Projektiesittely ---

LiiDi2 – Liikkumisen digitaalinen kaksonen avaa väylää uusille palveluille

Artikkelikuva: Projektin esittely

LiiDi2-hanke luo mallin liikkumisen digitaaliselle kaksoselle ja kehittää uusia menetelmiä datan keräämistä ja käyttöön saattamista varten.

Liikkumisen digitaalinen kaksonen kuvaa liikennettä, liikenneympäristöä ja -olosuhteita virtuaalisesti. Se yhdistää erilaisia tietolähteitä ja avaa mahdollisuuksia uusien palvelujen ja toimivan kaupungin kehittämiselle.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa kaupunkien reagointikyvykkyyttä vastata liikkumisen ja liikenteen muutoshaasteisiin. Tämä tapahtuu

  • Luomalla malli liikkumisen digitaaliselle kaksoselle
  • Kehittämällä ja pilotoimalla uusia datankeruumenetelmiä
  • Kehittämällä ja pilotoimalla innovatiivisen hankinnan malli
  • Luomalla monitoimijaista vuoropuhelua
  • Mahdollistamalla uutta markkinapotentiaalia alan yrityksille sekä palveluratkaisuja maakunnan kaupungeille.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Hanke toteutetaan vuosina 2021–2023.
  • Hankkeen rahoitus on kokonaisuudessaan 871 363 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 588 738 euroa. Rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), ja hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).
  • Hankkeen toteuttavat Forum Virium Helsinki ja Helsingin kaupungin liikelaitos Stara

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki koordinoi Liikkumisen digitaalinen kaksonen palveluiden mahdollistajana -hanke (LiiDi2), vastaa sen etenemisestä, toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä tulosten jakamisesta.

Forum Viriumin puolelta keskeiset yhteyshenkilöt painotuksineen hankkeessa ovat:

Projektipäällikkö Helmi Tuori
puh.+358 40 617 5333 ja sähköposti: helmi.tuori@forumvirium.fi

Erityisasiantuntija Raimo Tengvall
Yritysyhteistyö ja -verkostot
puh.+358 40 629 7744 ja sähköposti: raimo.tengvall@forumvirium.fi

Tekninen asiantuntija Aaron Koskela
Kaupunkitekniikka ja datalähteet
puh. +358 44 500 1300 sähköposti: aaron.koskela@forumvirium.fi

Lisäksi Forum Virium Helsinki tukee Staraa innovatiivisen hankintamallin kehittämisessä.

Stara, projektipäällikkö Toni Liikamaa
Innovatiiviset hankinnat
puh. +358 405069704 sähköposti: toni.liikamaa@hel.fi

Hyödyt Helsingille

LiiDi2-hanke tukee Helsingin kaupungin digitaalisen kaksosen kokonaisuuden ja liikenteen tilannekuvan kehittämistä. LiiDi2:n ensisijaisen kohderyhmän muodostavat uusimaalaiset yritykset.

Hankkeessa tapahtuu

Hankekauden aikana järjestetään liikkumisen digitaalisen kaksosen määrittelyyn liittyviä työpajoja sekä verkostotilaisuuksia alan yrityksille kuin kaupungin sidosryhmille. Datalähteiden tunnistamisen, avaamisen ja käyttöönsaattamisen malleja testataan muun muassa hackathonissa sekä hankkeen avaamissa kokeiluhauissa. Ilmoitamme tässä tulevista tapahtumista, kun päivämäärät ovat tarkentuneet.

INFO/ 1.11.2022 Digital Twins Hackathonin avoin info

Info-webinaari järjestetään tiistaina 1.11. hybriditapahtumana kello 15.30–17.00 Maria01:sen Urban3-tilassa. Livestriimattu tilaisuus taltioitiin, tutustu videoon: https://youtu.be/TfNBZZgph-A

VERKOSTOTILAISUUS/ 8.11.2022 Digital Twins for built environment

Tilaisuus järjestetään tiistaina 8.11. kello 14.30 – 17 Maria01:sen Urban3-tilassa. Ilmoittautuminen on auki.

MESSUT/ 15.–17.11.2022 Smart City Expo World Congress Barcelona

Jos olet tulossa paikalle ja haluaisit tavata LiiDi2 -hankkeen edustajia, lähetä viestiä Helmi Tuorille, Toni Liikamaalle tai Aaron Koskelalle. Forum Viriumin asiantuntijoita on paikalla muistakin hankkeista ja välitämme mielellään yhteydenottopyynnöt myös eteenpäin. Tapahtuman sivuille.

VERKOSTOTILAISUUS/ 22.11.2022 Liikkumisen digitaalinen kaksonen

Esittelemme tilaisuudessa kahden hankkeen: LiiDi2:sen ja Mobility Labin valmisteleman dokumentin liikkumisen digitaalisen kaksosen nykytilasta. Keskustelun avaamiseksi mukana kokeiluesittelyjä sekä työpajaosuus, jossa paneudumme analyysin teemoihin jatkotyöstön pohjaksi. Ilmoittautuminen on auki.

TAPAHTUMA/ 25.–27.11.2022 Digital Twins Hackathon – Building sustainable futures within the most functional City

Forum Virium Helsinki ja Stara järjestävät yhdessä Metropolian ammattikorkeakoulun kanssa Digital Twins Hackathon – Building sustainable futures within the most functional City -hackathonin Helsingissä 25.-27.11.2022. Kumppaniorganisaatiota ovat Urban Tech Helsinki, KiraHub sekä yrityksistä ABB ja Skanska.

Tutustu hackathoniin ja ilmoittaudu ratkaisijaksi 13.11. mennessä: https://ultrahacker.click/hackathons/digital-twins-hackathon

Liity postituslistallemme

Liikkumisen digitaalisen kaksosen postituslista auttaa sinua seuraamaan LiiDi2-hankkeen etenemistä kertomalla hankkeen ajankohtaisuuksista uutiskirjeessä. Ilmoitamme postituslistalla myös järjestämistämme tilaisuuksista, työpajoista ja tapahtumista, joihin toivotamme sinut tervetulleeksi.

LiiDi2 Uutiskirje 1/2022

Tapaa LiiDi2-asiantuntijoita

Hankkeeseen osallistuu monia Forum Virium Helsingin sekä Staran asiantuntijoita, jotka osallistuvat myös alan tapahtumiin. Esittelemme hanketta sekä ohjelmallisissa puheenvuoroissa että mielellään myös muiden osallistujien kanssa verkostoituessaan. Kerromme ohessa läsnöolostamme tapahtumissa, toivottavasti kohtaamme!

15.–17.11.2022 Smart City Expo World Congress
22.3.–23.3.2023 Väylät ja liikenne

Kuva: Jussi Hellsten/Helsinki Marketing