Kasvu vauhtiin yrityskohtaisen valmennuksen avulla – haku Kasvuvalmennukseen käynnissä

Forum Virium Helsinkiin liittyvä Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun pk-yritysten kehittämispalvelu tarjoaa yhdessä Digitaaliset sisällöt -osaamiskeskuksen kanssa yrityskohtaisesti räätäläitävää tukea pk-yrityksille kasvuun ja kehittymiseen.

KASVUVALMENNUS
– KEHITYSHANKE OMAN YRITYKSEN TARPEISIIN

Kasvuvalmennus tarjoaa yrityskohtaisen kehittämisohjelman kasvuhakuisille ja -kykyisille digitaalisia sisältöjä ja palveluita tuottaville pk-yrityksille.

Kasvuvalmennus nopeuttaa yritysten palveluiden kehittämistä, tukee siirtymistä
uusille markkinoille tai liiketoiminta-alueille ja antaa eväitä toiminnan kehittämiseen.

Kullekin Kasvuvalmennukseen valitulle yritykselle nimetään oma vastuuvalmentaja, jonka kanssa laaditaan yrityskohtainen kehittämisohjelma. Se toteutetaan tiiviinä kokonaisuutena enintään 12 viikossa. Ohjelmassa on yrityskohtaista valmennusta enintään 15 päivää, josta vastuuvalmentajan osuus on enintään 5 päivää.

Yrityksen omavastuuosuus on 20% valmennuskustannuksista. Mikäli yritys käyttää kaikki 15 valmennuspäivää, niin kustannus on n. 2.600 e + alv.

KOHDERYHMÄ
Kasvuvalmennus on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla toimiville kasvuhakuisille ja -kykyisille pk-yrityksille, jotka toimivat digitaalisten sisältöjen ja palvelujen alueella.tuottaa esim. viihde- ja mobiilipalveluihin, monikanavaviestintään, liikenteenohjaukseen, terveydenhuoltoon tai koulutukseen liittyviä palveluita.

Valmennukseen voidaan valita vuonna 2007 enintään 20 yritystä.

HAKU JA VALINTA
Valmennukseen voi hakea joustavasti 30.9.2007 asti.

Osallistujat valitaan hakemusten ja asiantuntijaraadin haastattelun perusteella.

HUOM! Hakemus on jätettävä 12.3.2007 klo 12 mennessä, mikäli yritys haluaa viikolla 12 kokoontuvan raadin haastatteluun.

VALMENTAJAT
Valmennuksessa käytetään yrityskohtaista vastuuvalmentajaa, jolla on apunaan yrityksen tarpeiden mukaan valittavia asiantuntijoita.

Culminatum Ltd Oy hankkii valmennusta avoimella, jatkuvalla Kasvuvalmennuksen ajan kestävällä tarjouskilpailulla. Valmentajat muodostavat poolin, josta tehdään hankintapäätökset yrityskohtaisesti.

LISÄTIETOA KASVUVALMENNUKSESTA:

Vastaava tuottaja Kaisa Sibelius
Uudenmaan Digitaaliset sisällöt -osaamiskeskus
Culminatum Ltd Oy

puh. 040 570 1317
kaisa.sibelius(at)culminatum.fi

Osoite:
Forum Virium Helsinki
Radiokatu 5 D, 00240 Helsinki

Lue myös