Robottibussilinjan kehittämiseen tarjolla tukea 5 miljoonaa euroa

Artikkelikuva: Robottibussilinjan kehittämiseen tarjolla tukea 5 miljoonaa euroa

FABULOS-hanke on julkistanut tarjouskilpailun, jossa haetaan itseohjautuvien linja-autojen lisäksi niiden liikennöintiä hallinnoivaa järjestelmää. Yrityksille on tarjolla noin 5,5 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitystyötukea ratkaisun kehittämiseen. Tarjouskilpailu on avoinna 31.10.2018 asti.

FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) -hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida kokonaisratkaisu linja-autolinjalle, jossa liikennöivät itseohjautuvat bussit. Robottibusseja on jo testattu monessa maassa, mutta vielä ei ole kehitetty järjestelmää, joka hallinnoisi useaa itseohjautuvaa linja-autoa systemaattisella tavalla.

Haasteen ratkaisemiseksi FABULOS-hanke julkaisi 1.9.2018 kansainvälisen tarjouskilpailun, jossa haetaan “avaimet käteen” -ratkaisua. Toisin sanoen, tarjottavan kokonaisratkaisun pitää sisältää itseohjautuvien linja-autojen lisäksi niiden hallinnointiin tarvittavat ohjelmistot, laitteet ja palvelut.

Kilpailutukseen voivat osallistua kaikki yritykset ja organisaatiot, mutta niiden pitää sitoutua tekemään vähintään 50 % tarvittavasta tutkimus- ja kehitystyöstä Euroopan Unionin jäsen- ja liitännäisvaltioiden alueella.

Julkinen liikenne sujuvammaksi

Helsinki, Gjesdal, Helmond, Lamia, Tallinna ja Porto ovat FABULOS-hankkeen kuusi partnerikaupunkia. Kaupungeilla on yhteinen päämäärä: ne kaikki haluavat parantaa julkisen liikenteensä sujuvuutta ja tarjota asukkailleen kestävän kehityksen mukaisia liikkumisratkaisuja.

“Robottibussien kehitys avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa liityntäliikennettä ja rakentaa uusia palvelukonsepteja joukkoliikenteen tueksi,” summaa hankkeen tekninen projektipäällikkö Ulla Tikkanen itseohjauvien bussien tuomia hyötyjä.

Partnerikaupungit ovat yhdistäneet voimansa ja hankkivat yhdessä tutkimus- ja kehitystyötä, joka mahdollistaa itseohjautuvien linja-autojen liittämisen osaksi julkista liikennettä. Ennen kuin robottibussit saadaan rullaamaan kaupunkien kaduille, on selvitettävä itseohjautuviin linja-autoihin liittyviä taloudellisia, teknisiä ja juridisia kysymyksiä. Lisäksi pitää kartoittaa kaupunkilaisten suhtautumista itseohjautuviin linja-autoihin ja pyrkiä hälventämään ennakkoluuloja.

Esikaupallinen hankinta haastaa innovoimaan

Tarjouskilpailun päätyttyä käynnistetään esikaupallinen hankinta Pre-Commercial Procurement, PCP), joka etenee kolmessa vaiheessa päättyen syyskuussa 2020. Esikaupallinen hankinta haastaa yritykset kehittämään innovatiivisia ratkaisuja julkisen sektorin tarpeisiin. Yrityksille se puolestaan mahdollistaa ensimmäisen asiakasreferenssin, jonka avulla ne voivat luoda kilpailuetua markkinoilla.

Esikaupallisen hankinnan ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan valittujen teknologioiden soveltuvuus. Lupaavimmat tuoteideat kehitetään prototyypeiksi ja testataan laboratorio-olosuhteissa toisessa vaiheessa. Kolmannessa vaiheessa varmistetaan lopputuotteiden soveltuvuus testaamalla niitä aidoissa olosuhteissa. Kesällä 2020 testataan parhaita prototyyppejä osana normaalia kaupunkiliikennettä Virossa, Suomessa, Kreikassa, Alankomaissa, Norjassa ja Portugalissa.

Merkittävää tukea tarjolla

Kokonaisbudjetti robottibussilinjan ja sen hallinnointijärjestelmän kehitystyölle on noin 5 500 000 euroa (sis. ALV:n). Kaikkiin kolmeen vaiheeseen osallistuvan toimittajan enimmäisbudjetti on yli 1 000 000 euroa (sis. ALV:n). Rahallisen tuen lisäksi yritykset saavat partnerikaupungeilta testialustan pilotoinnille sekä arvokasta palautetta omaan tuotekehitykseensä.

Tarjoukset on jätettävä osoitteessa fabulos.eu viimeistään 31.10.2018. Lisätietoja tarjouskilpailusta ja FABULOS-hankkeesta annetaan kahdessa webinaarissa, jotka pidetään 11.9. ja 15.10.2018. Webinaareihin voi rekisteröityä FABULOS-verkkosivuilla.

EU flag

Lisätietoja

Kuva

Renske Martijnse-Hartikka

#AiRMOUR #FABULOS
puh. +358 40 683 7979
renske.martijnse-hartikka(at)forumvirium.fi

Lue myös