Tulevaisuus hahmottuu ”Voimien torilla” – Forum Virium Helsinki luo konsepteja digitaaliseen palvelu

WM-datan asiakaslehti Ratkaisu

– Palvelualojen digitalisoituminen koskettaa jokaisen arkipäivää. Digitaalisesta rinnakkaistodellisuudesta tulee yhä enenevissä määrin palveluiden jakelu- ja toimintakanava, Forum Virium Helsinki -klusterihanketta johtava Jarmo ”Elukka” Eskelinen kuvaa meneillään olevaa muutosta.

Eskelinen käyttää termiä itsepalveluistaminen. – Parasta palvelua alkaa olla se, että voit tehdä jonkin asian kokonaan itse. Esimerkiksi valita ja ostaa lomamatkan verkosta.

Eskelinen on huolissaan siitä, että digitalisoituminen ja etenkin sen vauhti näyttävät tulevan yllätyksenä perinteisille toimialoille.
– Olemme täysin uudessa tilanteessa. Yhdelläkään yrityksellä ei voi olla varaa jättää digitalisoitumisen vaikutuksia huomiotta, sillä vanhat bisnekset saattavat hävitä täysin, Eskelinen arvioi.

Avoimuus on kehittymisen edellytys

Eskelinen seuraa digitalisoitumista ja siihen kytkeytyviä tulevaisuushankkeita eturivin paikalta. Viimeksi Mediakeskus Lumeen johtajana toiminut Eskelinen nimitettiin Forum Virium Helsingin (FVH) johtoon kuluvan vuoden tammikuussa.

Forum Virium Helsinki on yritysten aloitteesta käynnistynyt digitaalisten palveluiden ja sisältöjen kehittämiseen keskittyvä klusterihanke. Sen veturiyrityksiä ovat Digita, Elisa, Nokia, TeliaSonera, Tieliikelaitos, TietoEnator, Veikkaus, WM-data, YIT-yhtymä ja Yleisradio. Lisäksi hankkeessa on mukana seitsemän kumppaniyritystä ja julkishallinnon toimijoista Helsingin kaupunki, SITRA ja Tekes.

– Hanketoimintamme perustuu veturi- ja kumppaniyritysten todellisiin tulevaisuushankkeisiin, joiden eteenpäin viemiseen ne ovat sitoutuneet.

– Toinen pääperiaatteemme on avoimuus. Avoimuus kumuloi uutta tietoa. Silti yhteiskunnastamme puuttuu vielä ymmärrys siitä, että useiden asioiden pitäisi mieluummin olla avoimia kuin suljettuja. Eskelinen muistuttaa, että ihmiselämä on horisontaalista. Se ylittää toimialojen rajat. Siksi myös digitaalisen palvelutarjonnan tulee hänen mielestään tehdä niin.

Kilpailuasetelma tuo tuloksia

Teknologia-alan veturiyritysten osaaminen on Eskelisen mukaan äärimmäisen tärkeää Forum Virium Helsingin hankkeiden menestymiselle.

– Ne ovat integraattoreita, jotka kykenevät tarkastelemaan kehityshankkeitamme sekä teknologian toteuttajan että loppukäyttäjien eli asiakkaiden näkökulmasta. Eskelinen korostaa FVH:n hankkeiden liiketoiminta- ja asiakastarvelähtöisyyttä, mutta pitää samalla vahvaa teknologista osaamista yhtenä klusterin valteista.

– Mitä yhtenäisempi jakelukanava on, ja mitä yhtenäisempi on palvelun käyttäjien käyttäjäkokemus, sitä monimutkaisempia teknisiä toteutuksia tarvitaan taustalle. Se, että osa FVH:n veturiyrityksistä on keskenään kilpailijoita, on Eskelisen mielestä etu.

– Kun klusteriin kuuluu kilpailijoita, ne kirittävät ja skarppaavat toisiaan. Kannattaa myös muistaa, että teknologiayrityksillä on pitkät ja hedelmälliset yhteistyöperinteet. Ilman tuloksellista yhteistyötä moni standardi olisi jäänyt syntymättä.

Pääosa Forum Virium Helsingin hankkeista on julkisia, mutta klusterissa mukana olevat yritykset voivat tehdä sen puitteissa myös perinteistä tuotekehitystyötä. Asiakaslähtöisyys edellä Forum Virium Helsingin toiminta käynnistyi alkuvuodesta 2006. Tällä hetkellä sillä on käynnissä kuusi hanketta ja moni hanke on lähtökuopissa.

– Olemme onnistuneet paremmin kuin odotin, Eskelinen summaa, mutta korostaa samalla, että FVH:n on saatava tämän syksyn aikana käyntiin merkittäviä lisähankkeita.

