Kasvuvalmennuksen uuden valmennettavat yritykset edustavat toimialan laajaa kirjoa

Kasvuvalmennukseen on tähän mennessä valittu kaikkiaan 18 yritystä, joista viimeisimpinä

Apprix Oy

Cesim Oy

Floobs Oy

Futuremark Oy

Futurice Oy ja

Vailoma Oy.

Nyt valitut yritykset laajentavat entisestään Kasvuvalmennuksen monipuolista yritysryhmää. Joukossa on sekä uusia, vasta beta-vaiheessa olevia lupaavia start-upja kuin jo pidempään toimineita oman erikoisalansa eturivin yrityksiä. Valinnoissa painotettiin erityisesti yritysten kansainvälistymispotentiaalia.

Lue myös