Hammashoidon asiakkaat virtuaalimatkalle Kalasataman kokeilussa

Artikkelikuva: Hammashoidon asiakkaat virtuaalimatkalle Kalasataman kokeilussa

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus kokeilee rentouttavaa virtuaalimatkaa hammashoidon asiakkaille. Kokeilu tarjoaa näkökulmia uuteen teknologiaan niin asiakkaille kuin ammattilaisillekin ja tuo myös uutta asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Koetko jännitystä ennen hammaslääkärille menoa? Tähän etsitään nyt ratkaisua Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa, joka kokeilee syksyn aikana suun terveydenhuollon asiakkaiden kanssa virtuaalimatkoihin erikoistuneen Mello VR:n palvelua.

MelloVR -sovellus tarjoaa 2–5 minuutin pituisia virtuaalimatkoja rentouttaviin maisemiin valkoisista rannoista sademetsien siimeksiin ja sukellusretkelle koralliriutoille. Kokeilussa Mello VR tutkii virtuaalimatkan rentouttavuutta hammashoidossa ja asiakkaiden kokemuksia siitä. Palvelun kokeilu hammashoidon asiakkaiden kanssa käynnistyi lokakuussa.

“Ensikäden palaute on alkuvaiheen startupille ensiarvoisen tärkeää tuotekehityksen ja bisnesmallin kannalta. Opimme palautteen ja käyttäjäkokemusten avulla jatkuvasti ja voimme reagoida nopeastikin parannuksin. Tärkeintä on kehittää palvelua suuntaan, joka tuottaa eniten lisäarvoa loppukäyttäjille ja ammattilaisten työhön”, kertoo Sointu Karjalainen Mello VR:stä.

Yhteiskehittämisessä kaikki oppivat

Kokeilun kumppanina Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus lähti mielenkiinnolla mukaan testaamaan Mello VR:n digitaalista palvelua ja oppimaan siitä lisää.

“Virtuaaliratkaisun voidaan testata lääkkeetöntä rentoutusmahdollisuutta. Erityisesti kiinnosti mahdollisuus testata, voitaisiinko sen avulla lievittää hammaslääkärikäyntiin liittyvää jännitystä. Samalla suun terveydenhuollon työntekijöillä on mahdollisuus nähdä mitä teknologia voi tuoda asiakakohtaamisiin”, sanoo erityissuunnitteljia Sanna Hartman Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalta.

Kokeilu on saattanut yhteen sekä Helsingin soten suun terveydenhuollon ammattilaiset, hammashoidon asiakkaat että hankepartnerina toimivan Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka avustavat kokeilun toteutuksessa ja keräävät käyttäjäkokemuksia.

Kalasataman terveys ja hyvinvointikeskus avasi ovensa helmikuussa. Toiminta uusissa tiloissa on käynnistynyt on hyvin ja palvelee noin 100 000 kaupunkilaista lähialueilla. Saman katon alla tarjotaan kirjo nuorten ja aikuisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja keskus toimii myös alustana toiminnan ja palveluiden kehittämiselle.

“Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjema on vienyt terveys- ja hyvinvointikeskuksen kokeilualustatoimintaa harppauksen eteenpäin. Opiskelijayhteistyö on ollut keskeisessä roolissa tämänkin kokeilun toteutuksen mahdollistamiseksi. Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen ammattilaisten joustavuus on mahdollistanut palvelukokeilun aidossa ympäristössä ja hoitotilanteessa“, kertoo Kaisa Spilling Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelmaa koordinoivasta Forum Virium Helsingistä.

Lue, millaisia kokeiluja Kalasatamassa tehdään syksyllä 2018.

Tutustu Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelmaan.

Mello VR:n kokeilu on osa Kalasatama Welbeing -kokeiluohjelmaa, jossa kehitetään hyvinvointia ja terveyttä tukevia digitaalisia ratkaisuja yhdessä kaupunkilaisten ja Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen sekä yrityskumppaneiden kanssa.

Hankkeessa pilotoidaan yhteensä viittä digitaalista hyvinvointiratkaisua vuoden 2018 aikana. Mukana ohjelmakumppaneina ovat Kesko, SRV Yhtiöt ja CGI Suomi. Hanketta vetää Forum Virium Helsinki ja kehittämis- ja tutkimuskumppanina on Laurea-ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Uudenmaan liiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoituksesta.

Kuva: Fiksu Kalasatama

Lisätietoja

Kuva

Kaisa Spilling

#fiksukaupunki #nopeatkokeilut
#livinglab #co-creation
puh. +358 40 744 8831
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi

Lue myös