Paikallinen, ajankohtainen ja henkilökohtainen mobiili-tv

Matkapuhelin on henkilökohtainen, jatkuvasti mukana ja toiminnassa oleva laite, josta halutaan seurata paikallisia ja ajankohtaisia asioita. Forum Virium Helsingin koordinoiman Finnish Mobile TV -hankkeen perusteella mobiili-tv voi tarjota ihmisille juuri tällaisia palveluita. VTT:n käyttäjätutkimuksen mukaan mobiili-tv on perinteisen television jatke ja täydentäjä sekä ennen kaikkea käyttäjää viihdyttävä media. Tulevaisuudessa mobiilitelevision ja Internetin palvelut näyttäisivät sulautuvan toisiinsa yhä tiiviimmin.

Forum Virium Helsingin koordinoima Finnish Mobile TV -hanke järjesti tänään Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä Mobiilitelevision kevätjuhlan, johon päätettiin vuonna 2005 käynnistynyt kehityshanke. Tilaisuudessa julkistettiin tulokset VTT:n kenttäkokeilusta, jossa 27 eri-ikäistä pääkaupunkiseudun asukasta käytti puolen vuoden ajan mobiili-TV:n kaupallisia ja uusia kokeiluvaiheessa olevia palveluita.

– Matkapuhelin on koko ajan mukana kulkeva ja päällä oleva henkilökohtainen päätelaite, jossa voidaan hyödyntää paikkatietoa. Niinpä ei yllätä, että myös mobiilitelevisiossa käyttäjiä kiinnostaa juuri sisällön paikallisuus, ajankohtaisuus ja henkilökohtaisuus. Mobiilitelevisiolla voidaankin välittää tiedot tärkeistä uutisista ja tapahtumista hyvin nopeasti, sanoo tutkimuskoordinaattori Eija Kaasinen VTT:ltä.

Pääkaupunkiseudun eri-ikäisistä ihmisistä koottu käyttäjäpaneeli piti mobiilitelevisiota ennen kaikkea viihdyttävänä laitteena, mutta uutiset olivat käyttäjien mielestä kuitenkin mobiilitelevision kiinnostavin sisältö. Mobiilitelevision kuvan ja äänen erinomainen laatu yllätti suuren osan testikäyttäjistä. Mobiilitelevisiolähetyksiä pystyi hyvin seuraamaan huomattavasti totuttua pienemmästä kuvasta huolimatta.

Mobiilitelevisio on hyödyllinen ja viihdyttävä

Mobiilitelevision katsomista pidettiin viihdyttävänä, mutta myös hyödyllisenä. Eniten televisiota katsottiin mobiilisti aamiaisen aikaan, työmatkoilla sekä myöhään iltaisin, jolloin mobiilitelevision katselulla haluttiin välttää muun perheen häiritsemistä. Mobiilitelevision käyttöönotto koettiin kaiken kaikkiaan vaivattomaksi ja lisäpalveluiden käyttöön omaksumista helpotti huomattavasti se, että tarjolla oli teksti-tv:n tapaisia tuttuja palveluita. Mobiilin tekstitelevision käytettävyyttä pidettiin jopa parempana perinteisen tekstitelevisioon verrattuna.

– Finnish Mobile TV -hankkeen aikana on tapahtunut selkeitä muutoksia videosisällön käyttötottumuksissa. Netin kehitys antaa mobiilipuolelle runsaasti vaikutteita ja netti myös sulautuu tulevaisuudessa yhä enemmän perinteisiin televisiopalveluihin. Siksi mobiilipalvelujen kehittäjien on syytä pitää erilaiset hybridiratkaisut ennakkoluulottomasti mielessään, korostaa Finnish Mobile TV -hankkeen vetäjä Jonas Kronlund Elisasta. Tutut kanavat ja brändit lisäävät käyttäjien luottamusta uuteen mobiilimediaan. Tämän lisäksi mobiilitelevisio tarvitsee myös ainutlaatuisempia lisäarvopalveluja esimerkiksi interaktiivisten sisältöjen ja uusien ohjelmaformaattien muodossa.

VTT toteutti Forum Virium Helsingin ja Finnish Mobile TV -hankkeen toimeksiannosta kenttätutkimuksen, joka alkoi kesällä 2007 ja loppui keväällä 2008. Tutkimuksen tulokset julkaistiin tilaisuudessa raporttina ”FinPilot2 Final Report – User Acceptance of Mobile TV Services”. Tutkimusraportin voi ladata itselleen osoitteesta www.finnishmobiletv.com/finpilot2/ . Finnish Mobile TV –hankkeen FinPilot2 kenttätutkimuksen rahoittivat Digita, Elisa, MTV Media, Nokia, SWelcom, TeliaSonera, TietoEnator, Yleisradio, Forum Virium Helsinki ja Tekes.

Finnish Mobile TV kotisivut: www.finnishmobiletv.com

Lisätietoja:

Jonas Kronlund, Elisa, teknologiapäällikkö
+358 50 598 2789, jonas.kronlund (at) elisa.fi

Eija Kaasinen, VTT, tutkimuskoordinaattori
+358 20 722 3323, eija.kaasinen (at) vtt.fi

Lue myös