Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen palkitsi Helsinki Region Infosharen vuoden saavutuksena

Artikkelikuva: Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen palkitsi Helsinki Region Infosharen vuoden saavutuksena

Kaupunginjohtajan vuoden saavutus -kilpailun on voittanut Helsinki Region Infoshare (HRI). Helsinki Region Infoshare on avoimen datan verkkopalvelu, josta kuka tahansa voi hakea maksutta tietoa Helsingin seudusta ja käyttää sitä päätöksentekoon, hyödyntää sovelluksiin tai rakentaa tietojen pohjalta uusia palveluja.

Palkintoperusteiden mukaan HRI -verkkopalvelu on toiminut uraauurtavana esimerkkinä avoimen datan avaamisessa Helsingin kaupungin lisäksi niin kuntasektorilla kuin valtionhallinnossakin. Tiedon avaaminen lisää hallinnon sisäistä tehokkuutta sekä parantaa demokratiaa ja kansalaisaktiivisuuden edellytyksiä.

”Helsinki Region Infosharen mallia voidaan soveltaa paitsi valtakunnan tasolla myös kansainvälisesti. Mikäli julkinen sektori, yritykset ja muut toimijat avaavat dataansa systemaattisesti, mahdollistaisi se tulevaisuudessa entistä monipuolisempien ja halvempien sähköisten palvelujen kehittämisen” tuomariston puheenjohtaja, kaupungin henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo sanoo.

Verkkopalvelussa on tällä hetkellä noin tuhat erilaista tietoaineistoa, muun muassa seudun elinoloista, taloudesta, hyvinvoinnista, työllisyydestä ja liikkumisesta.

Hankkeen ajatuksena on, että julkisen tiedon avaaminen lisää kansalaisten tietoa ja ymmärrystä asuinseutunsa ja -kuntansa kehityksestä, mikä puolestaan parantaa kansalaisaktiivisuuden edellytyksiä. Hankkeen tavoitteena on, että 2014 alkaen tiedon avaaminen ja verkkopalvelun operointi sujuu osana kuntien normaalia toimintaa. Palvelua kehitetään ja laajennetaan käyttäjien kokemuksia kuunnellen.

Hankkeen projektipäällikkö Pekka Vuori Helsingin kaupungilta kehottaakin kaupunkilaisia ideoimaan uusia käyttötapoja datalle. ”Asukkaat ja yhteisöt voivat kirjoittaa sivustolle toiveita millaisia tietoja kaupungit voisivat avata, ja myös ideoida käyttötapoja mitä näillä datoilla voisi tehdä”.

Hankkeesta vastaavat rahoittajien ja toteuttajien muodostama ohjausryhmä, Helsingin kaupungin tietokeskus ja Forum Virium Helsinki. Hanketta rahoittavat Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Lisäksi valtiovarainministeriö on myöntänyt hankkeelle kuntien yhteistoiminta-avustusta.

Kaupunginjohtajan vuoden saavutus -kilpailu on tarkoitettu Helsingin kaupungin henkilöstölle ja työyhteisöille. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen haluaa kilpailuilla kannustaa henkilöstöä tarkastelemaan työympäristöään ja toimintatapojaan uusista näkökulmista. 

Lue myös http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/hri-tanssi-tahtien-kanssa/

 
 

Lue myös