Kansalaiset visioimaan suomalaista tietoyhteiskuntaa

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut työn suomalaisen tietoyhteiskuntastrategian uudistamiseksi.  Kansalaisilla on mahdollisuus osallistua strategian visioluonnoksen kirjoittamiseen sivulla www.foresight.fi.

Ajatuksena on, että keskustelua voidaan käydä laajasti eri puolilla verkkoa ja yhteisöjä, ja eri keskustelut linkitetään yhteen Foresight.fi -foorumilla. Vision luonnoksen työstö avautuu 8.10.2009 alkaen Foresight.fi -sivuilla, josta löytyvät tarkemmat tiedot siitä miten työskentely tapahtuu.

Foresight.fi on Kansallisen ennakointiverkoston koordinoima foorumi tulevaisuuskeskustelusta kiinnostuneille kansalaisille, päätöksentekijöille ja asiantuntijoille. Tietoyhteiskuntaan liittyviä näkemyksiä voi linkittää foorumille 16.10.2009 asti ja kansalaiskeskustelusta esiin nousseet aiheet raportoidaan visioluonnosta tekevän ryhmän käyttöön. Valmis visioluonnos tuodaan jatkokeskusteluun Foresight.fi -foorumille 26.10.2009. Strategiaa työstetään myös sen myöhemmissä vaiheissa Foresight.fi -foorumilla.

Lähde: Sitran tiedote 7.10.2009

Lue myös