Kuutoskaupunkien Avoin data -yhteistyöhanke käyntiin

Artikkelikuva: Kuutoskaupunkien Avoin data -yhteistyöhanke käyntiin
Helsinki on mukana kuuden suurimman kaupungin yhteisessä Avoin data -kärkihankkeessa, joka toteuttaa uutta 6Aika-strategiaa. Kuutoskaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku) edistävät hankkeessa yhteisvoimin julkisten tietovarantojen avaamista sekä edesauttavat avoimeen dataan pohjautuvien älykkäiden palvelujen syntymistä.
 
Hankkeen pääkohderyhmänä ovat yritykset, joita halutaan aktiivisesti mukaan kertomaan omista datatarpeistaan, kehittämään standardeja ohjelmointirajapintoihin, hyödyntämään kaupunkien avaamaa dataa sekä avaamaan omaa dataansa muiden käyttöön.
 
Avoin data -kärkihanke jakautuu kaupunkikohtaisiin osahankkeisiin. Päähanketta hallinnoi Tampereen kaupunki. Helsingin osahankkeesta saa lisätietoja hanketta koordinoivalta Hanna Niemi-Hugaertsilta (hanna.niemi-hugaerts [at] forumvirium.fi) tai HRI:n projektipäällikkö Tanja Lahdelta (tanja.lahti [at] hel.fi).
 
Pilotti- ja kokeiluhankkeiden haku käynnissä
 
Kärkihankkeen rinnalla 6Aika-strategiasta rahoitetaan myös pilotti- ja kokeiluhankkeita, joita toteutetaan eri toimialoilla yhteistyössä yritysten ja kehittäjien kanssa. Hankehaku on parhaillaan käynnissä ja päättyy 27.2.2015. 
 
6Aika-hausta järjestettiin Helsingissä infotilaisuus keskiviikkona 21. tammikuuta. Tilaisuuden materiaalit:
 
 
 

Lue myös