Metropolia liittyi Forum Virium Helsingin jäseneksi

Artikkelikuva: Metropolia liittyi Forum Virium Helsingin jäseneksi

Metropolia Ammattikorkeakoulu liittyi Forum Virium Helsingin (FVH) yhteisöön keväällä. Haastattelimme Metropolian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) johtajaa Anna-Maria Vilkunaa ja Metropolian Älykkäämmän liikkumisen osaamiskeskittymän projektijohtajaa Harri Santamalaa jäsenyydestämme.

Metropolia haluaa erityisesti kehittää toimintaansa aktiivisen verkostotoimijan suuntaan ja he haluavat olla mukana ratkaisemassa isoja yhteiskunnallisia haasteita yhteistyössä Forum Viriumin sekä muiden toimijoiden kanssa.

– Mikä innosti teitä lähtemään mukaan Forum Virium Helsingin jäseneksi?

”Pääsemme näkemään ja vaikuttamaan mihin suuntaan Helsingin kehityshankkeita viedään. FVH:llä on kiinnostavat verkostot niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, yhtiö on merkittävä toimija innovaatioekosysteemeissä”, Anna-Maria Vilkuna totesi.

– Mikä Forum Virium Helsingin tekemisessä on herättänyt erityisen kiinnostuksen?

”Forum Virium Helsinki toimii Helsingin kaupungin aktiivisena äänenä erityisesti TKI-hankkeiden maailmassa. FVH tarjoaa yhdessä kaupungin kanssa kiinnostavia kokeilualustoja, joilla kaupunkilaiset, yritykset ja korkeakoulut voivat yhdessä tarttua kiinnostaviin ja tärkeisiin kehittämisteemoihin. FVH:n toimintamalli on kokeileva ja kannustava ja erityisesti meitä on innostanut kaupungin kaduilla ihan oikeiden kaupunkilaisten kanssa tehtävä hankeyhteistyö. FVH on myös kansainvälinen toimija ja avaa kiinnostavia kumppanuuksia”, Harri Santamala sanoi.

Harri Sastamala SOHJOA-hankkeen robottibussin kyydissä.

– Millaista yhteistyötä toivotte syntyvän Forum Virium Helsingin kanssa?

”Toivomme yhteistyömme jatkuvan ja monipuolistuvan entisestään erilaisten TKI-hankkeiden muodossa eri toimialoilta. Olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä älykkään liikkumisen teemoissa. Nyt toivomme yhteistyön laajenevan esimerkiksi hyvinvointiteknologiaan ja laajemmin hyvinvointi- ja terveyspalveluluihin. Metropolia on merkittävä teknologian alan sekä terveys- ja hyvinvointialan kouluttaja ja kehittäjä, joten mahdollisuuksia on rajattomasti”, Anna-Maria Vilkuna sanoi.

– Miten Helsingistä tulisi Euroopan älykkäin kaupunki, entä maailman toimivin? 

”Euroopan älykkäin kaupunki panostaa kaupungin energiankulutukseen ja liikenteeseen. Jos saisimme liikenteen päästöt ja määrät kuriin parantaen samalla asukkaiden liikkumisedellytyksiä olisimme matkalla kohti toimivinta kaupunkia.  Kaupunki voi myös edelleen kehittää palvelujaan niin, että teknologiaa hyödynnetään aidosti asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä”, Harri Santamala visioi.

– Millaista yhteistyötä olette tehneet Helsingin kaupungin kanssa?

”Yhteistyöllä Helsingin kaupungin kanssa on meillä pitkät perinteet. Kaupunki on koko ammattikorkeakoulun historian ajan ollut merkittävimpiä kumppaneitamme. Kaupungin innovaatiorahaston tukemissa hankkeissa olemme kehittäneet yhdessä muun muassa kaupunginosien yhteisöllisyyttä, polkupyöräilyä tukevia ratkaisuja ja ikäihmisten terveys- ja hyvinvointipalveluja. Metropolian ”Nuuskija-bussi”, joka mittaa kaupunki-ilman laatua, on varmasti monelle tuttu näky katuliikenteessä. Viime aikoina merkittävimpiä yhteistyön esimerkkejä ovat olleet liikkumiseen liittyvät hankkeet, erityisesti robottibussit”, Harri Santamala sanoi.

Toivotamme Metropolian lämpimästi tervetulleeksi Forum Virium Helsingin jäsenyritysten joukkoon! Muita jäseniämme ovat Helsingin kaupunki, Affecto, CGI, Demos Helsinki, Elisa, Helen, IBM, Sitra, Sponda, Tekes, Telia, Tieto, VTT ja Yleisradio. Kehityshankkeisiimme osallistuu lisäksi lukuisia muita yhteistyökumppaneita.

Lue myös