B.Green x Kalasatamasta Pasilaan, 1. design sprint 8.-9.10.2020

Artikkelikuva: B.Green x Kalasatamasta Pasilaan, 1. design sprint 8.-9.10.2020

B.Green-projektissa tutkitaan uusia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja ja niihin liittyviä digitaalisia työkaluja kaupunkisuunnittelun tueksi. Projektissa luodaan osallistavan kaupunkisuunnittelun toimintamalli, jonka avulla vihreän infrastruktuurin ratkaisuja voidaan soveltaa laajasti.

B.Green x Kalasatamasta Pasilaan, 1. design sprint

 

Aika: 8.-9.10.2020
Paikka: Kalasatama ja Teams, tarkempi info lähetetään ilmoittautuneille

B.Green- ja Kalasatamasta Pasilaan -hankkeiden ensimmäisessä yhteisessä design sprintissä tarkastellaan Kalasataman kaupunginosaa kokonaisuutena: kuinka raitiotielinja yhdistyy muuhun kaupunkirakenteeseen ja millaisia mahdollisuuksia, toiminnallisuuksia tai reunaehtoja vihreän infran ratkaisujen sovittamisella katutilaan on? Voit ilmoittautua mukaan vain sprintin toiseen tai kumpaankin päivään.

Ohjelma:

Torstai 8.10.
Teams ja Kalasatama

Klo 9-11 Alustuspuheenvuorot webinaarina
Susanna Kankaanpää: Helsingin hulevesiohjelma
Elisa Lähde: Monitoiminnallista vihreää infraa yhteiskehittämällä
Olivia Mahlio: Tulvien hallintaa, case Hermannin rantapuisto
Lauri Lemmenlehti: Vihreää liikenneinfraa
Klo 11-13 Lounastauko ja siirtyminen Kalasatamaan
Klo 13-15 Jalkautuminen pienryhmissä Kalasatamaan: Tunnistetaan pienryhmissä suunnittelualueiden keskeiset paikat ja reitit. Dokumentoidaan havainnot ja kokemus alueella liikkumisesta.
Klo 15-16 Päivän päätöskahvit (Teurastamo)

Perjantai 9.10.
Teams ja Miro

Klo 9.30-10 Päivän intro ja alustus
Klo 10-11.30 Työskentely pienryhmissä Miro-alustalla: tarkastellaan eri kohtia torstain ryhmissä poikkileikkausten avulla. Miten alueet yhdistyvät toisiinsa ja kuinka vihreän infran ratkaisuja voidaan sovittaa suunnitelmiin?
Klo 11.30-13 Lounastauko
Klo 13-14 Ryhmätyön viimeistely
Klo 14-15 Ryhmien tulosten jakaminen ja yhteinen keskustelu
Klo 15-15.30 Päivän päätös ja jatkoaskeleista sopiminen

Ilmoittaudu oheisella lomakkeella

Kuva: Helsingin kaupunki, Kuvatoimisto Kuvio, Anders Portman

Lisätietoja

Kuva

Mette Hiltunen

#fiksukalasatama #kalasatamaurbanlab #virtuaalivehreä
puh. +358 40 743 6550
mette.hiltunen(at)forumvirium.fi

Lue myös