Ilmianna avointa dataa hyödyntävä suomalaisyritys

Artikkelikuva: Ilmianna avointa dataa hyödyntävä suomalaisyritys

Databusiness.fi –sivusto kerää listaa suomalaisista yrityksistä, jotka hyödyntävät avointa dataa liiketoiminnassaan. Tutustu sivuston nykyiseen listaan ja ilmoita oma tai tietämäsi avointa dataa hyödyntävä yritys mukaan listaan.

Sivustolla nyt löytyvän listan lisäksi voi inspiraatioksi tutustua  esimerkiksi Open Data Instituten tutkimuksen avoimen datan kaupallisesta hyödyntämisestä Britanniassa. ODI:n tutkimukseen vastanneista 270 yrityksistä 57% hyödynsi paikkatietoon, 43% liikenteeseen ja 42% ympäristöön liittyvää avointa dataa.

Helsinki Business Hub ja Forum Virium Helsinki ovat yhteistyössä käynnistäneet kartoituksen avointa dataa hyödyntävien yritysten vientipotentiaalista. Kartoituksen tavoitteena on tunnistaa, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia julkisen datan avaaminen yrityksille on synnyttänyt sekä erityisesti arvioida syntyneiden liiketoimintojen vientipotentiaalia. Kartoituksen avulla saadaan tietoa siitä, mitkä yritykset voivat hyödyntää avoimen datan osaamista myös kansanvälisessä liiketoiminnassa ja miten näiden yritysten toimintaa voidaan edistää.

Lue lisää:
http://databusiness.fi/2015/12/03/suomen-avoimen-datan-yritykset/

Lue myös