Projektiesittely ---

Urban&Local tuo lähiruokaa kaupunkiin

Artikkelikuva: Projektiesittely

Hankkeessa edistetään kestävää ruokajärjestelmää Uudellamaalla ja luodaan pääkaupunkiseudulle toimijaverkostoa, joka edistää lähiruoka- ja ravintola-alan liiketoimintaa, tutkimusta, kehitystä ja innovointia. Kokeilualustoja, tuotteita ja palveluita kehitetään yhdessä yritysten, lähiruokatoimijoiden, kaupunkien ja tutkimuslaitosten kanssa.

Urban&Local – Tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi -hankkeen visiona on syötävä kaupunki, joka tukee luonnon monimuotoisuutta, ja jossa kestävä ruoantuotanto on näkyvä osa viihtyisää kaupunkitilaa. Ruoan vastuullisuus ja saatavuus ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi yhteiskunnallisten kriisien keskellä. Hanke tuokin lähiruokaa lähemmäksi kaupunkilaisia, tukien alueellista ja kestävää ruokajärjestelmää.

Tavoitteet

Urban&Local -hankkeen tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudun lähiruoka- ja ravintola-alan liiketoimintaa edistävä toimijaverkosto, jolla mahdollistetaan eri toimijoiden välinen jatkuva yhteistyö, tiedonvaihto ja tutkimustiedon hyödyntäminen yritysten liiketoiminnassa. Lähiruoan toimijaverkostoa rakennetaan yhdessä kaupunkien, yritysten sekä tutkimus-, kehitys-, ja innovaatio-organisaatioiden kanssa.

Hankkeessa edistetään kestävää ja eläväistä ruokakulttuuria kaupungeissa sekä vahvistetaan yritysten kasvua ja kilpailukykyä innovatiivisin ratkaisuin. 

Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään uusia ravintola- ja lähiruoka-alan liiketoiminta-avauksia. Ratkaisut tukevat tuotantoa, markkinointia ja jakelua ja hyödyntävät digitaalisuutta ja uusia teknologioita. Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkien toimimista testialustana uusille kokeiluille.

Uutiset

  • Lue lisää Hakaniemen kauppahallin Lähiruokakioskista, jossa on tarjolla vaihtuva valikoima lähiruokaa!
  • Hakaniemen kauppahallin avattu Lähiruokakioski tutustutti asiakkaat uusiin tuotteisiin ja yrittäjiin syksyn 2023 aikana. Lue kioskista lisää tiedotteesta.
  • Ilmoittaudu mukaan Ruokayrittäjien toimialapäiviin 11.-12.4.2024. Tarjolla on liiketoimintaa kehittävää koulutusta, verkostoitumista ja tuote-esittely mahdollisuus.
  • Ehdota ruokatuotteita, jotka sopivat Helsingin ruokavuoteen liittyviksi tuliaisiksi.
  • Tutustu myös hankkeen viimeisimpään uutiskirjeeseen.

Kesto, partnerit, ja rahoitus

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki toimii hankkeen päätoteuttajana ja koordinaattorina. Se vastaa pääkaupunkiseudun kokeilualustojen nykytilan kartoituksesta ja kehittämisestä Tukkutorin ja Teurastamon alueilla sekä Kaupunkitilat Oy:n hallinnoimilla toreilla ja halleissa. 

Forum Virium Helsinki vastaa myös innovatiivisten tuote- ja palvelukonseptien nopeista kokeiluista, joissa hyödynnetään dataa, digitaalisuutta, tekoälyä tai esimerkiksi robotiikkaa. Tehokas viestintä varmistaa tulosten levityksen alan tärkeille toimijoille.

Hyödyt Helsingille

Hanke edistää Helsingin kaupunkistrategiaa edistämällä kestävää ruokakulttuuria kaupunkiympäristössä sekä kehittämällä kokeilualustojen toimintaa. Aktiivinen yhteistyö korkeakoulujen ja yritysten kanssa mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen kokeilemisen ja vahvistaa yhteistyötä lähiruokatoimijoiden välillä. Yhdessä rakennetaan kestävää ja eloisaa lähiruokaverkostoa pääkaupunkialueella, vahvistetaan alan kasvua ja kilpailukykyä sekä nostetaan Suomen mainetta puhtaan ja kestävän ruokakulttuurin matkakohteena.

Vastuullisuus

Lyhyt, läpinäkyvä ja paikallinen ruokaketju on vastuullisempi vaihtoehto globaaleille ruokaketjuille, jossa toimitusketjut ovat pitkiä ja vaikeita jäljittää. Kaupunkiviljely ja kaupunkien lähellä tuotettu ruoka ovat ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, jotka vastaavat osaltaan ilmastonmuutoksen tuomiin uhkiin. Vaihtoehtoisen ruokaketjun kehittäminen on osa kansallisia ja kansainvälisiä ilmastotavoitteita.

Toimijaverkoston luominen tukee taloudellista kestävyyttä sekä edistämällä paikallisten ravintoloiden ja alkutuotannon yhteistyötä että avaamalla uusia kestäviä näkökulmia, mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja työpaikkoja. Yhteistyö yritysten, ravintoloiden ja tutkimuslaitosten välillä lisää ymmärrystä ruoan ympäristövaikutuksista ja mahdollistaa ajankohtaisen tutkimustiedon hyödyntämisen yritysten liiketoiminnassa.

Sosiaalista kestävyyttä edistetään tuomalla ruoan tuotanto lähemmäs kuluttajaa, jolloin tuotannon vastuullisuus on helpompi varmistaa. Lisäksi lähiruuan saatavuus ja lähiruokapalvelut nostavat kuluttajien ymmärrystä kestävistä valinnoista. Hankkeessa luodaan nostetta ja arvostusta naisvaltaiselle ruoka- ja ravintola-alalle.

Urban&Local – tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi – hankkeessa (1/2023–12/2025) kehitetään lähiruoka- ja ravintola-alan innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita ja palveluita sekä luodaan puitteet alan yhteistyölle ja kestävälle liiketoiminnalle. Hanketta koordinoi Forum Virium Helsinki ja hankekumppaneina toimivat Metropolia ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Perho liiketalousopisto sekä Vantaan kaupunki. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Seuraa Urban&Localia LinkedInissä

Seuraa Urban&Localia Instagramissa

Liity Urban&Local postituslistalle

Hidden
Hidden
Nimi(Pakollinen)
Hyväksyn henkilötietojen tallentamisen Forum Virium Helsingin tietosuojaselosteen mukaisesti(Pakollinen)
Olen lukenut Forum Virium Helsingin tietosuojaselosteen ja annan suostumuksen henkilötietojeni käsittelyyn sen mukaisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).
Hyväksyn henkilötietojen tallentamisen Urban&Local projektikonsortion yhteisrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti(Pakollinen)
Olen lukenut Urban&Local projektikonsortion tietosuojaselosteen ehdot ja hyväksyn tietojeni tallentamisen niiden mukaisesti. Emme välitä henkilötietoja projektikonsortion ulkopuolelle tai lähetä kaupallisia tiedotteita. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.