WM-data on tällä hetkellä mukana kahdessa konsortion hankkeessa. Toinen niistä on Tulevaisuuden digitaalinen koti, johon osallistuvat tässä vaiheessa Elisa, Veikkauksen ja GTECHin yhteisyritys Innoka, Siemens, TeliaSonera, VTT, YIT ja YLE. – Kodit ovat jo nyt digitaalisia, mutta hallitsemattomalla tavalla. Hankkeen päämääränä on rakentaa digitaalinen demokoti, johon muu maailma, kuten työ, koulu, viihde, kauppa ja terveydenhuolto liittyvät monin eri tavoin.

– Tarkoituksena on määritellä, miten digitaaliset palvelut tulevat koteihin ja yhdistyvät käyttäjän kannalta mielekkäästi, Eskelinen kuvaa. Myös liikennetietoalustaa rakentavassa Liikenne metropolissa –hankkeessa etsitään asiakaslähtöisiä tulevaisuuden toimintatapoja. Sen tarkoituksena on luoda taustarakenne, joka mahdollistaa liikenteeseen liittyvän tiedon yhdistämisen ja sen tarjoamisen loppukäyttäjille heidän valitsemillaan tavoilla.

– Liikenteessä kulkevat tarvitsevat ajantasaista tietoa tietöistä, ruuhkista, aikatauluista, sääoloista ja niin edelleen juuri siihen tilanteeseen, paikkaan ja kulkuvälineeseen, jossa he ovat, Eskelinen selvittää. – Hankkeen tuloksena syntyvä palvelu on sen käyttäjän näkökulmasta yksilöllinen ja vastaa juuri hänen tiedontarpeisiinsa. Samalla syntyy myös tiedontuottajia palveleva ratkaisu, jota on mahdollista hyödyntää esimerkiksi liikenteen suunnittelussa. Tekes-rahoitteinen hanke kasvaa tulevaisuudessa Älykkäät liikennepalvelut –kokonaisuudeksi. Tällä hetkellä siinä ovat osallisina Helsingin kaupunki, HKL, Nokia, Tieliikelaitos, Vaisala ja WM-data.

Suomalaisuus on vahvuus: kotona ja maailmalla Vaikka esimerkiksi liikennetietoalustaa rakentavan hankkeen yhtenä lähtökohtana on liikkumisen helpottaminen erityisesti pääkaupunkiseudulla, ovat Forum Virium Helsingin päämäärät maantieteellisesti paljon laajemmat.

– Tavoitteenamme on kehittää tuotteita ja palveluratkaisuja, jotka ovat myytävissä myös ulkomaille. Toisaalta haluamme klusteriin mukaan ulkomaisia jäseniä, jotka tulevat testaamaan ratkaisujaan Suomeen ja ehkä jopa tuovat tänne uutta liiketoimintaa. Eskelisen mielestä suomalaisella teknologialla on erinomaiset mahdollisuudet menestyä maailmalla.

– Suomi on niin homogeeninen yhteiskunta, että kehitystyön tekeminen täällä on helpompaa kuin monissa muissa maissa. Lisäksi suomalaiset ratkaisut ovat tunnettuja toimintavarmuudestaan. Ne on toteutettu ammattimaisesti, ”tappiin asti”.

– Väitän, että Suomi on ulkomaalaisten näkökulmasta erittäin epäbyrokraattinen maa, mikä on iso etu tuotekehittäjän näkökulmasta. Osin siksi on syytä uskoa, että tulijoita riittää myös tänne päin.

Innovoijat tervetuloa

Forum Virium Helsinki on leimallisesti suurten yritysten klusteri, mutta se tarjoaa kehittymisen mahdollisuuksia myös pk-yrityksille.

– Emme ole yrityshautomo, vaan teemme yhteistyötä vain jo etabloituneitten, kasvu-uralla olevien yritysten kanssa, Eskelinen kuitenkin rajaa.

Joukko FVH:n kriteerit täyttäviä pk-yrityksiä onkin jo valikoitunut mukaan klusterin kasvuohjelmaan, joka pyörittää muun muassa Finnish Mobile TV –foorumia.

– Jos pk-yrityksellä on vaikkapa sellaista teknistä asiantuntemusta, jota ei klusteristamme löydy, on sillä mahdollisuus päästä kumppaniksi myös yksittäisiin hankkeisiimme. Hyvä esimerkki tästä on viime keväänä julkistettu päiväkotien kuva- ja videopäiväkirjapalvelu.

– Luomme niin sanottuja test bed -ympäristöjä myös tulevaisuudessa. Ne tarjoavat innovatiivisille pk-yrityksille mahdollisuuden itse kehittämiensä teknologioiden testaamiseen, Eskelinen lupaa.

Lue myös