Tilat ja tavarat jakoon – haussa ratkaisuja taloyhtiöihin

Artikkelikuva: Tilat ja tavarat jakoon – haussa ratkaisuja taloyhtiöihin

Miten tilojen, tavaroiden ja palveluiden jakamisesta voitaisiin tehdä helppoa asuinkortteleissa? Forum Virium Helsinki avaa nopeiden kokeilujen haun, johon etsitään digitaalisia jakamistaloutta edistäviä ratkaisuja kokeiltavaksi yhdessä taloyhtiöiden kanssa. Haku on auki 29.4.2022 asti.

Tilat ja tavarat jakoon -kokeiluohjelman tavoitteena on auttaa taloyhtiöitä ja isännöintikenttää löytämään keinoja, joilla taloyhtiöt voisivat ottaa uusia ratkaisuja ja palveluita käyttöön sekä osaltaan edistää jakamistaloutta ja kestävää asumista korttelissa. Kokeilut toteutetaan osana Circular Green Blocks -kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina -hanketta

Kokeiluohjelmaan etsitään erilaisia kekseliäitä ja kiertotaloutta edistäviä digitaalisia ratkaisuja ja palveluita. Kokeiltavat ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi tilojen jakamiseen, yhteiskäyttöiseen liikkumiseen tai tavaroiden jakamiseen.

Kokeilukierroksen kokonaisbudjetti on 48 000 euroa (alv. 0%). Tarjouskilpailussa valitaan 2–4 ratkaisua kokeiltavaksi taloyhtiöiden kanssa. Yhden kokeilun maksimihinta on 12 000 euroa (alv. 0%). 

Taloyhtiöt mukana kokeilemassa ja kehittämässä

Kokeiltavia digitaalisia ratkaisuja ja palveluita etsitään taloyhtiöiden käyttöön. Hankkeessa on mukana neljä pilottikorttelia, jotka tarjoavat uusille ratkaisuille ja palveluille kokeiluympäristön. Mukana on sekä yksityisiä asunto-osakeyhtiöitä että ARA-kohteita pääkaupunkiseudulta. 

Kokeiluohjelmaan valitut yritykset pääsevät kehittämään ratkaisuja yhdessä taloyhtiöiden asukkaiden ja hankkeen sidosryhmien kanssa esimerkiksi käyttäjäkyselyn, työpajojen tai vertaissparrauksen avulla. 

Pilottikohteille on tehty tila- ja tarvekartoitus, jonka yhteydessä on selvitetty taloyhtiöiden tarpeita ja kiinnostusta erilaisille jakamistalouden ratkaisuille. 

Tutustu pilottikortteleihin täällä.

Tarjoa kokeilua

Kokeilua tarjotaan Forum Virium Helsingin sähköisellä lomakkeella. Tarjouspyyntö ja -lomake löytyvät alla olevien linkkien kautta.

Tarjouspyyntö 

Tarjouslomake

Pilottikortteleiden esittelyt

Tarjouspyyntö on avoinna 29.4.2022 klo 16 asti. Määräaikaan mennessä saadut tarjoukset arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti ja siinä kuvattujen kriteerien perusteella.

Kokeilut valitaan 20.5.2022 mennessä ja toteutetaan kesä-joulukuun aikana 2022. 

Lisätietoja

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää kirjallisesti 20.4.2022 mennessä osoitteeseen annamaria.rossi@forumvirium.fi (viestin otsikoksi: Tilat ja tavarat jakoon, nopeat kokeilut). 

Aiemmin tulleiden kysymysten vastaukset on koottu yhteen dokumenttiin (päivitetty 13.4.2022).

Kokeiluohjelmasta järjestettiin virtuaalinen infotilaisuus. 

Katso infotilaisuuden tallenne:

Lue lisää hankkeen muista toimista ja auki olevista kokeiluhauista täältä

Tietoa nopeista kokeiluista

Nopeat kokeilut on haastemuotoinen ketterä malli uusien palvelujen ja teknologioiden kokeilemiseen aidossa kaupunkiympäristössä oikeiden loppukäyttäjien kanssa – olivat ne sitten asukkaita, kaupungin eri toimialojen yksikköjä tai kaupunkikonserniin kuuluvia yrityksiä. Nopeat kokeilut vastaavat todellisiin tunnistettuihin haasteisiin.

Tavoitteena oppia mahdollisimman paljon

Yhteiskehittäminen on keskeinen osa nopeita kokeiluja. Kokeiltavia ratkaisuja kehitetään yhdessä kaupungin, yritysten, asukkaiden, tutkimustahojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on oppiminen ja kokeilujen tulosten jakaminen laajasti eri toimijoille ja verkostoille. Tärkeimmät yhteistyötahot ja kanavat tunnistetaan kokeilukohtaisesti. 

Kaupungin ja muiden kaupunkitoimijoiden kannalta olennaista on kerätä oppeja ja tuloksia uusien teknologioiden ja palvelujen toimivuudesta suhteessa tunnistettuihin haasteisiin ja yleisemmin toiminnan kehittämiseen. Kokeilut tähtäävät ensisijaisesti uuden tiedon ja ymmärryksen tuottamiseen ja jakamiseen. 

Yrityksille kokeilut antavat mahdollisuuden kokeilla uusia ratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä oikeiden käyttäjien kanssa tarjoten siten referenssin kokeiltavasta palvelusta tai tuotteesta. 

Kuva: Laura Oja / Helsingin kaupungin kuvapankki

Circular Green Blocks

Circular Green Blocks – kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina -hanke (9/2021–8/2023) edistää kierto- ja jakamistaloutta asuinkortteleissa yhdessä taloyhtiöiden, yritysten ja kaupungin kanssa. Hanketta toteuttavat  HSY,  Forum Virium Helsinki, Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoa

Lue myös