LEHDISTÖTIEDOTE: Forum Virium Helsinki valmensi pk-yrityksiä kasvuun

Suurten ja pienten yritysten välisestä yhteistyöstä erittäin positiivisia kokemuksia

Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu on tuottanut osana Forum Virium Helsinki -klusterin toimintaa digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yrityksille Kasvuohjelma 1 –nimisen kehittämisohjelman. Yhdeksän kuukauden pituisen Kasvuohjelman päätöstilaisuus pidettiin tiistaina 28.11. Nokia Oyj:n isännöimänä Nokian pääkonttorilla Espoossa.

Ohjelmaan valitut 12 pk-yritystä ovat digitaalisten sisältöjen ja pelialan nousevia kykyjä, joiden osaaminen edustaa jopa alan kansainvälistä kärkeä. Mukana ohjelmassa ovat olleet mm. mobiilipelien flash lite –teknologian maailman huippuihin kuuluva Aniway Oy ja Nightwishin mobiililehden toteuttanut Provisual Oy.

Kasvuohjelma on antanut yrityksille eväitä selviytyä useista yritystoiminnan kasvuun liittyvistä haasteista. Ohjelman parhaana antina osallistujat pitivät yrityskohtaisesti suunniteltua valmennusta.

Forum Virium Helsingille sekä sen jäsen- ja kumppaniyrityksille Kasvuohjelma on tarjonnut mahdollisuuden luoda kontakteja alan innovatiivisiin pk-yrityksiin sekä päinvastoin. Suurten ja pienten yritysten välisestä yhteistyöstä on Kasvuohjelmassa saatu erittäin positiivisia kokemuksia, ja tätä yhteistyötä tullaankin kehittämään jatkossa.
– Kasvuohjelman yhtenä tärkeänä tehtävänä on ollut toimia puolueettomana puhemiehenä Forum Virium Helsingin jäseninä olevien suuryritysten ja alan pk-yritysten välillä sekä edesauttaa yhteyksien syntymistä, korostaa hankkeen projektipäällikkö Esa Blomberg.

– Haluamme tehdä yhteistyötä Kasvuohjelman kaltaisen hankkeen kanssa, jossa meillä on mahdollisuus tutustua valikoituun ja kiinnostavaan yritysjoukkoon. Jatkossakin tarkoituksemme on olla vahvasti mukana uuden liiketoiminnan kehittämisessä, kommentoi johtaja Jari Pasanen Nokian Multimedia-liiketoimintayksiköstä.

Kasvuohjelman päätöstilaisuudessa osallistujille diplomit jakanut Helsingin ylipormestari Jussi Pajunen painotti alueellisen kilpailukyvyn merkitystä:
– Helsingin kaupungin osin rahoittama Forum Virium Helsinki on erittäin keskeinen toimija kehitettäessä Helsingin seudun kilpailukykyä kansainvälisen tason huippuosaamisessa. Monilla aloilla seudun kansainvälinen kilpailukyky vaikuttaa myös koko Suomen talouteen.

LISÄTIETOJA:
Projektipäällikkö Esa Blomberg
puh. 050 328 1280, esa.blomberg(at)forumvirium.fi

Kasvuohjelma

Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu on tuottanut osana Forum Virium Helsinki
-klusterin toimintaa digitaalisten sisältöjen ja palvelujen kasvuyrityksille kehittämisohjelman, Kasvuohjelman. Se on kasvuyrityksille räätälöity liiketoimintaosaamisen kehittämiskokonaisuus, joka tarjoaa työkaluja yritysten johdolle ja kehittämistehtävissä toimiville.Kasvuohjelma 1:n tavoitteena on ollut mukaan valittujen 12 pk-yrityksen kasvun tukeminen. Ohjelma käynnistyi maaliskuussa 2006.
Kasvuohjelma on toteutettu yhteistyössä Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun (Helia), Culminatum Ltd Oy:n Digitaalisen median, sisältötuotannon ja oppimispalvelujen osaamiskeskuksen ja Digitaalisen sisältötuotannon kehittämisyhdistys Diges ry:n kanssa.
Forum Virium Helsingin jäsenistö on isännöinyt Kasvuohjelman koulutustilaisuuksia.

Forum Virium Helsinki
Forum Virium Helsinki on digitaalisten palveluiden kehittämiseen keskittyvä klusteri. Klusteri on perustettu alan merkittävän yritysjoukon toimesta ja yritysten lisäksi klusterissa ovat mukana keskeisessä roolissa Helsingin kaupunki sekä julkishallinnon avaintoimijoita. Forum Virium Helsinki tähtää toiminnallaan nopeaan ja käyttäjälähtöiseen innovointiin sekä kansainväliseen näkyvyyteen suomalaisille digitaalisille palveluille.

KASVUOHJELMA 1:EEN OSALLISTUNEET YRITYKSET

ADAGE OY (2001)
www.adage.fi
”Tavoitteena kilpailukyky – Parannamme asiakkaidemme tuotteiden kilpailukykyä korkeatasoisen tutkimuksen ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun keinoin.”
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Janne Tompuri
Puh. 050 375 9473,

janne.tompuri@adage.fi

T�m� s�hk�postiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen p��lle n�hd�ksesi osoitteen.

