Suomalainen sovellus Nappi Naapuri pohjoismaisen haastekilpailun kärkiviisikossa

Artikkelikuva: Suomalainen sovellus Nappi Naapuri pohjoismaisen haastekilpailun kärkiviisikossa

Nordic Independent Living Challenge -kilpailun tarkoituksena on löytää ratkaisuja, jotka tukevat ikääntyneiden ja vammaisten itsenäistä asumista kotona. Pohjoismaiset pääkaupungit ovat vahvasti mukana kisassa, jonka kärkiviisikkoon ylsi myös suomalainen sovellus Nappi Naapuri. Voitokas suomalaisinnovaatio yhdistää avun tarpeessa olevat ikäihmiset ja lähiseudun asukkaat. Seuraavaksi finalistien ratkaisuja testataan käytännössä ‒ myös Helsingissä.

Yhteispohjoismaisen kilpailun tavoitteena on ratkaista itsenäiseen asumiseen liittyviä haasteita. Vuonna 2030 jopa 40 % Pohjoismaiden väestöstä on yli 65-vuotiaita, ja vaikka monet haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään, ikääntymien tuo monia haasteita arkeen. Kilpailussa kehitettävien innovaatioiden tavoitteena on parantaa ikääntyneiden ja vammaisten elämänlaatua tukemalla heidän toimintakykyään ja itsenäistä selviytymistä. Näin voidaan myös vähentää ulkopuolisen avun tarvetta.

Kilpailuun osallistuneista yli 400 joukkueesta valittiin kilpailun kolmanteen vaiheeseen 25 parhaan joukko, joista neljä oli suomalaisia. Kolmannen vaiheen aikana joukkueille tarjottiin mentorointia eri alojen ammattilaisilta, konkreettista tukea liiketoiminta- ja testaussuunnitelmien laatimiseen sekä palautetta loppukäyttäjiltä ja kaupunkien edustajilta.

Joukkueet esittelivät hiotut ratkaisunsa tuomaristolle 16.12.2016 Tukholmassa järjestetyssä tapahtumassa. Arviointiin vaikuttivat muun muassa ratkaisun vastaavuus esitettyyn haasteeseen, innovatiivisuus sekä kaupallinen potentiaali Pohjoismaissa.

– Seuraavaksi joukkueet pääsevät testaamaan omia ratkaisujaan käytännössä yhdessä pohjoismaisten pääkaupunkien kanssa. Testausvaihe on erityisen tärkeä kaupungeille siksi, että se innostaa luovuuteen ja innovatiivisuuteen omassakin toiminnassa, Helsingin sosiaali- ja terveysviraston osastopäällikkö Juha Jolkkonen kertoo.

Sekä yksityistä että julkista sektoria edustava pohjoismainen tuomaristo valitsi finaaliin viisi erilaista sovellusta. Norjasta mukaan pääsi rollaattoriratkaisu portaisiin ja monikäyttöinen suihkutuki, Ruotsista älykäs lääkeannostelija ja Tanskasta diabeetikkojen haavaumia ennaltaehkäisevät sukat.  Suomesta kärkiviisikkoon nousi Nappi Naapuri -sovellus.

Nappi Naapuri yhdistää avuntarvitsijat ja auttajat

Nappi Naapuri on uudenlainen naapurustojen oma sosiaalinen media, jonka kautta voi pyytää tai tarjota apua, vaihtaa tai lainata tavaroita tai keskustella naapuruston yhteisistä asioista. Ikäihmisille sovellus tarjoaa mahdollisuuden pyytää naapureilta apua arjen askareisiin, kuten kaupassa käyntiin tai lampun vaihtoon. Palvelua rakentaa ja ylläpitää yleishyödyllinen yhdistys Yhteismaa ry.

– On upeaa päästä näin pitkälle kilpailussa. Ihmisiä yhdistävälle teknologialle on selkeä tilaus Suomessa ja muuallakin. Yllättävänkin moni haluaa auttaa, mutta sopivaa keinoa löytää avuntarvitsijoita ei ole, kertoo yksi Nappi Naapurin kehittäjistä ja Yhteismaan perustajista, Pauliina Seppälä.

Nappi Naapuri jatkaa palvelun kehitystyötä keväällä, kun viisi finalistia testaa ratkaisujaan yhdessä pohjoismaisten pääkaupunkien kanssa. Tavoitteena on selvittää ratkaisujen käyttökelpoisuus kotihoidossa.

Haastekilpailu päättyy kesäkuussa 2016, jolloin palkitaan parhaat ratkaisut. Kilpailun pääpalkinto on 1 000 000 Norjan kruunua (noin 108 000 eur). Lisäksi palkitaan paras yhteispohjoismainen joukkue 200 000 Norjan kruunulla ja paras opiskelijatyö saa 100 000 Norjan kruunua. Palkintorahalla on tarkoitus tukea kehitettyjen ratkaisujen kaupallistamista.

Lue lisää:

http://www.hs.fi/kaupunki/a1450580758947

http://www.realchallenge.info/#news-item15

Kuvat: Nordic Innovation

Lisätietoja antavat:

Kaisa Spilling
Kehityspäällikkö
puh. +358 40 744 8831
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi

http://www.realchallenge.info

Pohjoismaisen ministerineuvoston alainen Nordic Innovation käynnistää ja rahoittaa innovointia vahvistavia toimintoja, ja sen pääyhteistyökumppaneita ovat Pohjoismaiden pk-yritykset. Missiona on edistää lisäarvon tuottoa rajat ylittävän yhteistyön avulla. Nordic Innovation toimii Nordic Independent Living Challenge -kilpailun pääjärjestäjänä ja suurimpana rahoittajana. Osakokonaisuuksia toteuttavat Helsingin, Kööpenhaminan, Oslon, Tukholman ja Reykjavikin kaupungit. Suomessa Helsingin kaupunki vastaa kilpailun järjestelyistä yhdessä Forum Virium Helsingin kanssa.

Lue myös