Kasvuvalmennukseen on valittu jo 26 yritystä

Artikkelikuva: Kasvuvalmennukseen on valittu jo 26 yritystä

Alkuvuoden aikana on Helsingin elinkeinopalvelun rahoittamaan ja Forum Virium Helsingin tuottamaan Kasvuvalmennukseen ehditty valita kolmella hakukierroksella jo 26 yritystä kaikkiaan 40 hakijan joukosta. Osallistujat muodostavat mielenkiintoisen kokonaisuuden eri aloilla toimivia ja eri ikäisiä yrityksiä:

AlphaSense Oy, Codento Oy, Core Factory Oy, Designshopoutlet.com, Eedu Oy, Exaget Oy, Fluid Intraction Oy, Gapps Oy, Great Branding Oy, Gruupz Oy, HELBUS Helsinki School of Business Oy, Lingsoft Oy, Ludus Helsinki Oy, Midaxo Oy, MobileCV Oy, Musopia Oy, Papilio Management Oy, Pieni piiri Oy, Really Helsinki Oy, Sales Interactive Oy, Scoopinion Oy, Screen.io Oy, Systencess Oy, Tinnoff Oy, Traxmeet Oy ja Zetta Media Oy

”Yksi hankkeen tekemisen suola on, kun voi huomata yritysten todella hyötyvän asiantuntijoiden osaamisesta ja kontakteista. Pienilläkin panostuksilla on saatu aikaan hienoja edistysaskeleita ja uusia avauksia”, toteaa hankkeen vastaava tuottaja Kaisa Sibelius.

Digitaalisuuden murros koskettaa yhä useampaa yritystä

Uudenlaisia palveluita, tuotteita ja toimintatapoja syntyy paitsi uusissa, myös uudistuvissa yrityksissä. Digitaalisuuden tuoma murros koskettaa yhä useampia toimialoja. Tuloksena moni perinteisiin takertuva toimija ajautuu vaikeuksiin. Uusia mahdollisuuksia avautuu niille, jotka havaitsevat ja hyödyntävät muutoksia.

Kasvuvalmennus-ohjelma luotiin vuonna 2006. Aluksi tavoitteena oli vauhdittaa digitaalisen alan yrityksiä, joiden liiketoiminta perustui skaalautuviin ohjelmistoihin ja aineettomaan pääomaan. Viime vuosina digitaalisuus on laajentunut itsenäisestä toimialasta joka puolelle ulottuvaksi muutosvoimaksi.

Kehityksen myötä Kasvuvalmennus-ohjelman kohderyhmää on nyt laajennettu innovatiivisiin pk-yrityksiin, joille digitaalisuus on mahdollisuus. Keskeistä on oikea-aikaisuus: ulkopuolista sparrausta ja innovaatioita tarvitaan ajoissa, mahdollistamaan kasvua ja estämään ennalta vaikeuksia.

Tasapainoinen toimialarakenne on osa hyvinvointia

Kasvuvalmennus-ohjelmaan hakevia yrityksiä arvioidaan sekä kasvupotentiaalin että yritysekosysteemin kannalta. Painopisteinä ovat kansainvälistettävien tuotteiden ja palveluiden kehittäjien ohella kaupunkilaisia tai toisia helsinkiläisiä yrityksiä hyödyttävien palveluinnovaatioiden tarjoajat.

Helsingin elinkeinorakenteen näkökulmasta Kasvuvalmennus-ohjelma tarjoaa lisäkeinon monimuotoisuuden ja dynamiikan edistämiseen. Valmennuksen ulottaminen myös muutosvaiheessa oleville perinteisille toimialoille parantaa esimerkiksi valmistavan teollisuuden yritysten edellytyksiä löytää uusia kasvupolkuja.

Kasvuvalmennukseen on vuodesta 2006 alkaen osallistunut lähes 200 yritystä useamman sadan hakijan joukosta. Mukana ovat olleet esimerkiksi Suomen nopeimmin kasvanut yritys Eniram (Deloitte 2011), Suomen paras työpaikka Futurice (Great place to work 2012), ensimmäinen suomalainen kansainvälisen Seedcamp-kasvuyrityskilpailun voittaja Holvi sekä vuoden helsinkiläinen yritys Rabbit Films (Helsingin yrittäjät 2011).

Tukea kasvu- ja muutosvaiheiden ennakointiin, suunnitteluun ja toteutukseen

Kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevat yritykset voivat hakea Kasvuvalmennukseen helposti verkossa. Valinnat ja valmennuksen yrityskohtaiset painotukset tapahtuvat haastatteluiden perusteella. Valmentajiksi on valittu Suomen eturivin konsultteja eri osaamisalueilta, strategia- ja lakiasioista talouteen ja markkinointiin.

Toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille Kasvuvalmennus tuo mahdollisuuden kiihdyttää kasvua käyttämällä korkeatasoisia asiantuntijapalveluita ilman suurta rahoitustarvetta. Pidempään toimineille yrityksille Kasvuvalmennus tarjoaa joustavan tavan kartoittaa uusia kasvusuuntia sekä sysäyksen jatkaa kasvua.

Kasvuvalmennus-ohjelmaan valitaan vuosittain 30-40 yritystä. Ohjelma yhdistää yritykset heille parhaiten sopiviin asiantuntijoihin ja tukee valmennuskustannuksissa.

Vielä ehtii hakea

Kasvuvalmennuksen viimeinen hakukierros on avoinna kesälomakauden jälkeen, 27.8. asti.
Valinta valmennukseen tapahtuu verkkohakemuksen ja haastattelujen perusteella. Kaikkiaan valintaprosessi kestää noin kaksi viikkoa.

Lisätietoa Kasvuvalmennus-ohjelmasta: www.forumvirium.fi/kasvuvalmennus

 

Kaisa Sibelius, vastaava tuottaja, Forum Virium Helsinki

Puh. 040 570 1317

Email kaisa.sibelius[at]forumvirium.fi

 

Lue myös