Linked events -aamiaistilaisuus ja työpaja 17.2.

Artikkelikuva: Linked events -aamiaistilaisuus ja työpaja 17.2.
Linked events -aamiaistilaisuus 17.2. tarjosi katsauksen kaupunkien avoimen tapahtumatiedon hyödyntämismahdollisuuksiin. Tutustu tilaisuuden taltiointeihin ja inspiroidu hyödyntämään avointa dataa omassa liiketoiminnassasi.
Helsingin kaupungin tapahtumarajapinnan ja kaupunkien avoimen tapahtumatiedon hyödyntämismahdollisuuksista kerrottiin aamiaistilaisuudessa keskiviikkona 17.2.2016. Tilaisuuden puheenvuorojen taltioinnit löytyvät alta.
Kiitämme lämpimästi kaikkia osallistujia ja tilaisuuden alustajia!

Aamiaistilaisuuden keskusteluja jatkettiin alustusten jälkeen työpajoissa, joissa pohdittiin muun muassa tapahtumatiedon yhtenäisyyteen, kuvien käyttöön ja palvelulupaukseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi työstettiin ehdotuksia tapahtumarajapinnan jatkokehittämiseen. Työpajojen tuloksista kerrotaan myöhemmin.
Linked events -aamiaistapaaminen ja työpajat järjestettiin osana Forum Virium Helsingin koordinoimaa Kuutoskaupunkien rajapintayhteistyötä, jossa Suomen kuusi suurinta kaupunkia yhdenmukaistavat avoimia rajapintojaan. Yhteistyö on osa 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihanketta. Kärkihankkeessa datan avaaminen tuodaan osaksi kuutoskaupunkien normaalia toimintaa ja tarjotaan kaupunkien tuottamaa dataa mahdollisimman laajasti kenen tahansa käyttöön. Kaupunkien yhteistyön tavoitteena on helpottaa avoimen datan hyödyntämistä, vauhdittaa datapohjaisen liiketoiminnan kehittymistä ja laajentaa siihen perustuvia markkinoita monen kaupungin alueelle.
Otteita Linked events -tapahtuman alustuksista ja esityksistä:
Lisätietoja:

Lue myös