ANIWAY OY (+ Air Dice Games Oy) (1999)
www.aniway.fi, www.airdice.com
”Aniway Ltd. is the leading mobile Flash Lite game developer.”
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Miikka Lyytikäinen
Puh. 050 570 9286,

miikka.lyytikainen@aniway.fi

T�m� s�hk�postiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen p��lle n�hd�ksesi osoitteen.

ASUNTOPALVELU MARKKU KULOMÄKI OY (1982)
www.skh.fi
” Kiinteistöhallinta SKH on edelläkäviä uusien ratkaisujen kehittämisessä ja hyödyntämisessä asunto-osakeyhtiöiden isännöinnissä. ”
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Markku Kulomäki
Puh. 050 574 7107,

markku.kulomaki@skh.fi

T�m� s�hk�postiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen p��lle n�hd�ksesi osoitteen.

EFEKTIPISTE OY (1999)
www.sisustus.com
”Asumisen uusi ulottuvuus, sisustaminen alkaa verkosta – The New dimension of living starts from the web”
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Nuutinen
Puh. 040 592 5642,

kari.nuutinen@efekti.com

T�m� s�hk�postiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen p��lle n�hd�ksesi osoitteen.

EXIFORMAT OY (2004)
www.exiformat.com
”EXIFORMAT-teknologia on käänteentekevä ratkaisu vuorovaikutteisiin
moninäyttöesityksiin ja sisältöjen tuotantoon. EXIFORMAT-virtuaalitila rakentuu
suurista näyttöpinnoista, jotka yhdessä vuorovaikutteisten käyttöominaisuuksien
kanssa muodostavat synkronoidun kokonaisuuden. EXIFORMAT-sisältöjä on helppo
päivittää, monistaa ja jaella.”
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Timo Koho
Puh. 040 729 7453,

timo.koho@exiformat.com

T�m� s�hk�postiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen p��lle n�hd�ksesi osoitteen.

IRONSTAR HELSINKI OY (2005)
www.ironstarhelsinki.com
”Ironstar Helsinki Oy tuottaa ja tuo markkinoille itse kehittämiään yhteisöllisiä ja käyttäjän luovuutta korostavia mobiilimoninpelejä ja niihin kytkettyjä www-palveluita.”
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Joakim Achrén
Puh. 0500 625 398,

joakim.achren@ironstarhelsinki.com

T�m� s�hk�postiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen p��lle n�hd�ksesi osoitteen.

MEDIATONIC OYJ (2000) (A4 Media Oy, Ideakone Oy, Tezoma Solutions Oy)
www.mediatonic.fi , www.a4media.fi, www.ideakone.com, www.tezoma.com
”Mediatonic Oyj tekee digitaalisia sisältöjä ja markkinointipalveluja sekä toimii media- ja asiakkuudenhallinnan operaattorina.”
Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Tanu-Matti Tuominen
Puh. 0500 593 001,

tanu-matti.tuominen@mediatonic.fi

T�m� s�hk�postiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen p��lle n�hd�ksesi osoitteen.

PREWISE FINLAND OY (2004)
www.prewise.fi
”Prewise on tiedon markkinoinnin asiantuntijayritys, joka tarjoaa myynnin ja asiakkuuden tukipalveluja, prosessien jalkautusratkaisuja sekä osaamisen kehittämisen järjestelmiä ja palveluja digitaalisissa kanavissa.”
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Timo Raaska
Puh. 0500 475 360,

timo.raaska@prewise.com

T�m� s�hk�postiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen p��lle n�hd�ksesi osoitteen.

PROVISUAL OY (1994)
www.provisual.fi
”Provisual Oyn pelikenttä on musiikki- ja elokuvateollisuudessa.
Teemme businesta teille ja meille yhteisöllisinä mobiili- ja web konsepteilla nimeltään Fanplugged.”
Lisätietoja: Toimitusjohtaja, tuottaja Sami Hokkanen
Puh. 050 376 6407,

sami@provisual.fi

T�m� s�hk�postiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen p��lle n�hd�ksesi osoitteen.

RABBIT FILMS LTD. OY (2001)
www.rabbitfilms.com
”Rabbit Films is an Independent TV and film production company, which creates and controls youth brands. Company’s mission is to develop, provide and implement content for youth segments and next generation consumers using efficiently characteristics, needs and interaction between different kind of medias. ”The Dudesons” is an extreme stunts comedy that features the wild antics of four hilarious, lifelong friends and their crazy lives in the Arctic Circle.”
Lisätietoja: Toimitusjohtaja, partneri Jarno Laasala
Puh. 050 330 5283,

jarno.laasala@rabbitfilms.com

T�m� s�hk�postiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen p��lle n�hd�ksesi osoitteen.

TUOTANTOTALO TALVI OY (2002)
www.talvi.fi
”Talvi Productions is a commercial film production company which creates spectacular commercial films in a very efficient way.”
Lisätietoja: Toimitusjohtaja, partneri Pekka Korpela
Puh. 040 820 6770,

pekka.korpela@talvi.fi

T�m� s�hk�postiosoite on suojattu roskapostia vastaan, tarvitset javascripttituen p��lle n�hd�ksesi osoitteen.

ÄLYPÄÄ OY-SMARTHEAD LTD (2003)
www.alypaa.com
”Älypää luo yhteisöllisiä tietovisasovelluksia ja sisältöjä nettiin ja
mobiiliin.”
Lisätietoja: Kehitysjohtaja Antti Sipinen
Puh. 0500 416 262,

antti.sipinen@alypaa.fi

Lue myös