Helsinki IBM:n Smarter Cities Challenge -ohjelmaan

Kaupunkitietoa yhdistetään ja visualisoidaan teknologian avulla

Helsinki on ainoana pohjoismaisena kaupunkina valittu Smarter Cities Challenge -ohjelmaan, jossa IBM tarjoaa asiantuntija- ja teknologia-apua kaupunkien kehittämiseksi. Yhteistyöhankkeessa
pyritään yhdistämään ja visualisoimaan kaupungista löytyvää tietoa uudella tavalla. Hankkeesta tulee myös osa Helsingin designpääkaupunkivuotta 2012.

”Smarter Cities Challenge Award on merkittävä ja arvokas tunnustus Helsingin tietoyhteiskuntapanostuksille. Yhdistämme kaksi tulevaisuuden keskeistä toimintaperiaatetta: kaikille avoin tieto ja sen käyttäjälähtöinen visualisointi. Malli on mielenkiintoinen koko julkishallinnon kehittämisen kannalta, ja siihen liittyy myös vahva kansainvälinen ulottuvuus”, sanoo kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

Suomen IBM:n toimitusjohtajan Tuomo Haukkovaaran mukaan vanha sananlasku ”Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” kuvaa hyvin Helsingin kaupungin ja IBM:n yhteistä hanketta. ”Kaupungit voi nähdä monimutkaisina systeemeinä, jotka tuottavat valtavasti informaatiota koko ajan. Mitä kaikkea viisautta onkaan piilossa tässä informaatiotulvassa? Tätä lähdemme yhdessä Helsingin kanssa selvittämään.”

Valintaprosessissa IBM:n huomion kiinnitti Helsingin kaupungin johdon vahva sitoutuminen Helsinki Region Infoshare -hankkeeseen ja World Design Capital -vuoteen.  ”Lisäksi innovatiivinen ja rohkea tapa kehittää kaupunkia vakuutti kansainvälisen valitsijaraadin”, Tuomo Haukkovaara kertoo.

Helsingin ja IBM:n yhteisessä hankkeessa hyödynnetään kaikkea mahdollista tietoa, jota kaupungista kertyy, kuten liikennemääriä, tietoliikennettä, verokertymää, kirjastojen käyttö- ja lainausmääriä. Tietoa kerätään ja tietovarantoja jaetaan muun muassa pääkaupunkiseudun kuntien yhteisessä Helsinki Region Infoshare -hankkeessa. Maksutonta tietoa voivat käyttää niin kansalaiset, yritykset, yliopistot, korkeakoulut kuin tutkimuslaitoksetkin.

Tiedon avoimuus ja visualisointi ovat keskeisiä kaupunkien elinolojen ja talouden kehittämisessä.  ”Yhdistelemällä ja visualisoimalla uutta ja jo olemassa olevaa tietoa saadaan esiin mielenkiintoisia yhteyksiä asioiden välillä ja selkeämpi näkymä kaupungin toimintaan,” tietotekniikkapäällikkö Markku Raitio sanoo.

Smarter Cities Challenge on IBM:n maailmanlaajuinen hanke, jossa pyritään parantamaan kaupunkien toimintaa ja elämänlaatua. Kolme vuotta kestävän hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on valittu 24 kaupunkia, jotka ovat esittäneet innovatiivisia tapoja hyödyntää tietovarantojaan.

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva Forum Virium Helsinki kehittää uusia digitaalisia palveluja ja tulee olemaan keskeisessä asemassa nyt Helsingissä käynnistyvässä Smarter Cities Challenge -hankkeessa.

Lue lisää:
IBM Smarter Cities Challenge, https://smartercitieschallenge.org
Helsinki Region Infoshare, www.hri.fi
Forum Virium Helsinki, www.forumvirium.fi
World Design Capital Helsinki 2012, www.wdc2012helsinki.fi

Lue myös