Projektiesittely ---

Urban&Local edistää kestävää ja eloisaa lähiruoka- ja ravintola-alaa

Artikkelikuva: Projektiesittely

Hankkeessa luodaan pääkaupunkiseudulle toimijaverkosto, joka edistää lähiruoka- ja ravintola-alan tutkimusta ja liiketoimintaa. Kokeilualustoja, tuotteita ja palveluita kehitetään yhdessä yritysten, lähiruokatoimijoiden, kaupunkien ja tutkimuslaitosten kanssa.

Urban&Local – Tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi -hankkeen visiona on syötävä kaupunki, joka tukee luonnon monimuotoisuutta, ja jossa kestävä ruoantuotanto on näkyvä osa viihtyisää kaupunkitilaa. Ruoan vastuullisuus ja saatavuus ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi yhteiskunnallisten kriisien keskellä. Hanke tuo lähiruokaa lähemmäksi kaupunkilaisia, tukien alueellista ja kestävää ruokajärjestelmää.

Tavoitteet

Urban&Local -hankkeen tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudun lähiruoka- ja ravintola-alan liiketoimintaa edistävä toimijaverkosto, jolla mahdollistetaan eri toimijoiden välinen jatkuva yhteistyö, tiedonvaihto ja tutkimustiedon hyödyntäminen yritysten liiketoiminnassa. Lähiruoan toimijaverkostoa rakennetaan yhdessä kaupunkien, yritysten sekä tutkimus-, kehitys-, ja innovaatio-organisaatioiden kanssa.

Hankkeessa edistetään kestävää ja eläväistä ruokakulttuuria kaupungeissa sekä vahvistetaan yritysten kasvua ja kilpailukykyä innovatiivisin ratkaisuin. 

Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään uusia ravintola- ja lähiruoka-alan liiketoiminta-avauksia. Ratkaisut tukevat tuotantoa, markkinointia ja jakelua ja hyödyntävät digitaalisuutta ja uusia teknologioita. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja helpottaa kaupunkien toimimista testialustana uusille kokeiluille.

Kesto, partnerit, ja rahoitus

Kesto: Hanke on käynnissä 1.1.2023–31.12.2025

Kumppanit: Hankkeen koordinaattorina toimii Forum Virium Helsinki ja osatoteuttajina Metropolia ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Perho liiketalousopisto sekä Vantaan kaupunki.

Rahoitus: Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto. 

Budjetti: Kokonaisbudjetti on 1 890 000 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus 650 000 euroa.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki toimii hankkeen päätoteuttajana ja koordinaattorina. Se vastaa pääkaupunkiseudun kokeilualustojen nykytilan kartoituksesta ja kehittämisestä Tukkutorin ja Teurastamon alueilla sekä Kaupunkitilat Oy:n hallinnoimilla toreilla ja halleissa. 

Forum Virium Helsinki vastaa myös innovatiivisten tuote- ja palvelukonseptien nopeista kokeiluista, joissa hyödynnetään dataa, digitaalisuutta, tekoälyä tai esimerkiksi robotiikkaa. Tehokas viestintä varmistaa tulosten levityksen alan tärkeille toimijoille.

Hyödyt Helsingille

Hanke edistää Helsingin kaupunkistrategiaa edistämällä kestävää ruokakulttuuria kaupunkiympäristössä sekä kehittämällä kokeilualustojen toimintaa. Aktiivinen yhteistyö korkeakoulujen ja yritysten kanssa mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen kokeilemisen ja vahvistaa yhteistyötä lähiruokatoimijoiden välillä. Yhdessä rakennetaan kestävää ja eloisaa lähiruokaverkostoa pääkaupunkialueella, vahvistetaan alan kasvua ja kilpailukykyä sekä nostetaan Suomen mainetta puhtaan ja kestävän ruokakulttuurin matkakohteena.

Vastuullisuus

Lyhyt ja läpinäkyvä ruokaketju on vastuullisempi vaihtoehto nykyiselle, globaalille tuotantoketjulle. Kaupunkiviljely ja kaupunkien lähellä tuotettu ruoka ovat ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, jotka vastaavat osaltaan ilmastonmuutoksen tuomiin uhkiin. Vaihtoehtoisen ruokaketjun kehittäminen on osa kansallisia ja kansainvälisiä ilmastotavoitteita.

Toimijaverkoston luominen tukee taloudellista kestävyyttä sekä edistämällä paikallisten ravintoloiden ja alkutuotannon yhteistyötä että avaamalla uusia kestäviä näkökulmia, mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja työpaikkoja. Yhteistyö yritysten, ravintoloiden ja tutkimuslaitosten välillä lisää ymmärrystä ruoan ympäristövaikutuksista ja mahdollistaa ajankohtaisen tutkimustiedon hyödyntämisen yritysten liiketoiminnassa.

Sosiaalista kestävyyttä edistetään tuomalla ruoan tuotanto lähemmäs kuluttajaa, jolloin tuotannon vastuullisuus on helpompi varmistaa. Lisäksi lähiruuan saatavuus ja lähiruokapalvelut nostavat kuluttajien ymmärrystä kestävistä valinnoista.

Hankkeessa luodaan nostetta ja arvostusta naisvaltaiselle ruoka- ja ravintola-alalle.

Urban&Local – tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi – hankkeessa (1/2023–12/2025) kehitetään lähiruoka- ja ravintola-alan innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita ja palveluita sekä luodaan puitteet alan yhteistyölle ja kestävälle liiketoiminnalle. Hanketta koordinoi Forum Virium Helsinki ja hankekumppaneina toimivat Metropolia ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Perho liiketalousopisto sekä Vantaan kaupunki. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.