Lisää aikaa oppimiselle – Helsingin uudet haasteet julkaistu!

Artikkelikuva: Lisää aikaa oppimiselle – Helsingin uudet haasteet julkaistu!

Helsingin kaupungin opetussektorin toinen nopeiden kokeiluiden ohjelma starttasi 6. marraskuuta haasteiden julkaisun myötä. Yritysten on mahdollista tarjota ratkaisuja kolmeen opettajien muotoilemaan haasteeseen.

Parhaat ehdotukset valitaan neljän kuukauden mittaiseen tuotekehitysjaksoon, jonka tavoitteena on auttaa yritystä tekemään tuotteestaan mahdollisimman hyödyllinen koulun kannalta. Ohjelman rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Haasteet ovat seuraavat:

  1. Lean Teaching – Miten voisimme tehostaa opetusta esimerkiksi automatisoimalla tai poistamalla tylsiä ja mekaanisia tehtäviä?
  2. Oman oppimisen näkyväksi tekeminen. ”Mä oon timanttia!” – Kuinka löytää ja näyttää oman osaamisen parhaat puolet?
  3. Babel Fish. ”Hei, nyt mä tajusin!” – Kieli ja käännösteknologia koulunkäynnin tukena.

Haasteet muotoiltiin syksyn aikana opettajien kanssa järjestetyissä työpajoissa.

Olen todella ylpeä meidän opettajista, jotka syysloman alla innostuivat ideoimaan kehittämiskohteista koulusta ja muotoilemaan niitä yrityksille haasteiksi,” kertoo projektipäällikkö Matti Hämäläinen Forum Virium Helsingistä.

Haasteet lähestyvät tälläkin kerralla koulutyön arkea eri näkökulmista. Yksi yhteinen nimittäjä haasteista kuitenkin löytyy.

Voisi sanoa, että näiden haasteiden yhteinen tavoite on saada lisää aikaa oppimiselle. Oppilaiden mielestä se varmaan tarkoittaa, että viikkoa aikaisemmin kesälomalle,” naurahtaa yritysasiamies Raigo Megerild Helsingin kaupungilta.

Opettajat keskeisessä roolissa

Opettajat ovat olleet koko ajan nopeiden kokeilujen ohjelmassa keskeisessä roolissa muotoilemassa haasteita ja valitsemassa yhteiskehitettäviä tuotteita. Nyt opettajien rooli korostuu jo tarjousvaiheessa.

Teimme tällä kertaa niin, että jokaisessa tarjouspyynnössä on merkitty yhteystietoihin myös opettajat. Yritykset voivat olla yhteydessä suoraan kouluihin jo ennen tarjouksen jättämistä ja pallotella ideoita opettajien kanssa. Tai käydä vaikka seuraamasta koulun arkea ja miettiä, miten heidän ratkaisunsa voisi auttaa esimerkiksi opettajan käytännön arkea eli vastata ensimmäiseen haasteeseen”, kertoo Megerild. ”Itse asiassa tämäkin idea tuli opettajilta”, Megerild lisää.

Yritysten on mahdollista jättää tarjouksensa 7.1.2019 mennessä oppimisenuusiaika.fi-sivuston kautta. Lue lisää nopeista kokeiluista täältä.

Kokemuksia ensimmäisestä ohjelmasta

Ensimmäinen Helsingin opetussektorin nopeiden kokeiluiden ohjelma käynnistyi jo syyskuussa, kun 10 yritystä valittiin mukaan. Kehittämistyöhön on osallistunut noin 25 Helsingin kaupungin opettajaa ja useita satoja oppilaita. Käytännössä yritysten tuotteita on käytetty osana opetusta, ja yhteiskehittäminen on suunniteltu yhdessä koulujen ja yritysten kanssa. Kaikista kokeiluista on laadittu sopimus ja esimerkiksi yritysten tietoturvallisuusasiat on tarkistettu.

Näyttäisi siltä, että suurin osa valituista yrityksistä pyrkii nopean kokeilun ohjelman kautta saamaan yleistä asiakasymmärrystä. Muutamalla yrityksellä on selkeä kehittämistavoite, kuten esimerkiksi tuotteen räätälöiminen kouluun sopivaksi tai jonkin uuden ominaisuuden kehittäminen,” summaa yritysasiamies Raigo Megerild Helsingin kaupungilta.

Nopeiden kokeiluiden ohjelman taustalla on Helsingin kaupungin strategian mukainen tavoite toimia innovaatioalustana, jossa yrityksen voivat kehittää uusia tuotteita ja palveluita kaupunkilaisten kanssa. Opetussektorilla tätä toimintamallia rakennetaan 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt –hankkeen puitteissa. Tällä hetkellä palveluvalikoimaan kuuluu nopeiden kokeilujen ohjelma, mutta tavoitteena on luoda palveluita myös yrityksille, joiden tuote on varhaisemmassa kehitysvaiheessa.

oppimisenuusiaika.fi

#oppimisenuusiaika

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Strategian Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen tavoitteena on vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita. Hanke tukee Helsingin kaupungin tavoitetta olla kokeilu- ja kehittämisalustana yritysten palveluille ja tuotteille.

Nopeat kokeilut saavat rahoituksensa pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta. Seuraavat haasteet julkaistaan marraskuussa ja uusi nopeiden kokeiluiden ohjelma alkaa tammikuussa 2019.

Kuva: Riku Pihlanto / Helsingin kaupunki

Lisätietoja

Kuva

Matti Hämäläinen

puh. +358 40 626 7995
matti.hamalainen(at)forumvirium.fi

Lue myös