iTrack-ratkaisu mahdollistaa raitiolinjaverkoston reaaliaikaisen seurannan

Artikkelikuva: iTrack-ratkaisu mahdollistaa raitiolinjaverkoston reaaliaikaisen seurannan

Ratkaisu mahdollistaa vaurioituneiden tai rikkoutuneiden raiteiden monitoroinnin ja tarjoaa näin arvokasta tietoa kaupungeille ja liikenneviranomaisille.

Niin Helsingissä kuin muissa Euroopan kaupungeissa raitiolinjaverkoston kunnossapito aiheuttaa merkittäviä kustannuksia etupäässä suuresta henkilötyömäärästä johtuen. Raiteiden rikkoutuminen aiheuttaa lisäksi turvallisuusriskejä matkustajille, vähentää julkisen liikenteen saatavuutta ja heikentää taloudellista kannattavuutta. iTrack-hankkeessa kehitetty ratkaisu mahdollistaa vaurioituneiden tai rikkoutuneiden raiteiden monitoroinnin ja tarjoaa näin kunnossapidon tueksi tietoa sekä kaupungeille että liikenneviranomaisille.

Raidemonitorointiratkaisua pilotoitiin yhteistyössä HKL:n kanssa kahdella eri raideosuudella Hämeentiellä ja sen läheisyydessä kesällä ja syksyllä 2020. Helsingin lisäksi raidemonitorointirataisua testattiin kahdessa kohteessa Ranskassa Yutzin kaupungissa.

Koskelan varikolla testattiin myös Forum Virium Helsingin ja HKL:n sivupilottina aurinkoenergialla toimivia raiteen liikkuvuutta mittaavia LVDT-sensoreita. Dataa varten hyödynnettiin FinestTwins projektissa rakennettua data-arkkitehtuuria, jossa mukana myös Apache Kafka -ohjelmistoalusta. Näin data saatiin jaettua kaikkien partnereiden saataville tietoturvallisesti ja jatkokäyttöä tukevasti.

Tavoite

iTrack-hankkeen tavoitteena oli parantaa raitiolinjaverkoston kuntoarviointia sensoripohjaisen ratkaisun avulla. iTrack-ratkaisu tarjoaa innovatiivisen monitorointikonseptin, joka vastaa liikenneviranomaisten tarpeisiin usealla eri tasolla.

Kun yhdistetään raiteisiin liitetyt anturit ja koneoppiminen, viranomaiset pystyvät saamaan tarkempia tietoja raiteiden kunnosta ja tarvittavista huoltotoimenpiteistä. Tämän ansiosta voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja optimoida resursseja tehokkaasti. Helsinkiläisille raitiovaunuverkoston parempi ylläpito puolestaan mahdollistaa turvallisemman ja sujuvamman julkisen liikenteen.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Hankkeen kesto 1.1.–31.12.2020
  • Konsortioon kuuluvat Institut de Soudure (ISA), France Rail Industry ja Forum Virium Helsinki
  • iTrack-projekti sai tukea EIT Digitalilta ja sen kokonaisbudjetti on 585 900 euroa, josta Forum Viriumin osuus oli 97 290 euroa

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki vastasi projektin osatoteutuksesta Helsingissä.

Hyödyt Helsingille

Helsingin kaupunki monitoroi raitiovaunukiskojen kuntoa säännöllisesti ja etsii jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja tukemaan sekä raiteiden kuntokartoitusta että kunnossapitoon liittyviä investointipäätöksiä. Täsmällisemmän monitoroinnin avulla voidaan myös arvioida paremmin huoltotoimenpiteiden ihanteellista ajoitusta sekä tarvittavia työkaluja ja laitteita.

iTrack-projekti tarjosi mahdollisuuden kokeilla ultraääneen perustuvaa teknologiaa raidevaurioiden havaitsemiseen. IoT-teknologian hyödyntäminen projektissa tuki myös HKL:n sisäisiä tavoitteita lisätä kokeilutoimintaa ja IoT -pohjaista datan keräystä. Liikenneviranomaiset pystyvät hyödyntämään kattavaa data-analyysiä myös arvioidessaan huoltotoimenpiteiden ihanteellista ajoitusta sekä tarvittavia työkaluja ja laitteita.

“Sensoriteknologian kehittäminen auttaa seuraamaan dataa eri paikoissa raitiovaunuverkkoa, ja se helpottaa tietojen hyödyntämistä ylläpidossa ja investointiin liittyvässä päätöksenteossa. Tästä syystä HKL etsii nyt parhaita ratkaisuja” kertoo infrapäällikkö Hannu Stam.

iTrack-projekti on osa Forum Virium Helsingin IoT-ohjelmaa, jossa uudistetaan datan keruu- ja -hyödyntämistapoja sekä edistetään avoimen ja modulaarisen IoT-ekosysteemin rakentumista yhdessä kaupungin, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

 

EIT-Digital-logo

 

Photo: Julia Kivelä, Visit Finland

Lisätietoa

Kuva

Silja Peltonen

#SeniorSafety #bgreen #EITdigital
puh. +358 40 742 6360
silja.peltonen(at)forumvirium.fi

 

Lisätietoa

Lue myös