Perille asti -hanke etsii älykkäitä liikkumisratkaisuja pääkaupunkiseudulla asukkaiden ja matkailijoiden käyttöön. Helsingissä uusien palvelujen kokeilut kohdistuvat Jätkäsaaren alueelle. Tavoitteena on helpottaa ihmisten liikkumista ja parantaa alueen saavutettavuutta.

Perille asti -hanke hakee markkinalähtöisesti uusia älykkäitä liikkumisratkaisuja matkailijoiden, asukkaiden ja työssäkäyvien käyttöön. Tavoitteena on helpottaa kohderyhmien liikkumista Helsingin Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella, Espoon Nuuksiossa, Rantaraitilla ja merellisissä kohteissa sekä Vantaan Aviapoliksen alueella.

Kaupungit etsivät uusia ratkaisuja yhteiskehittämisen keinoin liikkumispalveluja tuottavien yritysten, matkailualan yritysten, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden sekä palvelujen loppukäyttäjien kanssa.

Liiketoiminta uusista palveluista

Perille asti -hankkeessa hyödynnetään jo markkinoilla olevia liikkumispalveluja sekä luodaan pohjaa uusien palvelujen ja tuotteiden syntymiselle. Tavoitteena on uusien ratkaisujen kaupallinen hyödyntäminen ja niiden yhdistäminen osaksi nykyistä liikennejärjestelmää.

Hankkeessa tunnistetaan eri kohderyhmien liikkumistarpeita ja vastataan niihin kokeiluohjelmalla, jossa pilotoidaan liikkumista helpottavia ja alueiden saavutettavuutta parantavia ratkaisuja.

Kaupunkien yhteiskehittämistä

Perille asti -hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa vuosina 2017–2019. Hankkeen toteuttavat Forum Virium Helsinki, Vantaan kaupunki, Espoo Marketing Oy, Aalto yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Demos Helsinki.

Kokonaisbudjetiltaan 1,9 miljoonan euron yhteishanketta koordinoi Vantaan kaupunki. Forum Virium Helsinki vastaa Jätkäsaaren alueen kehittämisestä.

www.jätkäkokeilee.fi

kuva: Jussi Hellsten/Visit Helsinki

Lisätietoja:

Heli Ponto

Projektipäällikkö


Puh. +358 40 501 5357
heli.ponto(at)forumvirium.fi