita ammattilaisille suunnattujen PSA-järjestelmien kehitysprojekteja sekä tehnyt tutkimusta Ajatushautomo Demos Helsingille.

Projektisuunnittelija Susanna Ollila
Susanna Ollila tuli Forum Virium Helsinkiin kesäharjoittelijaksi kesällä 2011. Smart Urban Spaces -projektin projektisuunnittelijana hän on tiiviisti mukana Suomen pilottien toteuttamisessa sekä testattavien palvelujen käytettävyyden tutkimisessa ja raportoinnissa. Susanna opiskelee Aalto-yliopistossa kauppatieteiden maisteriksi. Hän on opiskellut kansainvälistä liiketoimintaa sekä tehnyt poikkitieteellisiä opintoja tuotekehityksestä ja kestävän kehityksen mukaisesta suunnittelusta.

Lue myös