Toimintaympäristön ja globaalin talouden muutokset ennakoivat suuria haasteita Eurooppaan – toimitusjohtajan vuosikatsaus 2021

Artikkelikuva: Toimintaympäristön ja globaalin talouden muutokset ennakoivat suuria haasteita Eurooppaan – toimitusjohtajan vuosikatsaus 2021

Saavutimme vuoden 2021 aikana paljon onnistumisia Forum Virium Helsingin hankevalmistelussa, projekteissa, viestinnässä ja tapahtumissa, kertoo toimitusjohtaja Mika Malin vuosikatsauksessaan.

Koronapandemia ohjasi vahvasti Forum Virium Helsingin toimintaympäristöä vuoden 2021 aikana. Rokotusten ansiosta kesän jälkeen toiminnassamme oli lyhyt normalisoitumisen vaihe, mutta koronatilanteen huonontuessa palasimme etätyökäytäntöihin vuoden lopulla.

Globaalin talouden kiristynyt ilmapiiri, pakotteet ja ilmastopolitiikan vaikutukset alkoivat vaikuttaa jo vuoden 2021 aikana. Ukrainan tilanteen kiristyminen vuoden lopulla ja sen vaikutukset energiapolitiikkaan johtavat koko Euroopan energiajärjestelmän uudelleenarviointiin. Toimet hiilineutraliteetin, ruoantuotannon ja liikenteen sähköistämisen kehittämiseksi ovat viisaita nopeasti muuttuvassa globaalissa taloudessa. Globalisaatiokehitys on muuttunut nopeasti lokaaliksi selviytymistarinaksi.

Kaikesta tästä maailman kuohunnasta huolimatta saavutimme vuoden 2021 aikana paljon onnistumisia Forum Virium Helsingin hankevalmistelussa, projekteissa, viestinnässä ja tapahtumissa. Kiitos tästä kuuluu osaavalle henkilökunnalle ja yhtiön digitaaliselle alustalle, jonka avulla etätyöt ja tapahtumat saatiin onnistumaan kiitettävällä tavalla.

Helsingin uusi strategia ohjaa toimintaamme

Vuoden 2021 merkittävin vaikutus yhtiön toimintaa on Helsingin uuden ”Kasvun paikka” -kaupunkistrategian julkistus vuosille 2021–2025. Tämä ohjaa Forum Virium Helsingin toimintaa nyt ja tulevaisuudessa.

Keskeisiä tavoitteita strategiassa ovat muun muassa yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki, vastuullinen talous sekä kunnianhimoinen ilmastovastuu ja luonnonsuojelu. Helsinki haluaa olla maailman paras paikka oppia. Pormestari Juhana Vartiaisen mukaan uusi kaupunkistrategia vie meitä kohti kaupunkia, jonka päämääränä on hyvän, hauskan ja kestävän elämän mahdollistaminen jokaiselle helsinkiläiselle. Näihin tavoitteisiin on innostavaa yhtyä.

Kaupunkistrategian lisäksi Forum Virium toimintaa ohjaa vahvasti Helsingin digitalisaatiostrategian uudistaminen vuosille 2022–25. Digitalisaatio on kaupunkistrategian tärkeimpiä mahdollistajia. Forum Virium Helsinki kehittää kaupungin innovaatioyhtiönä hankeportfoliotaan tukemaan Helsingin tulevaisuuden digitaalisia valmiuksia yhdessä toimialojen ja tytäryhtiöiden kanssa.  

Forum Virium Helsinki on vahva ulkoisen rahoituksen hakija. Vuoden 2021 aikana julkistettiin Euroopan Unionin Horisontti Eurooppa -ohjelma, joka rahoittaa eurooppalaista tutkimusta ja innovaatioita 95 miljardilla eurolla vuosina 2021–2027. Forum Virium Helsingin strategiset tavoitteet ovat hyvin linjassa EU:n rahoitusohjelmien kanssa. Näissä korostuvat vihreä siirtymä, digitaalisuus ja yritysten tuotekehitys.

Kaupunkikokeiluja laajalla rintamalla

Forum Virium Helsingin toiminta perustuu innovaatioprojekteihin, joiden opit ja tulokset skaalataan koko kaupunkiyhteisön käyttöön. Projektien lukumäärä vuoden 2021 aikana oli 43 kappaletta ja henkilöstöä meillä työskenteli 60 henkeä. 

Hankeportfoliomme kokonaisuus oli vuonna 2021 yhteensä 8,7 miljoonaa euroa. Tästä 5,7 miljoonaa euroa oli Euroopan Uniolta haettua innovaatiorahoitusta. Työtyytyväisyys oli Forum Viriumissa hyvällä tasolla arvosanalla 4,2/5. Liityimme WWF Green Office -järjestelmään, suosimme kasvispainotteista ruokaa tapahtumissa ja vältämme turhaa lentämistä.

Vuoden 2021 toimintamme kohokohtia olivat monipuoliset pilotoinnit muun muassa robottibusseilla, droneilla ja lähilogistiikassa. Nelivuotinen FABULOS-hanke päättyi ja konsortion loppuraportissa hanketta kuvattiin erinomaiseksi. Mainittakoon, että pelkästään FABULOS-hankkeessa oli autonomisen liikenteen yrityksille tarjolla 5,5 miljoonaa euroa kehitysrahaa. 

Muita robottiajoneuvokokeiluja olivat esimerkiksi Trombia Technologiesin kehittämä kadunlakaisukone ja lähilogistiikkakokeilut GIM Roboticsin kanssa. Autonomiset robottilähetit voivat tulevaisuudessa toimia kaupunkien katu- ja sisätiloissa.

Merellinen Helsinki on yksi kaupungin matkailun kehittämisen painopisteistä. Tuimme merellisen Helsingin kehittämistä muun muassa Carbon Neutral Tourism -hankkeessa ja Vesiliikenteen MaaS -hankkeessa. Usean vuoden ajan olemme myös mitanneet uimavesien lämpötilaa IoT-sensoreilla ja tarjonneet tiedon helsinkiläisille huippusuosituilla Uiras-sivuillamme. 

Projektien asiakastyytyväisyys pysyi korkealla tasolla vuonna 2021. Medianäkyvyytemme pysyi hyvällä tasolla ja some-kanavat jatkoivat tasaista kasvuaan. 

Lisätietoa

Toimitusjohtaja Mika Malin

Mika Malin
Toimitusjohtaja
+358 40 668 5599
mika.malin@forumvirium.fi

Lue myös