Helsinki Living Lab – käyttäjälähtöinen tuotekehitys teoriasta käytäntöön

Helsinki Living Lab -hanke on muuttanut käyttäjälähtöisen tuotekehityksen juhlapuheiden sanahelinästä käytännön todellisuudeksi. Vuonna 2006 käynnistynyt tutkimus- ja kehityshanke on tuotteistanut living lab -toimintamallin tehokkaaksi tavaksi testata ja kehittää tuotteita ja palveluita yhdessä käyttäjien kanssa. Saunalahden, Destian ja Keskon Helsingin Arabianrannassa toteuttamat kehityshankkeet ovat tuoneet hyötyjä niin yrityksille, alueen asukkaille kuin hankkeen rahoittajillekin. Forum Virium Helsingin ja Art and Design City Helsinki Oy:n toteuttama hanke on synnyttänyt uuden Helsinki Living Lab –konseptin. Helsinki Living Lab on myös otettu nyt päättyvän living lab -hankkeen ensimmäisen vaiheen jälkeen metropolialueen living lab -toimijoiden yhteiseksi kattobrändiksi.

Helsinki Living Lab -konseptissa käyttäjät – eli asukkaat, työssäkävijät, opiskelijat – otetaan mukaan kehittämään erilaisia tuotteita ja palveluita. Käyttäjiltä saadun palautteen perusteella tuotteet ja palvelut saadaan hiottua aikaisempaa paremmiksi. – Tekesin sekä hankkeessa mukana olleiden yritysten rahoittaman ja vuosina 2006-2008 toteutetun Helsinki Living Lab -hankkeen näkyvimmät tulokset ovat kolme onnistunutta tuotekehitysprojektia. Verkkolevy- ja sähköpostipalvelujaan testannut Saunalahti, liikenneinformaatiota välittävien taulujen toimintaa selvittänyt Destia ja päivittäistavarakaupan uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja kehittänyt Kesko olivat kaikki hyvin tyytyväisiä saamiinsa tuloksiin. Jokainen on myös ilmoittanut kiinnostuksensa jatkaa käyttäjälähtöistä tuotekehitystyötä Helsinki Living Lab –toimijoiden kanssa, kertoo hankkeessa alusta alkaen mukana ollut ja hiljattain Helsinki Living Lab prosessipäälliköksi nimitetty Janne Orava.

Nyt päättynyt ja samalla uuden sivun Helsinki Living Labin toiminnassa kääntävä hanke on myös parantanut yhteistoimintaa pääkaupunkiseudun yritysten, julkisten toimijoiden ja kehittäjien välillä. Helsinki Living Labin kokemuksia pystytään jatkossa hyödyntämään laajasti metropolialueen Living Lab -verkostossa, johon kuuluvat muun muassa Arabianrannassa, Otaniemessä, Aviapoliksessa ja Herttoniemessä toteutettavat kehityshankkeet.

Living Lab = käyttäjälähtöinen ja avoin innovaatioekosysteemi

Helsinki Living Lab -konsepti on herättänyt runsaasti huomiota myös kansainvälisesti. Konseptiin ovat käyneet tutustumassa useat ulkomaiset vierailijaryhmät, ja konseptia on myös markkinoitu kansainvälisesti muun muassa Pariisissa ja Berliinissä.

– Living lab on käyttäjälähtöinen ja avoin innovaatioekosysteemi, joka voidaan tuotteistettuna synnyttää myös Suomen ulkopuolelle. Euroopan jälkeen käännämme seuraavaksi katseemme Aasiaan, sanoo Orava. Tekesin ja yritysten rahoittaman Helsinki Living Lab -hankkeen loppuraportin tiivistelmä julkistettiin Masters of Arts 2008 -festivaalin yhteydessä järjestetyssä seminaarissa Helsingin Arabianrannassa 9.5.2008.

Raportin tiivistelmän voi ladata sähköisesti osoitteesta www.helsinkilivinglab.fi/hll_tekes_conference

Lisätietoja:
Helsinki Living Lab Prosessipäällikkö Janne Orava
p. 040 820 4842, janne.orava (at) forumvirium.fi
www.helsinkilivinglab.fi

Lue myös