Helsinkiläiset mittasivat ilmanlaatua sensoreilla yli miljoona kertaa – seurauksena puhtaampi hengitysilma asuinalueilla

Artikkelikuva: Helsinkiläiset mittasivat ilmanlaatua sensoreilla yli miljoona kertaa – seurauksena puhtaampi hengitysilma asuinalueilla

UIA HOPE -hankkeessa tutkittiin, kuinka kaupunkilaiset voivat osallistua ilmanlaadun mittaamiseen ja miten yritykset pystyvät hyödyntämään ilmanlaatudataa innovatiivisesti. Asukkaat mittasivat paikallista ilmanlaatua Vallilassa, Jätkäsaaressa ja Pakilassa.

Katupölykausi on jälleen alkanut ja ilmanlaatu on paikoitellen huono. Helsingissäkin tapahtuu joka vuosi raja-arvojen ylityksiä. Suurin päästölähde on liikenne. 

Helsingissä 157 vapaaehtoista mittasi oman asuinympäristönsä ilmanlaatua kannettavilla sensoreilla Jätkäsaaressa, Pakilassa ja Valillassa. Asukkaiden automatisoidut sensorit tekivät tutkimusjakson aikana yli miljoona ilmanlaadun mittausta. Mittausten avulla tutkittiin voisiko asukkaita osallistaa ilmanlaadun mittauksiin ja kuinka luotettavia mittaustuloksia on mahdollista saada joukkoistamisen avulla. Mittaukset myösi lisäsivät asukkaiden ymmärrystä ilmanlaadusta. Osallistavan budjetoinnin menetelmän kautta asukkaat pystyivät äänestämään kaupunkitason ilmanlaatua parantavista toimenpiteistä. Lisäksi asukkaat pystyivät mittausten perusteella muuttamaan arkirutiineitaan puhtaan ilman reiteille.

Asukasmittaukset tehtiin UIA HOPE (Urban Innovative Action – Healthy Outdoor Premises for Everyone) -hankkeessa vuosina 2019–21. Hankkeessa tutkittiin ilmanlaadun täsmätietoa ja sen hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla. Hankkeessa olivat mukana Helsingin kaupunki, kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki, Helsingin yliopisto, Vaisala Oyj, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Ilmatieteen laitos sekä Useless Company Oy. Hanketta rahoitti Euroopan Unionin Urban Innovative Actions -rahoitusohjelma.

Toimenpiteillä positiivinen vaikutus paikalliseen ilmanlaatuun

Asukkaat saivat mittauskampanjan ajaksi oman, Helsingin yliopiston Megasense-ohjelman kehittämän ilmanlaatusensorin, jota he käyttivät älypuhelimeen ladattavalla sovelluksella. Mobiilisovelluksen avulla asukas pystyi katsomaan omia mittaustuloksia ja muuttamaan omia rutiinejaan altistuakseen vähemmän ilmansaasteille. 

Lisäksi kaupunkilaiset vaikuttivat oman asuinalueensa ilmanlaatuun Jätkäsaaren, Vallilan ja Pakilan seudulla äänestämällä mieluisimpia hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä. Äänestäminen tapahtui Oma ilmanlaatu -sovelluksella, jossa kaupunkilaiset pystyivät myös arvioimaan omaa vaikutustaan paikalliseen ilmanlaatuun. 

Äänestettävät toimenpiteet olivat asiantuntijoiden valitsemia tekoja, joilla on positiivinen vaikutus ilmanlaatuun. Toteutettuja toimenpiteitä vuoden 2021 aikana olivat muun muassa tehostetut katupesut ja pölynsidonta Jätkäsaaressa, nastarenkaiden tunnistus- ja kuuntelujärjestelmät Vallilassa ja Pakilassa, sekä jaetut sähkökuormapyörät Jätkäsaaressa.

Mittaajat tyytyväisiä kaupungin ilmanlaatuun

Hankkeessa tutkittiin myös, miten asukkaat kokevat oman alueensa ilmanlaadun ja kuinka saavutettavissa ja ymmärrettävissä ilmanlaatutiedot ovat. Vastauksia saatiin 196 kappaletta. Keskivertovastaaja koki ilmanlaadun Helsingissä melko hyväksi. Kyselyt toistettiin vuosina 2019–2021. Asuinalueiden kesken sekä vuosien välillä ei havaittu suurta muutosta siinä, miten ihmiset kokivat alueensa ilmanlaadun.

“Vastaavaa asukkaiden osallistamista ilmanlaadun mittaukseen ei ole aikaisemmin tehty. Uskon, että olemme onnistuneet tämän kautta jakamaan paljon hyödyllistä tietoa asukkaille ilmanlaadusta ja sen vaikutuksista”, projektipäällikkö Ville Nousiainen Forum Virium Helsingiltä sanoo.

Asukkaiden ja yritysten osallistamisen lisäksi hankkeessa täydennettiin Helsingin ilmanlaadun mittausverkkoa Jätkäsaaren, Vallilan ja Pakilan alueilla yhteistyössä sensorivalmistaja Vaisalan kanssa. Tämän avulla pystyttiin luomaan alueilla entistä tarkempaa kuvaa paikallisesta ilmanlaadusta ja hyödyntämään muun muassa Ilmatieteenlaitoksen kehittämään Enfuser ja Enfuser 2.0 -ilmanlaatumallia, joka tuottaa ilmanlaatutietoa kaupunkialueille suurella erotuskyvyllä. 

Ympäristöministeriön mukaan Suomessa on jopa 2000 ilmansaasteista johtuvaa ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Koronapandemian takia asetetut liikkumisrajoitukset paransivat ilmanlaatua tilapäisesti vuonna 2020. Erityisesti rajoitukset vaikuttivat liikenteen päästöjen vähenemiseen.

Asukkaiden osallistaminen kaupunkikokeiluihin jatkuu

Asukkaiden osallistaminen ilmanlaadun mittauksiin onnistui niin hyvin, että Forum Virium Helsinki jatkaa helsinkiläisten osallistamista innovatiivisiin kaupunkikokeiluihin Kokeilujoukot-nimisessä ryhmässä. Kokeilujoukoissa on 600 aktiivista kaupunkilaista, jotka testaava arjessaan uusia kaupunkipalveluita yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten ja kaupungin kanssa. 

Lue lisää UIA HOPE -hankkeesta

Lisätietoa

Projektipäällikkö Noora Reittu

Noora Reittu
Projektipäällikkö
+358 40 848 1343
noora.reittu@forumvirium.fi

Lue myös