Nordic Offset auttaa kompensoimaan hiilidioksidipäästöjä

Nordic Offset Oy on syksyllä 2008 perustettu, kolme henkeä työllistävä yritys, joka toimii vapaaehtoisilla päästökauppamarkkinoilla. Se auttaa yrityksiä ja yksityishenkilöitä huolehtimaan hiilijalanjäljestään tarjoamalla monipuolisia hiilidioksidipäästöjen laskenta- ja kompensointipalveluita.

− Liikeideamme muhi noin vuoden ajan. Meillä oli joitain ulkomaisia esikuvia, mutta yhdessäkään Pohjoismaassa ei ollut toimijaa, joka voisi tarjota vastaavanlaista palvelua. Vapaaehtoinen päästökauppa on hyvä tapa tukea hiilineutraalia energiantuotantoa, ja hyvän asian edistämiseen kannattaa keskittyä, sanoo Nordic Offsetin toimitusjohtaja Staffan Söderholm.

Todennettujen päästövähennyksien välitystä

− Välitämme asiakkaillemme kaupallisia päästövähennyksiä vapaaehtoisilta päästökauppamarkkinoilta, jotka toimivat avoimien markkinoiden tapaan. Kompensointi tapahtuu ostamalla todennettuja päästövähennyksiä (verified emission reduction, VER) kehitysmaissa toteutettavista, hiilidioksidipäästöjä vähentävistä projekteista omien päästöjen suhteessa. Mittayksikkönä ovat WWF:n tukeman Gold Standard -säätiön myöntämän, Gold Standard -sertifikaatin mukaiset päästövähenemäkrediitit, joiden tonnihinta määräytyy vapaaehtoisilla markkinoilla, Söderholm kertoo.

Projektit, joista Nordic Offset välittää päästövähennyksiä, liittyvät uusiutuvan energian tuotantoon tai energiatehokkuuteen, ja niitä toteutetaan vain kehittyvissä maissa, joilla ei ole virallisesti säänneltyjä päästövähennystavoitteita. Tukemalla näitä projekteja voidaan siis vauhdittaa kestävää kehitystä edistävien projektien kehitystä siellä, missä niitä ei muuten syntyisi. Toimintaan sisältyy vahva sosiaalinen aspekti, sillä myös paikallisen väestön pitää hyötyä siitä.

Tuulipuistohanke Turkissa ja biokaasuhanke Intiassa

− Tämänhetkiset projektimme ovat tuulienergiaa tuottava tuulipuistohanke Turkissa ja biokaasuhanke Intiassa. Turkin tuulipuistohanke tuottaa arviolta 160 GWh sähköä vuosittain korvaten fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa, ja Intian biokaasuhankkeessa korvataan uusiutumattoman biomassan käyttöä lämmitysenergiana lehmien lannasta kerätyn biokaasun avulla.

Nordic Offset ostaa päästövähennyskrediittejä projekteista omalla, etupainotteisella riskillään ja välittää ne sitten eteenpäin asiakkailleen. Omalla rahalla toimintansa rahoittavan yrityksen ansaintalogiikka perustuu siihen, että se saa välityspalkkiossa kohtuullisen tuoton ottamalleen riskille.

Kriteerinä kaikille projekteille on se, että ne ovat Gold Standard -sertifioituja, sillä Gold Standard -säätiö valvoo ja seuraa Söderholmin mukaan projektien toimintaa tarkasti. – Myös hinta on tärkeä tekijä, sillä yritämme ostaa kustannustehokkaasti, jotta asiakkaamme saisivat hyvää vastinetta rahoilleen, hän sanoo.

Neutral Drive, Neutral Office ja räätälöityjä ratkaisuja

Nordic Offset tarjoaa yksityisasiakkailleen rekisteröitymistä edellyttävän, autokohtaisen Neutral Drive palvelun, joka on tarkoitettu autoilun aiheuttaman hiilijalanjäljen kompensoimiseen. Kompensointimaksu perustuu käyttäjän ilmoittamaan ajoneuvon rekisterinumeroon ja vuotuiseen ajokilometriarvioon. Neutral Drive -palvelu hakee AKE:n tietokannasta ajoneuvon virallisen päästöarvon. Palvelun käyttäjä saa auton ikkunaan kiinnitettävän Neutral Drive -sertifiointitarran, joka on voimassa vuoden kerrallaan.

Tarjolla myös räätälöityjä kompensointipalveluita, jotka perustuvat hiilijalanjäljen asiantuntijalaskentaan ja erilliseen, asiakkaan tarpeisiin perustuvaan tarjoukseen. Nordic Offset on toteuttanut räätälöityjä hiilijalanjäljen kompensointiratkaisuita muun muassa Itellalle, Forum-P parkkihallille ja Primulalle.

Vastuullista ympäristöstrategiaa toteuttaville yrityksille Nordic Offset tarjoaa Neutral Office -laskenta- ja kompensointipalvelun, joka on tarkoitettu toimistojen hiilijalanjäljen hallintaan.

Kasvua ja laajentumista muihin Pohjoismaihin

− Liiketoimintamme on lähtenyt mukavasti käyntiin. Monet yritykset pohtivat aktiivisesti näitä asioita. Ne ovat jo optimoineet toimintansa energiatehokkuutta, ja me voimme auttaa niitä viemään asiat seuraavalle tasolle. Neuvomme asiakkaitamme miettimään ensin miten ne voisivat parantaa energiatehokkuuttaan, tekemään sitten tarpeelliset muutokset ja kompensoimaan jäljelle jäävän päästökuorman vasta sen jälkeen, Söderholm painottaa.

Söderholmin mukaan yritykset pyrkivät kompensoinnin avulla saamaan kilpailuetua, tavoittamaan uusia asiakassegmenttejä ja validoimaan omaa toimintaansa. Nordic Offset tukee asiakkaitaan hiilineutraalien tuotteiden ja palvelujen kaupallistamisessa sekä siinä, miten ne voivat kertoa kompensoinnista ja ilmastoneutraaliuden tavoittelusta omassa viestinnässään.

− Vapaaehtoinen päästökauppamarkkina kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi, ja päästöjen kompensointi tulee kuluttajille ja yrityksille paljon nykyistä helpommaksi. Visiomme on, että kahden vuoden kuluttua emme enää toimi ainoastaan Suomessa, vaan myös muissa Pohjoismaissa.

Kasvuvalmennus auttoi kirkastamaan strategiaa

Nordic Offset osallistui Forum Virium Helsingin ja Culminatum Innovationin Kasvuvalmennukseen alkuvuodesta 2009.

− Kasvuvalmennus tarjosi meille mahdollisuuksia, joita meillä ei muuten olisi ollut. Se, että voimme käyttää ammattilaisten apua toimintamme tukemiseen pitkällä tähtäimellä, oli hieno asia. Saimme paljon apua strategiamme ja toimintamallimme kirkastamiseen, ja konsultti auttoi meitä myös laatimaan tukianomuksen Tekesille. Löysimme konsulteiksi henkilöt, joiden kanssa haluamme jatkossakin tehdä yhteistyötä, Söderholm sanoo tyytyväisenä.

Teksti: Leena Koskenlaakso

Lue myös