Mission Zero Foodprint -kokeilut valittu: kolme ratkaisua pienentämään ravintoloiden hiilijalanjälkeä

Artikkelikuva: Mission Zero Foodprint -kokeilut valittu: kolme ratkaisua pienentämään ravintoloiden hiilijalanjälkeä

Voiko ravintoloiden hiilijalanjälkeä pienentää digitaalisilla ratkaisuilla? Tätä kokeillaan seuraavan puolen vuoden ajan Mission Zero Foodprint -hankkeessa, jossa pilottiravintolat pyrkivät kolmen innovatiivisen työkalun avulla vähentämään ruokahävikkiä sekä koko ravintolatoiminnan hiilijalanjälkeä.

Mission Zero Foodprint -hankkeen kokeiluhaussa etsittiin digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat ravintoloiden hiilijalanjäljen pienentämistä. Kokeiluhakuun vastasi yhteensä 13 yritystä, joilta saatiin 16 tarjousta. Ratkaisuja arvioitiin yhdessä ravintola-alan ammattilaisten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Arvioinnissa painotettiin vaikuttavuutta, vahvaa kehityskulmaa sekä helppoa käytettävyyttä ja saavutettavuutta erityisesti pienempien ravintolatoimijoiden näkökulmasta. Kokeiluissa ratkaisuja tullaan jatkokehittämään yhdessä ravintolakentän kanssa.

Hävikki kuriin ja hiilijalanjälki näkyväksi

Mukaan valikoitui kolme yritystä, joiden innovatiivisia ratkaisuja kokeillaan hankkeen pilottiravintoloiden kanssa kuuden kuukauden aikana. Ratkaisut kohdistuvat niin ruokahävikin kuin ravintolatoiminnan ja annosten hiilijalanjäljen laskemiseen. Näiden avulla hankkeessa jatkokehitetään toimintamalleja hiilijalanjäljen pienentämiseksi ravintolapalveluissa.

Hukka

Hukka on ravintoloille tarjottava verkkopohjainen hävikinhallintapalvelu. Palvelu tuottaa helposti luettavaa analyysiä syntyneestä ruokahävikistä, minkä pohjalta ravintolan on helppo kehittää toimintaansa ja ehkäistä hävikin syntymistä. Kehitteillä olevan koneoppimisen avulla Hukka voi myös mallintaa ja sopeuttaa tilausmääriä aiemmin syntyneen hävikin mukaan. Kokeilun aikana Hukkaan on tarkoitus myös kehittää hiilijalanjälkilaskuria, jonka avulla käyttäjä näkee suoraan, kuinka paljon hiilijalanjälki on pienentynyt hävikkiä vähentämällä.

TotalCtrl

Norjalainen TotalCtrl tarjoaa ravintoloille digitalisoitua varastonhallintaa ja siten ehkäisee tehokkaasti hävikin syntymistä. TotalCtrl Restaurant -palvelu skannaa varastoon tulevan tavaran lähetyslistalta ja näyttää ravintoloitsijalle reaaliaikaisen inventaarion. Palvelu myös näyttää varastossa vanhaksi menevät tuotteet, mikä optimoi varaston kiertoa. Lisäksi TotalCtrl Restaurant säästää aikaa tehostamalla inventaarion tekemistä sekä raaka-ainetoimitusten hallintaa. 

Clonet Oy

Clonet Oy on suomalainen asiantuntijayritys, joka on erikoistunut vastuullisen ja hiilineutraalin liiketoiminnan kehittämiseen ja hiilijalanjäljen mittaamiseen. Clonetin kanssa kokeiltavaan ratkaisuun sisältyy opastus ravintolan yrityskohtaisen hiilijalanjäljen laskemiseen OpenCO2.net-alustan laskurin avulla. Kokeilun aikana pilotoidaan ja kehitetään yksittäisen aterian hiilijalanjäljen määrittämiseen tarkoitettua laskuria. Clonetin palvelu mahdollistaa ravintolatoiminnasta syntyvän hiilijalanjäljen laskemisen sekä laskentaan perustuvan toiminnan kehittämisen. 

Pilottiravintolat nopeiden kokeilujen testiympäristönä

Ravintola-alan yritykset ja muu verkosto ovat olleet tiiviisti mukana hankkeen toiminnassa alusta alkaen. Ravintolatoiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen on ajankohtainen asia, joka herättää kiinnostusta, mutta siihen tarvittavat selkeät toimintamallit ja työkalut puuttuvat. Ravintoloilta tulleet odotukset ja tarpeet ohjaavat vahvasti hankkeen toimintaa, ja kokeiluun osallistuvat ravintolat olivat myös mukana arvioimassa kokeiluun tarjottuja ratkaisuja.

Pohjoismaiden suurin pizzaketju Kotipizza Group on hankkeen kummiyritys, ja myös mukana kokeilemassa ratkaisuja. Kotipizza tuo mukaan käytännön kokemusta kahdesta ravintolaketjusta ja noin 300 ravintolasta. 

”Haluamme ymmärtää ravintola-alan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia entistä syvällisemmin. Meitä kiinnostaa myös se, miten eri toimintamallit soveltuvat franchising-ketjuihin”, Kotipizza Groupin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Antti Isokangas kertoo odotuksistaan.

Teurastamon yrittäjien keulahahmo ja muun muassa Kellohallia pyörittävä Matti Santala on osaltaan tuonut esille ravintola-alan odotuksia sekä ollut mukana arvioimassa kokeiluhakuun tulleita ratkaisuja. Santala odottaa hankkeen tuovan alalle tarvitun alkusysäyksen muutokselle.

“Odotan erityisesti, että Mission Zero Foodprint -hanke tarjoaa helpon tavan lähteä matalalla kynnyksellä kokeilemaan erilaisia ratkaisuja sekä kehittämään keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja siitä viestimiseksi”, hän toteaa. 

Kokeiluja viedään eteenpäin ravintoloissa niin Kalasatamassa, Helsingin keskustassa sekä Uudenmaan alueella laajemmin. Kokeilut käynnistyvät vuodenvaihteessa yhdessä hankkeen kymmenen pilottiravintolan kanssa.

 

Mission Zero Foodprint -hanke kokoaa ravintola- ja ruokapalvelualan yrityksiä, kehittäjiä ja sidosryhmiä yhteiskehittämään ravintoloiden toimintaprosesseja kohti hiilineutraaliutta. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään digitaalisia työkaluja sekä pilotoidaan uusia toimintamalleja yhdessä Uudenmaan ravintoloiden kanssa. Forum Virium Helsinki vastaa hankkeen koordinoinnista ja Laurea-ammattikorkeakoulu toimii hankkeen toisena osatoteuttajana. Hankkeen rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto.

Kuva: Helsinki Marketing, Jussi Hellsten

Lisätietoja

Kuva

Annamaria Rossi

#circulargreenblocks #fiksukaupunki
puh. +358 50 491 2270
annamaria.rossi(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös